Bezpieczeństwo pożarowe w podziemnym garażu

Podziemny garaż to w dzisiejszych czasach ogromny komfort. Jeszcze jakiś czas temu wielostanowiskowe garaże i parkingi były rzadkością. Budowane były głównie w budynkach stawianych na niewielkich działkach, gdzie nie było miejsca na parkingi naziemne. Dzisiaj coraz częściej to już standard.

Miejsce w garażu podziemnym to świetne rozwiązanie dla wielu kierowców, borykających się na co dzień z parkowaniem auta. Dotyczy to w dużej mierze pracowników, którzy do miejsca wykonywania swojej pracy dojeżdżają samochodem. Miejsce parkingowe, w takim garażu jest przede wszystkim gwarancją bezproblemowego zaparkowania auta niezależnie od pory dnia.

Bezpieczeństwo pożarowe garaż

Tam, gdzie przewijają się tłumy ludzi, a dotyczy to licznych obiektów wielkopowierzchniowych handlowo-usługowych czy biurowych, najważniejsze jest bezpieczeństwo w wielu jego aspektach. Parkingi podziemne tworzą obszar stwarzający szczególne zagrożenie. Wystąpienie tam pożaru może mieć różne źródła, między innymi zwarcie instalacji elektrycznej bądź uwolniony z instalacji samochodowej gaz LPG. Naturalnie nie zawsze dojdzie do zapłonu. Jednak by temu zapobiec, potrzebne są:

  • sprawna detekcja
  • wentylacja bytowa.

Jednakże w sytuacji, w której pożar już się pojawi, niezależnie z jakiego powodu, bardzo dużą rolę odgrywać będzie system wentylacji pożarowej. Nie ugasi on pożaru, ale w znacznym stopniu zmniejszy jego skutki.

Wentylacja pożarowa

Obowiązujące w naszym kraju przepisy wskazują dwa główne cele działania systemu wentylacji pożarowej:


▪ zapewnienie w garażu możliwości bezpiecznego i skutecznego prowadzenia działań ratowniczych, zabezpieczających głównie przed zniszczeniem konstrukcji budynku, w którym garaż się znajduje,


▪ niedopuszczenie do pojawienia się zadymienia lub temperatury uniemożliwiającej bezpieczną ewakuację na przejściach ewakuacyjnych, kiedy mogą tam jeszcze znajdować się ludzie.

Wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe

Przepisy nie wyczerpują tematu, jakim są wymagania dotyczące garaży, dlatego zgodnie z zapisami w prawie budowlanym obiekt budowlany należy projektować, budować, a następnie utrzymywać zgodnie z przepisami, w tym przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

W garażach w centrach handlowych, oprócz samoczynnych urządzeń oddymiających, można również zastosować stałe urządzenia gaśnicze wodne, tryskaczowe lub zraszaczowe.

W garażach stosuje się hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym o nominalnej średnicy 33 mm. Hydranty, rozmieszczone powinny być przy drogach komunikacji ogólnej tak, by ich zasięg w poziomie obejmował całą powierzchnię, z uwzględnieniem długości węża oraz efektywnego zasięgu rzutu prądu gaśniczego.

Ponadto garaże muszą być wyposażone w gaśnice. Ich rodzaj powinien być dostosowany do gaszenia tych wszystkich grup pożarów, które mogą w nich wystąpić.

Przepisy BHP podkreślają, że gaśnice muszą zostać umieszczone w miejscach widocznych i łatwo dostępnych. Muszą one znajdować się nie dalej niż 30 metrów od miejsca, w którym znajdują się ludzie. Poza tym, do gaśnicy musi być zapewniony dostęp, którego odległość wynosić musi co najmniej 1 metr.

Zasady BHP wyraźnie wskazują rodzaj zastosowanych gaśnic oraz miejsc, w których powinny zostać one umieszczone.

Ewakuacja

Ewakuacja to zorganizowane przemieszczenie ludzi z miejsca, w którym występuje zagrożenie, na obszar bezpieczny. W budynkach do celów ewakuacji służą głównie korytarze i klatki schodowe, z których bezwzględnie musi być zapewniona możliwość bezpiecznego wyjścia na zewnątrz budynku. Na każdej kondygnacji garażu o powierzchni całkowitej przekraczającej 1,5 tys. m2, powinny znajdować się co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne, z czego jednym z nich może być wjazd lub wyjazd. Dodatkowo połączenie garażu z budynkiem wymaga zastosowania przedsionka przeciwpożarowego zamykanego drzwiami o odpowiedniej odporności ogniowej.


GAŚNICE dostępne na naszej stronie w zakładce GAŚNICE BHP

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.