Ergonomia pracy i jej znaczenie dla pracownika i pracodawcy

Ergonomia działa zarówno na rzecz ludzi, jak i dla dobra biznesu. Dobre warunki poprawiają samopoczucie pracowników, a co za tym idzie wydajność. Pracodawca, który stawia sobie za cel inwestowanie w ergonomię daje odczuć swoim pracownikom, że ich wysiłek jest dla niego bardzo ważny. Dobrze dopasowane do indywidualnych potrzeb pracowników rozwiązania ergonomiczne stanowią dla pracowników większą zachętę do pracy, skutkują wzrostem wydajności, jak również zmniejszeniem liczby urazów oraz zwolnień lekarskich. Ergonomia wpływa na powstania dobrych produktów przy użyciu skutecznych metod.

Zarządzanie ryzykiem ergonomicznym oparte powinno być na takich samych zasadach, co zarządzanie ryzykiem zawodowym, gdyż jest jego elementem składowym. Ogólne zasady zarządzania ryzykiem ergonomicznym i ryzykiem zawodowym są takie same, inne mogą być wyłącznie algorytmy identyfikacji czynników ryzyka i metody udoskonalenia warunków pracy.

Co to jest ergonomia?

Ergonomia zajmuje się przede wszystkim projektowaniem/planowaniem narzędzi, wyposażenia i zadań.

Mianem narzędzi określa się zarówno zwykły ołówek czy śrubokręt, spisane zasady działania, jak również cały system przemysłowy. Wyposażenie zawiera w sobie między innymi linie produkcyjne, agregaty, urządzenia domowe, jak również urządzenia sportowe. Zadaniem zaś jest umysłowe lub fizyczne działanie wykonywane w różnym miejscu i w różnym czasie – zarówno w pracy, w domu, jak i czasie wolnym od pracy.
Ergonomia ma na celu zapewnienie odpowiednich warunków w miejscu pracy, minimalizujących ryzyko wypadków przy pracy. Ważne jest, w jakich warunkach pracownik wykonuje swoje zadania, czy warunki te są do niego dopasowane i czy zapewnione zostało mu bezpieczeństwo. Stanowiska pracy dopasowywane mogą być do odpowiednich warunków, nie tylko podczas ich pierwotnego tworzenia. Zawsze istnieje możliwość poprawienia tych, które już funkcjonują, tak by odpowiednia ergonomia miejsca pracy zwiększyła wydajność pracowników.

Ergonomia dzieli się na koncepcyjną i korekcyjną. Czym się różnią i na czym polega ten podział?

Ekonomia korekcyjna pomaga na korygowaniu utworzonych już wcześniej stanowisk pracy. Wykorzystywana jest najczęściej, kiedy nie ma możliwości wykorzystania ergonomii koncepcyjnej. Korygowanie to polega na przeanalizowaniu wyglądu dotychczasowego stanowiska, jego przystosowaniu do pracowników oraz zapewnieniu im odpowiedniego bezpieczeństwa. Analiza taka pozwala na zauważenie wszelkich niedociągnięć i naprawieniu ich.

Ergonomia koncepcyjna wykorzystywana jest już w momencie aranżacji stanowiska pracy, czyli od samego początku jego tworzenia na potrzeby pracownika. Dzięki temu od momentu koncepcji wszystko dostosowuje się do pracownika i do jego stanowiska. Ustawienie urządzeń, maszyn i narzędzi dostosowuje się w taki sposób, by stanowiły jak najmniejsze zagrożenie. Producenci sprzętu sprawdzają wszelkie możliwe wady, a w razie potrzeby eliminują je.
WAŻNE! W przypadku ergonomii koncepcyjnej już na samym początku określane są potrzeby zakupu konkretnych maszyn i urządzeń dla firmy oraz to, czy ich zakup jest opłacalny.

CZYM JEST ERGONOMICZNE MIEJSCE PRACY?

RÓŻNICA między ERGONOMICZNYM a NIEERGONOMICZNYM MIEJSCEM PRACY:

 • Ergonomiczne miejsca pracy zaprojektowane są tak, by spełniać funkcjonalne potrzeby pracowników. Powinny być elastyczne, wspierać podczas wykonywania pracy oraz pozytywnie wpływać na dobre samopoczucie i wydajność użytkujących je osób.
 • Nieergonomiczne miejsce pracy nie ma oczywiście nic wspólnego z brakiem atrakcyjnego wyglądu. Nie dajmy się jednak zwieść pozorom. Piękne i nowoczesne nie zawsze oznacza funkcjonalne. Miejsce pracy powinno przede wszystkim wspierać zdrowie i efektywność pracowników.

JAK WYGLĄDA PRZYSZŁOŚĆ ERGONOMII MIEJSC PRACY?

Mając na uwadze fakt, że technologia stale kształtuje naszą pracę oraz interakcje z drugim człowiekiem, przyszłe pokolenia potrzebować będą elastycznych rozwiązań. Organizacje inwestujące w ergonomiczne rozwiązania, z każdym dniem dostrzegać będą korzyści, jakie płyną z dobrego samopoczucia pracowników, ich zaangażowania i zmniejszenia absencji. Ergonomiczne koncepcje niewątpliwie stanowią przyszłość biznesu, gdyż łączą korzyści zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców. Zauważyć trzeb, że ergonomiczne miejsca pracy coraz bardziej zyskają na znaczeniu, przyciągają utalentowanych pracowników, wybierając pracodawców oraz środowisko pracy spełniające ich potrzeby dalszego rozwoju.

Zalety ergonomicznego miejsca pracy

Polepszanie warunków pracy człowieka poprzez zapewnieniu mu komfortu i bezpieczeństwa zgodnego z ergonomią zaowocuje zaletami ergonomicznego miejsca pracy, takimi jak:

 • zwiększona efektywność,
 • mniejsza liczba zwolnień lekarskich,
 • długoterminowa poprawa stanu zdrowia i samopoczucia,
 • większe zaangażowanie pracowników,
 • elastyczne rozwiązania na przyszłość,
 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia urazów.

Każdej szanującej się firmie zależy na tym, aby jej pracownicy byli zadowoleni. Dlatego dokłada wszelkich starań, by zapewnić stabilne i bezpieczne warunki pracy.
Ergonomia działa pozytywnie nie tylko na rzecz ludzi, ale również na rzecz biznesu. Korzystanie z ergonomicznych rozwiązań wpływa na produktywność i lepsze samopoczucie pracownika. Pamiętać należy, że optymalizacja stanowiska pracy skierowana jest zarówno dla pracowników fizycznych, jak i biurowych. Dla osób pracujących przy biurku niezwykle ważne jest właściwe oświetlenie nie męczące oczu, dopasowane biurka zapewniające właściwe podparcie dla nadgarstków, wygodne biurowe krzesło. To zaledwie kilka elementów, mających wpływ na wydajność pracy. Zła ergonomia doprowadzić może pracowników, którym brakuje motywacji i chęci do pracy do frustracji i stresu. Prawidłowo przygotowane miejsce pracy wpływa na efektywność polegającą na jak najlepiej wykorzystanym czasie, zasobach i możliwościach, pomagających w osiąganiu dobrych efektów. Ergonomia pokazuje również wkład i zaangażowanie przedsiębiorstwa w dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. Wspieranie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzi do lepszej wydajności pracowników. Zdrowy pracownik to zadowolony człowiek. Ma to ogromną wartość dla struktury firmy, ale i dla jego życia rodzinnego. Filarami każdego przedsiębiorstwa są ludzie, to dzięki nim może osiągnąć ona sukces. Sukces firmy to sukces ludzi i odwrotnie.

Jak zaplanować ergonomiczne miejsce pracy?

 • ARANŻACJA

Stwórzmy środowisko, które wspierać będzie rezultat. Aranżacja miejsca pracy wpływa na efektywność. Należy stworzyć przestrzeń, zachęcającą do pracy i innowacji. Zawsze pomyśleć należy o potrzebach pracowników, a co za tym idzie uwzględnić je w aranżacji powstającej przestrzeni. Ergonomiczne miejsce pracy jest efektywne, kiedy spełnia funkcjonalne potrzeby pracowników.

 • DOBRE SAMOPOCZUCIE

Ergonomiczne miejsca pracy z pewnością wpływają na dobre samopoczucie, gdyż rozwiązania łatwo dostosować można do indywidualnych potrzeb pracowników. Przygotowując miejsce pracy służące do spełniania potrzeb, pracownicy cieszą się doświadczeniami płynącymi z pracy. Szukanie rozwiązań poprawiających samopoczucie i wdrażanie ich w życie, zapewni pracownikowi energię i satysfakcję z pracy.

 • RUCH NIEZBĘDNY W PRACY

Miejsce pracy zachęcające do ruchu, poprawia samopoczucie i zwiększa wydajność. Środowisko pracy oparta na aktywności jest oszczędną strategią biznesową, która zapewnia pracownikom wybór ustawień dla różnych działań w miejscu pracy i pozwala na współpracę członkom różnych zespołów. Zamiast siedzenia przez cały dzień przy biurkach, ludzie wykonujący różne zadania mogą wybierać różne miejsca. Takie rozwiązanie i taki rodzaj ruchu bardzo wspomagają komunikację i współpracę, jak również pozytywnie wpływają na kondycję psychiczną i nastrój pracowników.

WSKAZÓWKI, KTÓRE POMOGĄ ZADBAĆ O ZDROWIE W PRACY

Oto kilka wskazówek, które pomogą zadbać o zdrowie w pracy:

 • co jakiś czas, wstańmy i rozruszajmy się,
 • zróbmy sobie aktywną przerwę,
 • trzymajmy głowę prosto,
 • w czasie pracy przy biurku, też można się ruszać – siedźmy ale nie w bezruchu.

Ergonomia w praktyce

Niezależnie od charakteru wykonywanejpracy, wprowadzanie ergonomicznych zasad pracy ważne i opłacalne jest dla każdego. Dla pracodawcy nie musi oznaczać to dodatkowych nakładów finansowych. Niektóre rozwiązania, stanowić będą kwestie odpowiedniej kultury pracy.

Z praktycznego punktu widzenia, planując ergonomiczne stanowisko pracy w biurze, warto:

 • zadbać o jakość oświetlenia,
 • ustawić biurka, komputery i inne sprzęty według zasad ergonomii, takich jak np. nie ustawianie krzeseł tyłem do drzwi i biurek tak, by na ekranach odbijało się światło,
 • zagwarantować pracownikom ergonomiczne biurowe krzesła i jeśli to konieczne podnóżek,
 • zadbać o to, by pracownicy mieli wszelkie potrzebne urządzenia pod ręką,
 • zawsze dbać o czystość w pomieszczeniach biurowych,
 • zapewnić odpowiednią klimatyzację i wentylację pomieszczenia,
 • przypominać pracownikom o przerwach po godzinnej pracy przy komputerze.

Z pewnością to nie wszystko, ale już wystarczy, by kilku czy kilkunastogodzinna praca przy biurku była bardziej efektywna i sprawna.

WYPADEK PRZY PRACY A ERGONOMIA

Wypadek przy pracy może być skutkiem kumulacji kilku przyczyn. Niekiedy są to przyczyny, które leżą w kilku obszarach bezpieczeństwa i higieny pracy niezwiązanych bezpośrednio ze zdarzeniem, które spowodowało szkodę. Przyczynami takimi mogą być:

 • złe rozplanowanie stanowiska pracy,
 • dopuszczenie użytkowania urządzeń niespełniających minimalnych wymagań,
 • stan psychofizyczny pracownika.

Przyczyny te zawierają w sobie czynniki ergonomiczne, to jest niezachowanie wymogu dostosowania maszyn i stanowisk pracy do możliwości człowieka. Stąd, nieergonomiczne stanowisko pracy lub maszyna mogą przyczynić się do wypadku przy pracy. Taka przyczyna nie zawsze widoczna w trakcie rutynowej kontroli stanowisk pracy, nie zawsze uwzględniona jest w ocenie ryzyka zawodowego. Praktyka pokazuje, że taki mechanizm występuje przy zaistnieniu wielu wypadków. Prowadzenie dochodzenia powypadkowego powinno więc ujawnić wszystkie nieprawidłowości, w tym nieprawidłowości leżące w sferze ergonomii stanowisk pracy.

ZAPRASZAMY do zapoznania się z ofertą na www.bezpieczenstwo-bhp.pl

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.