Bezpieczna praca w ogrodzie

Ogród to również miejsce pracy. Dlatego pielęgnując rabaty, trawniki, krzewy i drzewa przestrzegać należy podstawowych zasad bezpieczeństwa. Nie można tego bagatelizować, przecież chodzi o nasze zdrowie i życie. A jeżeli kwestia dotyczy zdrowia i życia podczas wykonywania pracy, dotyczy bezpieczeństwa i higieny pracy. Zaplanowanie zadań do wykonania i skupienie się na nich, zacznijmy więc od przygotowania odpowiedniej odzieży, sprzętu i akcesoriów zabezpieczających.

Aby satysfakcja z pracy wykonanej w ogrodzie, była pełna zadbać zatem trzeba o bezpieczne przeprowadzenie wszelkich prac. Niewystarczająca troska, może narazić nas na urazy ciała, podczas wykonywania czynności w ogrodzie. Praca w ogrodzie będzie bezpieczna, gdy trzymać będziemy się ważnych wskazówek.

Praca na wysokości

Praca na wysokości kojarzona jest zazwyczaj z budową domu. Jednak korzystanie z drabiny jest jednym z najczęstszych zagrożeń, podczas wykonywania prac ogrodniczych. Podczas jej użytkowania nastąpić może: upadek z drabiny, przewrócenie się drabiny czy pęknięcie szczebla. Stawiając pierwszy krok, trzeba sprawdzić stan techniczny drabiny. Wskazane jest, aby przy tego rodzaju pracy obecna była druga osoba. Zadbajmy także o strój, zakładając buty o dobrej przyczepności i grubości oraz odzież, która nie będzie krępowała ruchów i nie wplączą się w gałęzie czy części drabiny.

Bezpieczne cięcie drzew i krzewów

Na tym etapie prac zachowanie ostrożności jest bardzo ważne. Przecież posługujemy się ostrymi narzędziami, ważne jest zaopatrzenie się w takie środki ochronny osobistej, zabezpieczające głowę oraz inne części ciała przed wystającymi i spadającymi gałęziami, lecącymi wiórami, a także skaleczeniami narzędziami. Aby uniknąć tych zagrożeń, przed przystąpieniem do pracy, należy odpowiednio się zabezpieczyć nakładając: okulary ochronne lub plastikowa maska, nakrycie głowy ze wskazaniem na kask, rękawice. Jeśli to konieczne nie zapomnijmy o ochronie słuchu. Wykonując te prace, należy jednocześnie zadbać o sprawny, naoliwiony i naostrzony sprzęt w postaci sekatora lub piły.

Ochrona roślin

Aby rośliny rosły bez przeszkód, często trzeba spryskać je preparatami ochronnymi. Opryski takie nie są jednak obojętne dla naszego zdrowia. Zawarte w nich substancje, spowodować mogą liczne kłopoty zdrowotne, takich jak: reakcje alergiczne, zatrucia lub uszkodzenia skóry substancjami toksycznymi, poparzenia skóry, uszkodzenie wzroku.

Przed przystąpieniem do oprysku roślin środkami chemicznymi bezwzględnie należy zabezpieczyć się, nakładając specjalny kombinezon ochronny, maskę przeciwpyłową, ochronne okulary, gumowe rękawice.

Nie zapominajmy, by preparaty chemiczny używać zgodnie z zaleceniami producenta, nie stosujmy tych, które straciły termin ważności. Przechowujemy w bezpiecznym miejscu.

Niebezpieczne rośliny

Pielęgnując lub spulchniając ziemię może dojść do skaleczenia i zakażenia się groźnymi bakteriami. Zagrożenie stanowią trujące rośliny. Ich włoski czy soki mogą nas poparzyć, czy też podrażnić oczy. Aby uniknąć tych zagrożeń, dłonie chronić należy używając odpowiednich do tych zadań rękawic.

Cenne zalecenia BHP

  • pracując w ogrodzie nie zakładajmy luźnej odzieży, gdyż zbyt obszerne rękawy czy nogawki, to niebezpieczeństwo zahaczenia o wystający element, a także wciągnięcia w użytkowany sprzęt,
  • włosy przykrywajmy czapką, bo też mogą się zaplątać, nie zakładajmy biżuterii,
  • posługując się narzędziami zawsze przestrzegajmy zasad instrukcji obsługi,
  • w słoneczny dzień, wykonując nawet lekkie prace w ogrodzie okryjmy głowę oraz ciało, tak by nie ulec poparzeniu słonecznemu,
  • paląc ognisko zadbajmy o wszelkie środki ostrożności, w tym dostęp do wody,
  • nie przelewajmy pozostałości po preparatach w nieoznaczone pojemniki, pozostawmy je w tych, które są opisane,
  • nie zapomnijmy o sprzątaniu, po zakończeniu naszych prac porządkowych, pozostawione w ogrodzie narzędzia i preparaty stanowią zagrożenie dla otoczenia.

Na https://bezpieczenstwo-bhp.pl polecamy szeroką ofertą artykułów niezbędnych do wykonywania bezpiecznych prac w ogrodzie.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.