BHP NA DRABINIE

Zasady bezpieczeństwa

Drabina to urządzenie, które zna każdy. Jest niezbędna w sytuacji, kiedy chcemy pomalować wysoką elewację, coś przymocować, wejść na dach czy przyciąć gałęzie. Jednak ta nieskomplikowana konstrukcja wykonana z drewna lub metalu, składająca się z dwóch pionowych belek połączonych poziomymi szczeblami, jak pokazują statystyki, jest jednym z najbardziej niebezpiecznych sprzętów, powodujących wysoką urazowość, łącznie z wypadkami śmiertelnymi.

Najczęstszą przyczyną wypadków powstałych na skutek użycia drabiny jest czynnik ludzki, co oznacza błędne zachowanie wynikające z braku wiedzy i doświadczenia, a także z brawury czy lekceważenia zasad bezpieczeństwa. Do mniej więcej połowy wypadków dochodzi w wyniku przewrócenia się lub poślizgu drabiny. Zdarza się, że przyczyną wypadków jest niewłaściwy dobór drabiny. Nieprawidłowy dobór drabin lub ich niewłaściwy stan techniczny przyczyniają się w znacznym stopniu do zwiększenia ryzyka zaistnienia wypadku przy pracy.

Zastosowanie drabin

Drabiny, oprócz przeznaczenia do pokonywania różnic wysokości, zaliczane są, zgodnie ze stosownym rozporządzeniem, także do sprzętów do tymczasowej pracy na wysokości (Rozp. Ministra Gospodarki Dz.U. 2002, Nr 191, poz. 1596 ze zm.). Drabiny wykorzystywane mogą być jako stanowiska robocze, jednak tylko w sytuacjach, w których zastosowanie innego, bezpieczniejszego sprzętu nie ma uzasadnienia z powodu niskiego poziomu ryzyka upadku z wysokości oraz krótkotrwałego czasu pracy bądź okoliczności, których pracodawca nie może zmienić. Przed podjęciem decyzji o wykorzystaniu drabiny do tymczasowej pracy na wysokości, pracodawca powinien dokonać oceny ryzyka, potwierdzając tym samym prawidłowość swojej decyzji.

Dobór drabiny

Wybierając drabinę, należy wziąć pod uwagę istniejące warunki i rodzaj wykonywanej pracy. Trzeba zwrócić uwagę na nośność oraz wymiary drabiny. Waga użytkownika wraz z niezbędnym wyposażeniem nie może przekraczać nośności określonej przez producenta. Drabina przystawna powinna wystawać co najmniej 0,75 m ponad powierzchnię, na którą prowadzi, przy kącie nachylenia względem podłoża 65–75°.

Kontrola stanu technicznego

Stan techniczny drabiny powinien być sprawdzany systematycznie, a szczególnie przed bezpośrednim jej użyciem. Należy zwrócić uwagę na elementy konstrukcyjne i podporowe, połączenia oraz dolne zakończenia drabiny, które nie mogą być połamane, pogięte, zbyt zużyte, poluzowane oraz niezabezpieczone przed przesunięciem. Dla zachowania bezpieczeństwa trzeba usuwać z drabiny każde zabrudzenie: świeżą farbę, błoto, olej, śnieg. Drabinę przechowywać należy tak, by nie była narażona na działanie czynników atmosferycznych.

Przygotowanie drabiny do pracy

Podłoże, na którym ustawiona będzie drabina musi być równe, stabilne, poziome, twarde i suche.
Drabina przenośna musi być zabezpieczona przed przemieszczaniem się, podczas użytkowania za pomocą urządzeń antypoślizgowych przy górnych lub dolnych końcach podłużnic albo poprzez zastosowanie specjalnych haków, stabilizatorów, stopek czy wiązań. Drabinę przystawną należy ustawić pod kątem nachylenia względem podłoża 65–75°, według obowiązującej zasady 4:1, czyli na każde 4 jednostki w pionie podstawę drabiny odsunąć od ściany na szerokość 1 jednostki. Właściwy kąt wyznacza także linia poprowadzona od wystawionego łokcia człowieka do bocznego skraju jego stopy. Drabinę rozstawną ustawić należy tak, aby zabezpieczenie typu łańcuszek czy linka było całkowicie napięte. Prócz tego, trzeba stosować mechanizmy blokujące.

Bezpieczne użytkowanie drabiny, to również:

  • asekuracja drugiej osoby, zwłaszcza przy wchodzeniu i schodzeniu;
  • oznakowanie strefy niebezpiecznej w przypadku zagrożenia upadkiem przedmiotów z wysokości;
  • zabezpieczenie przedmiotów używanych w trakcie pracy, przed ich przypadkowym upadkiem z wysokości;
  • zadbanie, by w pobliżu drabiny nie znajdowały się pozostawione sprzęty, maszyny, urządzenia, narzędzia, przedmioty codziennego użytku;
  • regularne przerwy przy długotrwałej pracy na drabinie;
  • unikanie zeskakiwania z drabiny, nawet z niedużych wysokości.

Podczas wykonywania pracy na drabinie, nie wystarczy jednak stosowanie powyższych zasad pamiętać trzeba o starannym dobraniu:

  • obuwia z oczyszczoną podeszwą antypoślizgową,
  • odzieży roboczej, której fason pozwoli na swobodne wykonywanie pracy,
  • rękawic roboczych i kasku ochronnego, przy niektórych czynnościach.

Odzież i obuwie robocze oraz inne akcesoria dostępne na www.bezpieczenstwo-bhp.pl

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.