Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej

Zakład pracy mały czy duży stosuje się do zasad BHP. Jedną z podstawowych jest zapobieganie pożarom.

Podstawy procedury przeciwpożarowej podlegają między innymi: sprawne maszyny (okresowe przeglądy maszyn), sprawne zasilanie (pomiary okresowe instalacji elektrycznej), wydzielone pomieszczenia dla materiałów łatwopalnych, kończąc na sprzęcie gaśniczym. Na pracodawcy spoczywa obowiązek okresowego szkolenia pracowników w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej oraz pierwszej pomocy. Ważnym, obowiązkowym krokiem jest wyznaczenie pracowników do zwalczania pożaru oraz wyznaczenie miejsc ewakuacji. Osoby takie powinny mieć wykształcenie wyższe (kierunkowe - inżynier pożarnictwa) posiadać certyfikat specjalisty pożarnictwa. Jednak to nie wszystko czego wymaga się od osoby odpowiedzialnej za nadzór przeciwpożarowy. Cały zakład powinien spełniać szereg przepisów takich jak wydzielenie stref pożarowych, dróg ewakuacyjnych, systemu ostrzegania pożarowego, rozmieszczenie gaśnic i koców gaśniczych. W fazie budowy muszą już być uwzględnione takie szczegóły jak, oddymianie budynku, wentylacja mechaniczna z klapami pożarowymi, przejścia instalacji wykonane w odpowiedniej klasie, używanie materiałów wykończenia klasy nie podtrzymującej ognia. Tak w skrócie i ogólnym zarysie wygląda cała procedura przeciw pożarowa. Całość jest zawarta w szeregu przepisów, ustaw i dyrektyw. Nie zmienia to jednak faktu, że w większości przypadków za pożar odpowiedzialny jest czynnik ludzki. Więc to od nas, pracowników zależy bezpieczeństwo ludzi i zakładu, w którym pracujemy.

Dla zapewnienia prawidłowej ochrony przeciwpożarowej polecamy podręczny sprzęt gaśniczy z oferty naszego sklepu BHP.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.