Kategorie
Ochrona układu oddechowego w środowisku pracy

Ochrona układu oddechowego w środowisku pracy

Utworzono: 2019-03-09

Oddychanie należy do podstawowych czynności życiowych człowieka. Oddychanie to procesy życiowe związane z uzyskiwaniem przez organizm energii użytecznej biologicznie. Realizuje się ono z wykorzystaniem niezwykle złożonego układu oddechowego. Celem oddychania jest wymiana gazowa, która polega na dostarczeniu do organizmu tlenu i usuwaniu z ciała dwutlenku węgla.

Stosowanie środków ochrony

Korzystanie ze środków ochrony układu oddechowego w trakcie pracy wymagane jest gdy:

  • stężenie substancji niebezpiecznych w powietrzu przekracza Najwyższe Dopuszczalne Stężenia dla tych substancji,
  • zawartość tlenu w powietrzu, które jest wdychanym nie przekracza 17% jego składu,
  • temperatura wdychanego powietrza przekracza normę dopuszczalną, podczas wykonywania pracy.

Podział sprzętu ochrony dróg oddechowych

Środki ochrony dróg oddechowych można podzielić na podstawowe grupy:

  • sprzęt izolujący – ochrona przed:

- zanieczyszczeniami o zbyt wysokim stężeniu
- niedoborem tlenu
- niezidentyfikowanymi zanieczyszczeniami, w tym również biologicznymi.

Sprzęt izolujący od powietrza, które zawiera szkodliwe czynniki lub pozbawione jest dostatecznej ilości tlenu zapewniającej dopływ powietrza z niezależnego źródła. Urządzenie izolujące zapewnia, że szkodliwe powietrze będące w danym środowisku pracy nie dotrze do płuc człowieka. Kategoria ta dzieli sprzęt izolujący na:

- autonomiczny
- stacjonarny     

  • sprzęt oczyszczający – ochrona przed:

- czynnikami biologicznymi
- czynnikami chemicznymi, takimi jak: mgły, pyły, dym, gazy

Oczyszczanie odbywa się poprzez filtry, pochłaniacze, filtropochłaniacze. Sprzęt oczyszczający wymaga elementów takich jak: półmaski, maski, kaptury, hełmy.

  • sprzęt ucieczkowy

Przeznaczony do stosowania w czasie ewakuacji ze strefy zagrożenia. Jest to sprzęt znajdujący swe zastosowanie tylko w nagłych wypadkach, kiedy należy jak najszybciej opuścić teren ze skażonym powietrzem.

Warianty ochrony układu oddechowego

Półmaski filtrujące jednozmianowe
Zasłaniają nos i usta. Dostępne z zaworem wydechowym lub bez. Półmaska składa się głównie z materiału filtracyjnego.
Półmaski
Zakrywają podbródek, usta i nos. Wdychane powietrze przechodzi przez jeden lub więcej filtrów.
Maski całotwarzowe
Obejmują podbródek, usta, nos i oczy.
System z wymuszonym przepływem powietrza
Wdychane powietrze przechodzi przez wentylator z jednego lub kilku filtrów do kasku, osłony na twarz, kaptura, maski całotwarzowej lub półmaski.
Aparaty wężowe sprężonego powietrza
Sprzęt ochrony układu oddechowego jest zaopatrywany w świeże powietrze ze sprężarki lub butli ze sprężonym powietrzem. Dostępne są maski całotwarzowe, półmaski, kaski, kaptury i szczelne osłony twarzy, które można podłączyć do instalacji sprężonego powietrza.
Znakowanie półmasek zawierać powinno:
▪ nazwę, znak handlowy
▪ numer i rok publikacji normy europejskiej
▪ typ wyrobu
▪ oznaczenie czy półmaska jest jednokrotnego (NR) czy wielokrotnego użycia (R)
▪ symbol FFP1, FFP2, FFP3 odpowiednio do klasy ochronnej, gdzie:
FFP1 – najniższy poziom
FFP2 – średni poziom ochronny
FFP3 – wysoki poziom ochronny
Bardzo ważnym jest, by oznakowanie umieszczone na półmasce było widoczne i trwałe.

Dobór sprzętu układu oddechowego rozpocząć  należy od identyfikacji zagrożeń, czyli rozpoznaniu zanieczyszczeń powietrza, a także od ustalenia ich wpływu na organizm człowieka. Ochrona dróg oddechowych dostępna na naszej stronie.

Menu

Szukaj

Cart

Brak produktów

Do ustalenia Wysyłka
0.00 zł Podatek
0.00 zł Suma

Zobacz koszyk

Zawartość schowka

Brak produktów

» Zobacz schowki