Hałas – nauszniki przeciwhałasowe czy stopery

Hałas może być bardzo drażniący. Nadmierny i długotrwały hałas może mieć negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Gdy jest głośny i długotrwały, może spowodować uszkodzenie słuchu, ale również zmiany całego układu nerwowego, zakłócenia wzroku, obniżenie precyzji ruchów, jak również zmniejszenie wydolności psychicznej i fizycznej. Najefektowniejszym sposobem ograniczenia ryzyka uszkodzenia słuchu, będzie zatem wyeliminowanie lub zmniejszenie poziomu hałasu u źródła. Nie zawsze jest to, jednak możliwe. Wtedy skorzystać trzeba z różnego rodzaju środków ochrony słuchu. Ich celem jest zmniejszanie hałasu do poziomu, który nie grozi uszkodzeniem słuchu.

Kiedy należy stosować środki ochrony słuchu?

Obowiązek stosowania ochronników słuchu powstaje z chwilą, gdy pomiary natężenia hałasu wykażą, że jego wartość osiąga lub przekracza 85 dB, czyli najwyższą osiągalną wartość natężeń (NDN). W takiej sytuacji, obowiązkiem pracodawcy jest nie tylko udostępnienie środków ochrony indywidualnej, ale również nadzorowanie prawidłowości ich stosowania.

W przypadku niższych wartości stwierdzonych przeprowadzonymi pomiarami, wynoszącymi co najmniej 80 dB, pracodawca zobowiązany jest do udostępnienia pracownikom środków ochrony indywidualnej, jakimi są ochronniki słuchu.

Najpopularniejsze rozwiązania – porównanie środków ochrony indywidualnej słuchu

Nauszniki przeciwhałasowe składają się z dwóch czasz tłumiących. Obejmują one małżowiny uszne i przylegają do głowy miękkimi poduszkami uszczelniającymi, które wypełnione są zazwyczaj pianką ze sztucznego tworzywa lub cieczą. Czasze tłumiące wypełnia na ogół materiał pochłaniający dźwięk. Czasze dociskane są za pomocą sprężyny dociskowej – pałąka. Ruchome połączenie czasz ze sprężyną dociskową umożliwia regulowanie i dopasowanie nausznika do kształtu głowy. Nauszniki przeciwhałasowe występują także w wersji nahełmowej. Każda czasza tłumiąca mocowana jest wówczas osobno do skorupy hełmu za pomocą adaptora.

Główną zaletą nauszników jest możliwość dopasowania do różnych osób. Pałąki służące do połączenia czasz tłumiących mają dość dużą możliwość regulacji, zatem ten sam model może być stosowany przez wiele różnych osób. W przeciwieństwie do jednorazowych zatyczek do uszu nauszniki nie tłumią dźwięków całkowicie i nie przyczyniać się do uczucia kompletnego odcięcia od otoczenia. Założenie nauszników nie jest kłopotliwe, pamiętać jednak należy, że pracownik zakładający je po innym użytkowniku każdorazowo dopasować je „pod siebie”.

Wadą nauszników przeciwhałasowych, może być fakt, że po kilku godzinach pracy mogą zacząć przeszkadzać. Zaczynają ciążyć, a podczas wykonywania pracy w wysokich temperaturach głowa zaczyna się pocić. Dodatkowo, ich używanie razem z obowiązkowym nakryciem głowy może być utrudnione.

Nauszniki zajmują także sporo miejsca, dlatego zakład pracy musi przeznaczyć dodatkowe półki lub szafki do ich schowania, co może wymagać częściowej reorganizacji przestrzeni.

Wkładki/zatyczki/stopery przeciwhałasowe to ochronniki słuchu, które są noszone w zewnętrznym kanale słuchowym lub w małżowinie usznej.

Przeznaczone są do szczelnego zamknięcia kanału słuchowego. Wkładki przeciwhałasowe dzielą się na jednorazowego użytku i wielokrotnego użytku, mogą być dostarczane z łączącym je sznureczkiem lub sprężyną dociskową. Wkładki przeciwhałasowe kształtowane mogą być przez producenta bądź przez użytkownika lub formowane indywidualnie dla każdego użytkownika.

Jednorazowe zatyczki do uszu sprawdzają się idealnie w przypadku sporadycznego stosowania przez pracowników lub osobę wizytującą np. audytora. Jeśli praca w warunkach wysokiego natężenia hałasu ma miejsce co pewien czas jednorazowe zatyczki powinny wystarczyć. W sytuacji ograniczonego użycia jest to rozwiązanie najtańsze, pozwalające na redukcję kosztów.

Indywidualne zatyczki do uszu to wielorazowe stopery wyprodukowane jednostkowo dla każdego pracownika. W celu ich przygotowania wykonywany jest wycisk z kanału słuchowego pracownika, a następnie producent robi zatyczki w otrzymanym kształcie. Dzięki temu są one perfekcyjnie dopasowane do użytkownika.


Pełna oferta środków ochrony słuchu dostępna na stronie bezpieczenstwo-bhp.pl w zakładce OCHRONA SŁUCHU.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.