BIUROWIEC DO REMONTU – BEZPIECZEŃSTWO W TRAKCIE PRAC

Remont w budynku biurowym to duże przedsięwzięcie logistyczne. Dlatego przed przystąpieniem do niego, trzeba najpierw rozplanować kolejność prac. Pozwoli to na sprawne przeprowadzenie remontu. Z harmonogramem zdecydowanie łatwiej będzie też zapanować nad remontowym budżetem. Oczywiście, każdy remont niesie ze sobą nieoczekiwane sytuacje, nieprzewidziane w harmonogramie. Trzeba się z nimi liczyć, szczególnie gdy budynek ma swoje lata. Takie budynki, nie są na ogół przystosowane do dzisiejszych potrzeb i standardów.

Celem modernizacji budynków biurowych jest zatem podniesienie standardu wykończenia wnętrz ogólnodostępnych i pełnego dostosowanie ich dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz obowiązujących przepisów.

Co zawiera projekt zadania inwestycyjnego?

Wszystko zależy od potrzeb i zamierzeń, które często weryfikują wstępne oględziny obiektu. Podczas takiego rozpoznania okazać może się na przykład, że z powodzeniem zaadaptować można poddasze. Wtedy powstaje projekt wstępny, któremu nadać można temat: „Modernizacja budynku z adaptacją poddasza na pokoje hotelowe”.

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku z adaptacją poddasza na pokoje hotelowe” w formule „projektuj i buduj” zawierać powinien elementy rzeczowe robót:

 • projekt:

- założenia projektu
- uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę
- wykonanie projektu wykonawczego
- nadzór autorski;

 • roboty budowlane:

- rozbiórka – tymczasowe pomieszczenia sieci komórkowej
- klatki schodowe
- dostosowanie klatek do wymogów p/poż. i malowanie
- obudowa więźby dachowej płytami z ociepleniem
- posadzki
- ściany działowe
- stolarka drzwiowa
- winda
- roboty wykończeniowe poddasza
- prace na pozostałych kondygnacjach

 • instalacje sanitarne
 • instalacje elektryczne i teletechniczne.

Harmonogram to także część, która zawiera czas trwania remontu w rozbiciu na poszczególne etapy prac inwestycyjnych oraz kosztorys.
Projekt modernizacji takiego budynku, w tym przypadku z adaptacją poddasza na pokoje hotelowe zawierać powinien w części opisowej:

 • Podstawę opracowania
 • Przedmiot, zakres i cel dokumentacji
 • Uwarunkowania adaptacji
 • Opis obiektu
 • Program adaptacji poddasza
 • Warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego
 • Zakres prac architektoniczno-budowlanych
 • Instalacje sanitarne, w tym:

- instalacja wodociągowa
- instalacja wody bytowej
- instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
- instalacja wodociągowa przeciwpożarowa
- instalacja kanalizacji
- instalacja grzewcza
- instalacja wentylacji mechanicznej

 • Instalacje elektryczne, w tym:

- stan istniejący instalacji
- wymagany układ sieciowy
- rozdzielnia głównego budynku
- trasy kablowe
- wewnętrzne linie zasilające
- instalacje elektryczne odbiorcze budynku
- zasilanie pokoi hotelowych
- instalacja elektryczna oświetlenia podstawowego
- instalacja oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego
- instalacja gniazd jednofazowych ogólnego przeznaczenia
- zasilanie urządzeń systemu bezpieczeństwa (ochrony p.poż.)
- instalacja sterowniczo – zasilająca dźwigu osobowego
- instalacja zasilania odbiorów elektrycznych klimatyzacji i wentylacji
- instalacja przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych
- ochrona od porażeń prądem elektrycznym
- szybkie wyłączanie zasilania
- system sygnalizacji pożaru SSP
- dźwiękowy system ostrzegawczy DSO
- system kontroli dostępu KD
- system telewizji dozorowanej CCTV
- system SSWIN
- system telewizji hotelowej
- instalacja interkomu windowego
- instalacja BMS.
Część rysunkowa to najczęściej:

 • plan sytuacyjny
 • rzuty poszczególnych kondygnacji
 • inne plany, rzuty i koncepcje.

WYBÓR EKIPY REMONTOWEJ

Poszukując dobrej firmy remontowej, spotkać możemy się z nie lada wyzwaniem. Na rynku funkcjonuje mnóstwo takich działalności. Planując remont musimy znaleźć dobrą fachową ekipę remontową.

Na co zwrócić uwagę, wybierając ekipę remontową?

Oto kilka podstawowych czynników, które pozwolą na dokonanie odpowiedniego wyboru ekipy remontowej:

 • Doświadczenie i wiedza

To dwa podstawowe czynniki. Jednak nie zawsze należy sugerować się jedynie tym, ile dana firma budowlana prosperuje na rynku. Często zdarza się, że fachowcy zakładają własne firmy. Warto pomimo tego pamiętać, że to właśnie doświadczenie decyduje o powodzeniu firmy. Wybierając ekipę remontową, warto zauważyć, jakim doświadczeniem się odznacza.

 • Terminowość

Nikt nie lubi osób, które nie dotrzymują terminów. Rzetelna i profesjonalna ekipa remontowa trzymać powinna się terminów określonych w umowie. Z pewnością firma, dla której dotrzymywanie terminów jest priorytetem, może liczyć na kolejne zlecenia, jedno po drugim.

 • Portfolio

Każda rzetelna i profesjonalna firma remontowa powinna mieć portfolio. Będzie ono z pewnością jednym z elementów, który pozwoli przekonać klienta. Zrealizowane w przeszłości zlecenia, pozwolą pokazać potencjalnym klientom styl pracy danej ekipy remontowe. Pokażą również poziom zaangażowania i doświadczenie pracowników.

 • Jakość

Jakość to bardzo ważny czynnik, może nawet ten podstawowy. Każdemu klientowi zależy, by usługa wykonana była na jak najwyższym poziomie.
WAŻNE! Jakość osiągnąć można poprzez inwestycje w profesjonalne narzędzia i urządzenia oraz wysokiej jakości materiały. Jednak to wszystko mało, jeśli zabraknie inwestycji w czynnik ludzki. Pracodawca zawsze powinien dbać o rozwój swoich pracowników (w każdej branży) poprzez podnoszenie ich kwalifikacji. Inwestycja w pracownika, to również wyposażenie go w bezpieczne i niezawodne:

Dobór odzieży i obuwia

Odzież BHP do remontu musi być dobrej jakości. W przypadku dużego i długotrwałego remontu, pamiętać należy o zmieniających się warunków atmosferycznych. Jeżeli remont np. wnętrza biurowca połączony jest z adaptacją poddasza, a także obudową więźby dachowej pracownicy wykonują prace także na zewnątrz budynku. Wtedy oprócz spodni, najlepiej typu ogrodniczki
i t-shirtów, potrzebne będą bluzy i kurki robocze i ochronne .
WAŻNE! W przypadku odzieży roboczej nie wymagane są odpowiednie certyfikaty. Z kolei odzież ochronna przez jej certyfikowanie potwierdza ochronę przed konkretnym niebezpieczeństwem.
Przy pracach remontowo-budowlanych, zainwestować należy również w odpowiednie obuwie robocze. Obuwie powinno być wygodne i dowodzić wysoki komfort podczas pracy. Ważne jest również materiał, z którego wykonane jest obuwie. Dobrze, by było odporne na zabrudzenia, oleje czy tłuszcze. Gdy praca wykonywana jest zimą zadbajmy o obuwie ocieplane. Buty ochronne do prac remontowych wyposażone powinny być w antypoślizgową podeszwę, przeciwprzebiciowe wkładki i wzmacniane noski, które ochronią stopy, gdy spadnie na nie ciężki przedmiot.

Niebezpieczne prace – jak jeszcze się chronić?

Innym rodzajem odzieży oraz akcesoriów do prac remontowych są artykuły określane mianem ochronne. Od zwykłego asortymentu roboczego odróżnia je fakt, że realnie zabezpieczają przed uszkodzeniami ciała i wzroku. Są to przede wszystkim:

Czym sugerować się przy wyborze odzieży ochronnej i roboczej BHP?

Przy wyborze odzieży ochronnej i roboczej BHP kierować trzeba się bezpieczeństwem oraz wymogami, jakie musi ona spełniać na danym stanowisku. Prace remontowe niosą za sobą ryzyko otarć i zadrapań, jak również większych uszkodzeń ciała, twarzy, głowy, dłoni i stóp. Odzież ochronna i robocza w miejscach newralgicznych – łokcie czy kolana powinna być dodatkowo wzmacniana, a co za tym idzie odporna na przetarcia. Jeśli praca wykonywana jest na zewnątrz, a do tego w warunkach ograniczających widoczność pracownika, odzież taka zaopatrzona powinna być również w elementy odblaskowe.

JAKA ODZIEŻ ROBOCZA I SPRZĘT OCHRONNY SĄ KONIECZNE?

W trakcie wykonywania remontu, wybór odzieży roboczej zależy od wielu warunków. Jednym z nich jest fakt, czy remont prowadzany jest wewnątrz czy na zewnątrz budynku. Właściciel firmy budowlanej ubrać musi pracowników w odzież, gwarantującą wygodę i bezpieczeństwo, a także zapewnić im sprzęt ochronny, adekwatny do powierzonych zadań.
Do używania przez pracowników remontowo-budowlanych odpowiedniego sprzętu i ubrań ochronnych obliguje Kodeks pracy. Obowiązek zaopatrzenia pracownika w środki ochrony indywidualnej spoczywa na pracodawcy, kiedy podczas pracy zatrudnieni pracownicy narażeni są na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia, ale również w sytuacji, gdy ubrania będące własnością robotników narażone są na zniszczenie lub uszkodzenie.
Podczas prac remontowych, pracownicy korzystają z różnych narzędzi i środków chemicznych. Remont biurowca, mając na uwadze projekt „Modernizacja budynku z adaptacją poddasza na pokoje hotelowe” niesie ze sobą duże ryzyko uszczerbku na zdrowiu. Wyposażając pracowników w odzież roboczą pracodawca przyczynia się do zapewnienia im bezpieczeństwa. Pod warunkiem jednak, że będzie ona dobrej jakości. Gwarancję trwałości daje odpowiednio zaprojektowana odzież zgodna z certyfikatami, normami i wykonana z solidnych materiałów.

Przed jakimi zagrożeniami chroni odzież robocza i odzież ochronna?

Tak, jak już wspomnieliśmy wszystkie prace remontowo-budowlane to ryzyko różnego rodzaju uszkodzeń ciała. Odzież robocza i odzież ochronna BHP chroni między innymi przed:

 • zabrudzeniami środkami chemicznymi, zarówno nieszkodliwymi dla zdrowia, które da się usunąć z odzieży, jak również szkodliwymi - typu kwasy,
 • powierzchniowymi uszkodzeniami mechanicznymi,
 • czynnikami atmosferycznymi takimi, jak ciepło, zimno i wilgoć,
 • poparzeniami – odzież trudnopalna.

Bezpieczeństwo w trakcie remontu

Obowiązkiem pracodawcy jest ustalenie tras przebiegu mediów i zapoznanie z nimi osób wykonujących roboty budowlane. Obowiązek oznaczenia i zabezpieczenia spoczywa na osobach kierujących danymi robotami. Niebezpieczne miejsca, do których dostęp mają pracownicy zatrudnieni do prac remontowych oznakować należy skośnymi pasami, na przemian żółtymi i czarnymi lub czerwonymi oraz białymi pozostałe artykuły BHP
Drogi ewakuacyjne, drzwi i bramy należy oznakować znakami bezpieczeństwa, podobnie jak strefy gromadzenia i usuwania odpadów, które należy dodatkowo wydzielić.
WAŻNE! Drogi komunikacyjne oraz pomieszczenia oświetlane powinny być, w miarę możliwości światłem dziennym.

Odzież robocza i ochronna, obuwie i inne akcesoria niezbędne do prac remontowych dostępne na www.bezpieczenstwo-bhp.pl

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.