Kategorie
Ochrona słuchu

Ochrona słuchu

Utworzono: 2018-03-16

Ochronniki słuchu stanowią najprostszy i najszybszy element ochrony narządu słuchu przed konsekwencjami oddziaływania hałasu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844) pracodawca ma obowiązek „zapewnić ochronę pracowników przed zagrożeniami związanymi z narażeniem na hałas”. Obowiązkiem pracodawcy w pierwszej kolejności jest zastosowanie odpowiednich środków technicznych, takich jak: wyciszenie hałaśliwych maszyn, przeprowadzenie odpowiednich adaptacji hali czy użycie ekranów oraz środków organizacyjnych, takich jak – skrócenie czasu pracy na hałaśliwych stanowiskach pracy. W przypadku, kiedy nadal stwierdza się przekroczenie dopuszczalnych wielkości hałasu, zadaniem pracodawcy jest „zaopatrzyć pracowników w indywidualne ochrony słuchu, dobrane do wielkości charakteryzujących hałas i do cech indywidualnych pracowników oraz zapewnić ich stosowanie”.

Normy EN dla ochrony słuchu - składają się z 3 zasadniczych części

PN-EN 352-1

Ochronniki słuchu - Wymagania ogólne - Część 1: Nauszniki przeciwhałasowe

PN-EN 352-2

Ochronniki słuchu - Wymagania ogólne - Część 2: Wkładki przeciwhałasowe

PN-EN 352-3

Ochronniki słuchu - Wymagania ogólne - Część 3: Nauszniki przeciwhałasowe mocowane do przemysłowego hełmu ochronnego

EN 352-1 Nauszniki przeciwhałasowe

Pierwsza część normy określa warunki w zakresie budowy, projektowania i wymagań technicznych, metody badań, przepisów w sprawie znakowania, jak również informacji skierowanych do użytkowników. Zgodnie z wytycznymi normy, nakazuje się udostępnienie informacji dotyczących charakterystyki wytłumienia akustycznego ochronników słuchu mierzonego zgodnie z normą EN 24869-1, która opisuje metodę subiektywną mierzenia tłumienia dźwięku ochronników słuchu.

Nie ma to jednak zastosowania w przypadku ochronników przeznaczonych do mocowania w hełmach czy będących jego elementem, a także do parametrów technicznych urządzeń elektronicznych będących wbudowanymi wewnątrz ochronników słuchu.

Norma nie ma również zastosowania przy określaniu parametrów technicznych odpowiadających za ochronę przed hałasem impulsowym.

EN 352-2 Wkładki przeciwhałasowe

Druga część normy znajduje zastosowanie w przypadku wkładek przeciwhałasowych formowanych wtryskowo oraz wkładek zespolonych ze sobą taśmą. Definiuje ona wymagania w zakresie budowy, projektowania, cech, metod badań, a także przepisy dotyczące znakowania i informacje dla użytkowników. Nie stosowana jest natomiast w przypadku urządzeń elektronicznych, które wbudowane mogą być wewnątrz wkładek przeciwhałasowych. Norma nie powinna być również stosowana do określania parametrów technicznych ochronników zabezpieczających przed hałasem impulsowym.

EN 352-3 Nauszniki przeciwhałasowe mocowane do przemysłowego hełmu ochronnego

Trzeci element normy określa wymagania w kwestii budowy, właściwości, projektowania, metod badań, jak również przepisów odnoszących się do znakowania ochronników słuchu. Co więcej określa informacje skierowane do użytkownika, kiedy ochronniki te są montowane na hełmach ochronnych, choćby jak w przypadku sposobu prawidłowego ustawienia czasz tłumiących.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą kategorii ochrona słuchu na naszej stronie bezpieczenstwo-bhp.pl

Menu

Szukaj

Cart

Brak produktów

Do ustalenia Wysyłka
0.00 zł Podatek
0.00 zł Suma

Zobacz koszyk

Zawartość schowka

Brak produktów

» Zobacz schowki