Dobór gaśnic

Wybór gaśnicy do rodzaju pożarów

W sytuacji zagrożenia nie ma czasu na czytanie etykiet, dobrze jest więc nauczyć się oznaczeń literowych grup pożarów i zapamiętać zakres stosowania różnych rodzajów gaśnic.

Kluczowym czynnikiem decydującym o skuteczności podręcznego sprzętu gaśniczego jest rodzaj zastosowanego w nich środka gaśniczego. Ustalając rodzaje i typy gaśnic, na początku uwzględnić należy charakterystykę magazynowanych, przerabianych i transportowanych materiałów palnych, a także elementów stanowiących wyposażenie pomieszczeń. Zakres stosowania środków gaśniczych określają symbole litrowe: A,B,C,D i F – ustalone dla poszczególnych grup pożarów. Znajomość ich oznakowania umożliwi dobór najbezpieczniejszych i najskuteczniejszych środków gaśniczych dla danego zakładu.
Charakterystyka grup pożarów wg symboli pożarowych:
A – pożary materiałów stałych, zazwyczaj pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli, np.: drewna, papieru, tkanin, tworzyw sztucznych;
B – pożary cieczy i materiałów stałych topiących się, np.: alkoholi, benzyn, lakierów, acetonów, rozpuszczalników, tłuszczów, parafiny;
C – pożary gazów, np.: metanu, acetylenu, wodoru, gazu ziemnego;
D – pożary metali, np.: magnezu, glinu, potasu, sodu;
F – pożary tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych.
Literowe oznaczenia grup pożarów stanowi bardzo ogólny i mało precyzyjny podział. Dlatego dobierając sprzęt gaśniczy do firmy, trzeba zwrócić szczególną uwagę na środki gaśnicze o szerokim zakresie zastosowania. Najskuteczniejszymi i w największym stopniu uniwersalnymi środkami gaśniczymi, wykorzystywanymi w podręcznym sprzęcie są proszki gaśnicze oraz dwutlenek węgla.

Organizacja skutecznego systemu przeciwpożarowego

Zabezpieczenie większości hal, magazynów, czy obiektów użyteczności publicznej stanowią gaśnice proszkowe. Proszki zaliczane są do najskuteczniejszych środków gaśniczych i mają bardzo szeroki zakres zastosowania. Gaszą skutecznie: drewno i materiały drewnopodobne, papier, karton, ciecze ropopochodne, alkohole, tworzywa sztuczne. Pozwalają skutecznie ugasić urządzenia pod napięciem i instalacje elektroenergetyczne.
Strumień proszku podany w strefę ognia błyskawicznie przerywa reakcję  łańcuchową  spalania w wyniku skomplikowanego procesu chemicznego. Wysoka skuteczność proszku pozwala na jego efektywne wykorzystanie. Na rynku znaleźć można szeroki asortyment różnych gaśnic proszkowych, np. GP-2xABC, GP-4xABC, GP-6xABC. Gaśnice proszkowe są: łatwe i ergonomiczne w obsłudze, szybkie i skuteczne w gaszeniu oraz ekonomiczne w utrzymaniu i serwisowaniu. Zawór odcinający ze wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy, a jego konstrukcja umożliwia czasowe przerwanie gaszenia. Gaśnice proszkowe charakteryzuje również możliwość wielokrotnego napełniania.
Rekomendowane gaśnice są pod stałym stałym ciśnieniem sprężonego azotu. Uruchomienie takiej gaśnicy jest bardzo proste, sprowadza się do odbezpieczenia i wyciągnięcia zawleczki oraz naciśnięcia dźwigni zaworu w rękojeści uchwytu.
Każda z gaśnic posiada wskaźnik ciśnienia umożliwiający bieżącą kontrolę stanu technicznego oraz sprawności.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.