Kiedy należy stosować sprzęt ochrony dróg oddechowych?

Oddychanie należy do podstawowych czynności życiowych człowieka i realizuje się z wykorzystaniem niezwykle złożonego układu oddechowego. Celem oddychania jest wymiana gazowa, która polega na dostarczeniu do organizmu tlenu i usuwaniu z ciała dwutlenku węgla.

Środki ochrony

Stosowanie środków ochrony układu oddechowego w trakcie pracy wymagane jest gdy:

  • stężenie substancji niebezpiecznych w powietrzu przekracza Najwyższe Dopuszczalne Stężenia dla tych substancji,
  • zawartość tlenu w powietrzu, które jest wdychanym nie przekracza 17% jego składu,
  • temperatura wdychanego powietrza przekracza normę będącą dopuszczalną, podczas wykonywania pracy.

Sprzęt chroniący drogi oddechowe przed związkami chemicznymi i pyłami należy do ochron, które zaliczone są do III kategorii według Dyrektywy 89/686/EWG. Oznacza to, że należą do środków związanych z najwyższym ryzykiem utraty zdrowia. Wynika to z faktu, iż wchłaniane do organizmu niebezpieczne substancje chemiczne spowodować mogą szereg chorób groźnych, zarówno dla zdrowia, jak i dla życia człowieka.

Choroby zawodowe układu oddechowego

Niektóre zawody i prace związane są z koniecznością długotrwałego przebywania w środowisku nasyconym drobinkami pyłu, bądź rozpylonych substancji chemicznych. Zaliczyć można do tej kategorii zawody takie, jak lakiernik, szlifierz, pilarz. Wdychanie pyłów i zawiesin, podczas wykonywania, tych chociażby zawodów prowadzi najczęściej do bardzo poważnych chorób zawodowych. Choroby zawodowe układu oddechowego wywołane wdychaniem pyłów o działaniu zwłókniającym to pylice. Pylice to największa grupa chorób zawodowych wśród chorób płuc. Pyły, które działają drażniąco na nabłonek oddechowy mogą być powodem stanu zapalnego błony śluzowej dróg oddechowych, skutkiem czego będzie przewlekłe zapalenie oskrzeli. Z kolei część pyłów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, nawet w momencie nieprzekraczania dozwolonych norm, powodować mogą zachorowania na astmę czy alergiczne zapalenie płuc. Substancje o właściwościach rakotwórczych powodują nowotwory układu oddechowego.

Środki BHP do ochrony dróg oddechowych - ważne, czy nie?

Środki BHP do ochrony dróg oddechowych stanowią niezwykle ważny element wszędzie tam, gdzie w zanieczyszczonym powietrzu pracownik przebywa przez wiele godzin dziennie.

Za sprawą starannie dobranych filtrów maski przeciwpyłowe i przeciwgazowe, jak również półmaski z wymiennym filtrem zatrzymają zanieczyszczenia i wyeliminują ryzyko zachorowań.

Ze względu na charakter pracy niezbędne jest stosowanie odpowiednich środków ochrony dróg oddechowych. Szeroki asortyment produktów znajdujących się dziś na rynku zapewnia optymalny wybór  środków ochrony dróg oddechowych w zależności od środowiska i rodzaju wykonywanej pracy.

Podział sprzętu ochrony dróg oddechowych

Norma PN-EN 133 "Sprzęt ochrony układu oddechowego. Podział" opiera się na dwóch podstawowych grupach zagrożeń dla układu oddechowego:

  • funkcjonowanie w powietrzu szkodliwych substancji w postaci pyłów, gazów, oparów itp.,
  • niedostatek tlenu w powietrzu, czyli poniżej 17%.

Przedstawiona powyżej  klasyfikacja zezwala na dwie metody ochrony dróg oddechowych:

  • oczyszczanie wdychanego powietrza, poprzez stosowanie sprzętu oczyszczającego,
  • dostarczanie powietrza ze źródła wolnego od zanieczyszczeń, dzięki zastosowaniu sprzętu izolującego.

Ograniczenia czasu pracy

Pamiętać należy, że prace z wykorzystaniem wyposażenia ochrony dróg oddechowych są uciążliwe. Szczególnie obciążające prace, to takie podczas wykonywania, których konieczne jest zastosowanie wyposażenia ochrony dróg oddechowych z filtrami, ograniczającymi funkcje oddechowe. Ze względu na duże obciążenie układu krążenia, wprowadzane są ograniczenia czasowe dla ich użytkowania.

Ochrona dróg oddechowych dostępna na Ochrona dróg oddechowych

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.