BHP dawniej i dziś

Krótka historia

Problem wypadków przy pracy to żadna nowość. Wpisane są one w historię od samego początku naszej cywilizacji. Jednak dopiero w XIX wieku wraz z przemysłową rewolucją i pojawieniem się w fabrykach maszyn zaczęto zastanawiać się nad bezpieczeństwem pracowników. Gdy do zakładów pracy zaczęto wprowadzać różnego rodzaju maszyny i urządzenia ułatwiające pracę, a jednocześnie stwarzające potencjalne niebezpieczeństwo, zaczęto kompleksowo myśleć o ochronie pracowników. Wtedy to obok przepisów dotyczących warunków pracy pojawiać zaczęły się przepisy zapewniające pracownikom zabezpieczenie podczas jej wykonywania.

Rodzime działania

Dziś zapewnienie zatrudnionym bezpieczeństwa stanowi priorytet dla każdego pracodawcy. Celem pracodawcy jest wzmocnienie poczucia odpowiedzialności i zaangażowania pracowników wobec przestrzegania zasad bhp w codziennych zadaniach, niezależnie od zajmowanego stanowiska.
W Polsce pierwsze działania w trosce o zdrowie i życie pracowników podejmowano już w latach dwudziestych ubiegłego wieku. Jednakże powstanie oficjalnej służby BHP w Polsce, to podpisanie uchwały Prezydium Rządu w sprawie zapewnienia postępu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, które miało miejsce 1 sierpnia 1953 roku. Jednak w ustroju socjalistycznym, w którym to czyny ważniejsze były od bezpieczeństwa robotników, wypadki w pracy skutecznie tuszowano.
Dopiero to okres transformacji rozpoczął powrót realnego bezpieczeństwa. Związane było to także z dostosowaniem polskiego prawa z zakresu BHP do do wymogów Unii Europejskiej, co wynikało z dążenia naszego kraju do członkostwa w UE. Doszło do tego zainteresowanie przedsiębiorstw  systemami zarządzania jakością zgodnymi z normami ISO serii 9000 oraz systemami zarządzania środowiskowego zgodnymi z normami ISO serii 14000, a co za tym idzie próby zaadaptowania koncepcji systemowego zarządzania do obszaru BHP.

Bezpieczeństwo w firmie najlepszą reklamą

Firmy z roku na rok coraz poważniej podchodzą do zagadnień związanych z BHP. Jednak  bezpieczeństwo i higiena pracy to nie tylko odpowiednie przystosowanie miejsc pracy, to także wiedza pozyskiwana w trakcie szkoleń BHP.
Dbałość o bezpieczeństwo stało się pozytywnym trendem i odpowiedzialnością za zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Poza obowiązkowymi szkoleniami organizowane są również  kursy doszkalające i rozwijające kompetencje pracowników. Badania wykazują, iż edukacja już na etapie nauki zawodu umożliwia zmianę przyzwyczajeń i stosunku do bezpieczeństwa i higieny pracy.
Można przypuszczać, że wraz z dalszym rozwojem technologii dziedzina BHP wejdzie na stałe do pracowniczych kanonów.
Pracownik XXI wieku, korzystający z nowoczesnych form zabezpieczeń oraz urządzeń spełniających wymogi BHP będzie odczuwał coraz większe bezpieczeństwo i komfort pracy. Obecny poziom zabezpieczeń oraz rozwiązań technologicznych sprawia, że ewentualne wypadki bywają wynikiem braku skupienia czy ignorancji. Przy bezpiecznym sprzęcie, odpowiedniej ochronie zbiorowej i indywidualnej, znajomości przepisów wystarczy odrobina ludzkiej cierpliwości i zrozumienia.

Wszystkie oferowane na https://bezpieczenstwo-bhp.pl produkty spełniają wymogi Unii Europejskiej, posiadają certyfikaty ISO i normy bezpieczeństwa.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.