CERTYFIKAT ISO 9001 – STANDARD ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

CERTYFIKAT ISO 9001 

Przedsiębiorstwa oraz produkty oznaczone certyfikatem ISO, cieszą się uznaniem na całym świecie. Taka informacja oznacza, że oferowane usługi i towary są najwyższej jakości. Oznaczenie certyfikatem nadaje prestiż, zwiększenia satysfakcji i zaufanie, stanowi wiarygodność na arenie międzynarodowej.

Zarządzający przedsiębiorstwem, podejmując decyzję o budowie systemu zarządzania zgodnego
z normą ISO 9001:2015 w swojej organizacji stawia na rozwój oparty na wprowadzaniu rozwiązań i technik zarządzania poprzez:

 • zarządzanie procesowe
 • zarządzanie przez cele
 • zarządzanie ilościowe

Wdrażanie certyfikatu ISO

Podczas wdrażania certyfikatu ISO 9001 w swojej firmie należy podejść do sprawy pragmatycznie, zachowując praktyczne podejście do poszczególnych wymagań. Jedynie taka postawa daje gwarancję sukces i satysfakcji w podejmowanym przedsięwzięciu.
W celu budowy i certyfikacji systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2015 należy przyjąć następujące założenia, wdrażając system, tak aby:

 • każdy z uczestników/pracowników firmy dokładnie znał swoje miejsce i zakres zadań jakie zostały mu powierzone,
 • każdy z uczestników/pracowników firmy z własnej inicjatywy podejmował działania mające na celu zaspokojenie potrzeb klienta i rozwój przedsiębiorstwa,
 • każdy klient przychodzący do firmy dostawał to czego potrzebuje, a co zawarte jest w jej ofercie,
 • wyeliminować działania, które zmuszają firmę do ponoszenia dodatkowych kosztów,
 • maksymalnie uprościć przebieg informacji,
 • ograniczyć ilość wytwarzanych przez firmę dokumentów do minimum.

ISO ma przynieść przedsiębiorstwu określone korzyści, a nakłady jakie poniesie mają się przynajmniej zwrócić.

Standard w zarządzaniu

Każda jednostka organizacyjna ma swój nadrzędny cel istnienia. Niekoniecznie jest to zarabianie pieniędzy, ale są one niezbędne, by ów cel można było realizować. Istnieje wiele strategii zarządzania przedsiębiorstwem ukierunkowanych na wykorzystanie potencjału produkcyjnego i zasobów dla osiągnięcia zamierzonych celów. Jedną z takich strategii jest stosowanie norm ISO.
Międzynarodowa norma ISO 9001 jest jednym z najpopularniejszych standardów, z którym zgodność jest potwierdzana poprzez zewnętrzne certyfikacje. ISO jest unormowanym systemem zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem BHP, informacji lub żywności.
Rynek i rozwijająca się konkurencja stawia dziś przed każdym przedsiębiorstwem, coraz to wyższe wymagania. W konkurencyjnym świecie jakość oznacza konieczność zagwarantowania oczekiwanych potrzeb. Aktualnie certyfikat systemu zarządzania jakością jest praktyką, zaś samo jego wdrożenie wynika zarówno z regulacji prawnych, jak również stanowi element kultury zarządzania.

Przepustka do wdrażania innych norm

Certyfikat ISO 9001 to standard zarządzania jakością. To przepustka stanowiąca podstawę do wdrożenia innych norm. Certyfikat wdrażany może być przez różnego rodzaju organizacje, niezależnie od zakresu ich działalności i wielkość. Pozwala instytucji spełniać oczekiwania klientów, przy jednoczesnej realizacji konkretnych standardów i kryteriów.
Wdrożenie normy ISO 9001 pozwala na uzyskanie korzyści:

 • podniesienie konkurencyjności organizacji na rynku,
 • poprawienie jakości usług, a co za tym idzie zwiększenia wyników finansowych,
 • zwiększenie satysfakcji klientów,
 • zmotywowanie pracowników,
 • podniesienie prestiżu organizacji.

Korzyści może być znacznie więcej. Każda firma na etapie podejmowania decyzji o przystąpieniu do wdrożenia ISO 9001 określa cele, jakie chce osiągnąć poprzez przystąpienie do projektu.
W związku, z tym każda z nich może po zakończeniu wdrożenia mówić o innych osiągniętych przez siebie korzyściach. Ogólny charakter stawiany przez normę ISO 9001 powoduje, że system zarządzania jakością może być w pełni spersonalizowany dla konkretnej organizacji i według jej oczekiwań.

Wszystkie produkty dostępne na stronie www.bezpieczenstwo-bhp.pl posiadają potrzebne certyfikaty, normy, oznakowania bądź atesty.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.