KOMBINEZONY OCHRONNE BHP – DLA KOGO I W JAKICH PRACACH?

Kombinezony ochronne cechować powinna struktura, która zapewni użytkownikowi jak najwyższy poziom bezpieczeństwa, funkcjonalności i komfortu w trakcie pracy. W zależności od zastosowanych materiałów i konstrukcji kombinezony ochronne przeznaczone mogą być do ochrony przed:

 • wysokimi zagrożeniami – certyfikowane jako środki ochrony indywidualnej kategorii III,
 • minimalnymi zagrożeniami – produkty o prostej konstrukcji zaliczane do kategorii I.

Ochrona pracownika przed różnego rodzaju zagrożeniami i zaopatrzenie go, tak gdzie jest to niezbędne w odzież ochronną, to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy. Określają go przepisy, uregulowania, normy i certyfikaty.

Czym jest odzież ochronna?

Często ogólnikowo używa się zamienników odzież robocza/odzież ochronna. Nic bardziej mylnego, różnice są duże i istotne. Odzież robocza stanowi zabezpieczenie przed ewentualnym zniszczeniem lub zabrudzeniem odzieży własnej zatrudnionego. Zadaniem odzieży roboczej i ochronnej jest ochrona pracownika przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną przez niego pracą. Odzież ochronna służy ochronie pracownika przed zagrożeniami, niosącymi wykonywanie danej pracy. Mogą być to zagrożenia o charakterze:

 • termicznym
 • mechanicznym
 • chemicznym
 • biologicznym
 • atmosferycznym.

Odzież ochronna stanowi niezbędne wyposażenie dla niektórych stanowiskach pracy. Szczególnie tam, gdzie w grę wchodzi kontakt z maszynami, środkami biologicznymi i chemicznymi, wysoką temperaturą czy dotkliwymi warunkami atmosferycznymi. Wykonywanie pracy w takim narażeniu nie byłoby możliwe bez odzieży ochronnej, gdyż grozić mogłoby utratą zdrowia lub życia przez pracownika. W przypadku odzieży ochronnej w jej skład wchodzą dodatkowe akcesoria ochronne, takie jak:

które są środkami ochrony indywidualnej i mają na celu ochronę pracownika przed zagrożeniami w miejscu pracy.

Kombinezon ochronny: funkcje i rodzaje

Kombinezony ochronne to odzież BHP, która powstała dla zapewnienia odpowiedniej ochrony pracownika, pełniącego zawodowe czynności. Kombinezon ochronny to odzież osłaniająca lub zastępująca ubranie osobiste, której podstawowym celem jest zabezpieczenie pracownika przed czynnikami chemicznymi, biologicznymi, termicznymi, mechanicznymi, elektromagnetycznymi i porażeniem prądem. Kombinezony ochronne coraz częściej wygrywają z innymi pojedynczymi elementami odzieży ochronnej. W ofercie naszego sklepu on-line www.bezpieczenstwo-bhp.pl znajdują się zarówno kombinezony ochronne jednokrotnego, jak i wielokrotnego użycia. W asortymencie modeli jednorazowych posiadamy szeroką gamę ochrony osobistej, jaką stanowią jednoczęściowe kombinezony jednorazowe fizelinowe, chemoodporne, jak również kombinezony wykonane z PCV. Wybór takiego kombinezonu to idealne rozwiązanie tam, gdzie ubranie pracownika narażone jest na szczególne zabrudzenie. Doskonale sprawdzają się chociażby wśród malarzy. W ofercie mamy również kombinezony chroniące przed zagrożeniem biologicznym z tkaniny TYVEK® - kombinezony antystatyczne czy wodoodporne.

Czym charakteryzują się kombinezony jednorazowe?

Kombinezony ochronne jednorazowe lub jak, kto woli krótkotrwałego użycia, zaprojektowane zostały, by chronić ludzi, procesy i produkty. Chronią one pracowników przed związkami chemicznymi, pyłem i włókienkami, azbestem, substancjami chemicznymi stosowanymi w rolnictwie, zakładach lakierniczych i farbiarskich, przemyśle ciężkim. Chronią procesy produkcyjne i produkty w pomieszczeniach, jak również artykuły spożywcze przed zanieczyszczeniami pochodzącymi od personelu. Kombinezony te zabezpieczają przed kontaktem ze stężonymi związkami organicznymi, nieorganicznymi kwasami i zasadami oraz roztworami soli. Specjalistyczne badania penetracji przeprowadzone przy użyciu substancji imitujących krew i wirusy pokazały, że materiały stosowane do produkcji kombinezonów jednorazowych chroni przed płynami ustrojowymi innych ludzi i zarazkami chorobotwórczymi.
Kombinezony ochronne krótkotrwałego użytku są zabezpieczeniem przed chemikaliami i innego rodzaju niebezpiecznymi substancji. Dla osoby użytkującej stanowią kompleksową ochronę, dają komfort w warunkach podwyższonego ryzyka niezależnie od sektora. Jednorazowy kombinezon ochronny przeznaczony jest również do ochrony przed czynnikami biologicznymi, takimi jak wirusy i bakterie. Obecnie walczymy z koronawirusem COVID-19, gdzie odzież ochronna ma niebagatelne znaczenie.

Epidemia koronawirusa trwa – niezbędna właściwa ochrona

Krótko o koronawirusie COVID-19

Walka z epidemią COVID-19 nadal trwa i przybiera coraz większe rozmiary. Warto przypomnieć, że koronawirus COVID-19 to ostra choroba zakaźna układu oddechowego, wywoływana zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Każdy przypadek zakażenia COVID-19 ma indywidualny rozwój. Obecnie statystyki dotyczące zakażeń koronawirusem są coraz gorsze, pada rekord za rekordem. Choroba COVID-19 powodowana jest przez koronawirus przenoszony drogą kropelkową, a jego objawy odkrywają coraz to nowe, dotąd nieznane oblicze. Do tego wirus się mutuje. Choć szczepienie trwa, szpitale są przepełnione, a choroba dotyka coraz to młodszych.

Najbardziej popularne kombinezony ochronne w dobie koronawirusa

Główną ochronę dla różnych służb w tym medycznych stanowi odzież ochronna przed czynnikami biologicznymi, która spełniać musi normy PN EN 14126. Oznacza to, że materiał użyty do wykonania tego typu odzieży ochronnej stanowić musi odpowiednią barierę przed kontaktem ludzkiego ciała z czynnikami zakaźnymi. Materiał charakteryzować powinien się właściwą barierowością w odniesieniu do czynnika infekcyjnego w momencie działania skażonych cząstek stałych, cieczy pod ciśnienie hydrostatycznym, mechanicznego kontaktu z cieczami skażonymi. Poza tym, materiał takiej odzieży ochronnej powinien wykazywać odpowiednią odporność na czynniki mechaniczne, takie jak rozdarcia czy przetarcia. Pełną ochronę przed infekcjami zapewnić mogą materiały wykonane z folii lub powleczone warstwą tworzywa sztucznego, a także laminowane z folią to znaczy takie, które będą tworzyć odpowiednią barierę. W ofercie odzieży ochronnej sklepu on-line www.bezpieczenstwo-bhp.pl polecamy modele wykonana z materiałów krótkotrwałego i długotrwałego użytku. Różnią się one żywotnością oraz odpornością mechaniczną. Najważniejsze jest jednak, by w obu przypadkach odzież ta spełniała normy PN EN 14126. W przypadku wysokiego ryzyka ekspozycji wskazane jest korzystanie z odzieży ochronnej. Wymóg stosowania odzieży chroniącej przed czynnikami biologicznymi dotyczy w głównej mierze pracowników służby zdrowia i służb publicznych, którzy bezpośrednio narażeni są na kontakt z patogenem. Taka odzież ochronna najczęściej ma formę kombinezonu, zakrywającego bez mała całe ciało użytkownika. Kombinezon zapewnia wysoki poziom ochrony, niezależnie od tego, jak porusza się użytkownik.

Jakie wymagania spełniać powinny kombinezony ochronne w okresie pandemii?

Kombinezony ochronne przeznaczone do stosowania w okresie pandemii spełniać powinny:

 • wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa, zapisane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/425 z dnia 09.03.2016 r.
 • szczegółowe wymagania odnoszące się do odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi precyzuje PN-EN 14126:2005 obejmująca swoim zakresem wymagania odporności na przenikanie czynników infekcyjnych i właściwości mechanicznych materiałów odzieży, szczelności szwów i całego ubioru - zależnie od typu odzieży
 • wymagania ogólne pod względem nieszkodliwości i ergonomii w stosunku do zastosowanych w odzieży materiałów oraz jej konstrukcji zgodne z PN-EN ISO 13688:2013-12
 • fundamentalne znaczenie w zapewnianiu ochrony przed patogenami mają właściwości materiałów użytych do produkcji odzieży:

- badanie wg ISO 16604:2004 wymagania dotyczące odporności na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego
- badanie według ISO 22611:2003 wymagania dotyczące odporności na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli
- badania według ISO 22612:2005 wymagania dotyczące skażonych cząstek stałych
- badania według ISO 22610:2006 wymagania dotycząc skażonych cząstek w wyniku mechanicznego kontaktu ze skażonymi cieczami.
Z uwagi na rozmiar cząstki wirusa SARS- -CoV-2 odzież mająca na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony przed nim powinna spełniać wymagania p. 4.1.4.1 PN-EN 14126:2005 na poziomie najlepiej klasy 4. Poddana powinna być badaniu odporności na przenikanie skażonych cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego. Dodatkowo konstrukcja odzieży ochronnej powinna spełniać wymagania dla typu 4 wg PN-EN 14605:2005+A1:2009 oznaczające odporność odzieży na przenikanie rozpylonej cieczy, mianowicie szczelność szwów i połączeń zastosowanych w odzieży w tym zakresie.

Kombinezony ochronne wielokrotnego użycia

Jednoczęściowe kombinezony robocze wielokrotnego użycia są jedną z form ubrania roboczego. Stanowią jednoczęściową ochronę bezpośrednią pracownika. Tam gdzie temperatura jest niska bardzo dobrym rozwiązaniem będą kombinezony robocze ocieplane. Mogą mieć one zastosowanie w licznych branżach i różnych warunkach użytkowania. Kombinezony te przeznaczone są m.in. do pracy w warunkach zimna. Przeznaczenie znajdą w przemyśle spożywczym i chłodniczym, warsztatach samochodowych i lakierniach, przemyśle chemicznym, fotograficznym i laboratoriach. Sprawdzają się przy czyszczeniu obiektów przemysłowych, w zakładach wodociągowo-kanalizacyjnych, czy przy instalacjach petrochemicznych. Wśród kombinezonów ochronnych dużą popularnością cieszą się modele kwasoodporne chroniące przed niebezpiecznymi substancjami, wykonane z materiałów bazujących na tworzywach sztucznych, pokrytych specjalną powłoką fluorocarbonową.

Kombinezony ochronne jednokrotnego użycia

Jednorazowe kombinezony to higieniczny wariant odzieży roboczej. Idealnie sprawdzą się w gabinetach medycznych i kosmetycznych oraz laboratoriach, jak również przemyśle spożywczym. Jednorazowa odzież, w tym kombinezony wykonane są z wysokiej jakości materiałów.
Kombinezony ochronne krótkotrwałego użycia zostały zaprojektowane dla ochrony ludzi, procesy i produkty. Zabezpieczają pracowników przed związkami chemicznymi, azbestem, pyłem i włókienkami, substancjami chemicznymi używanymi w rolnictwie i przemyśle ciężkim, farbami i lakierami. Kombinezony jednokrotnego użycia zabezpieczają przed kontaktem ze stężonymi związkami organicznymi i nieorganicznymi kwasami i zasadami oraz roztworami soli. Materiał zastosowany w produkcji jednorazowych kombinezonów chroni pracownika przed płynami ustrojowymi innych ludzi i zarazkami chorobotwórczymi.

Kombinezon ochronny przed czynnikami biologicznymi – jak wybrać?

Odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi zawsze spełniać powinna wymagania stawiane normie PN EN 14126. Zgodnie z tą normą materiał odzieży chroniącej przed czynnikami biologicznymi powinien stanowić barierę dla całego ciała bądź jego części, przed bezpośrednim kontaktem z czynnikami infekcyjnymi.

Kilka propozycji z oferty:

 • Kombinezon ochronny AJ-KCOVID przeciwwirusowy przeznaczony do stosowania przez służby medyczne oraz służby publiczne podczas działań związanych z czynnikiem infekcyjnym SARS-CoV-2. Chroni ciało przed działaniem wirusa SARS-CoV-2. Zakres właściwości ochronnych zapewnią normy: EN ISO 13688, EN 343, EN 14605, EN 14126
 • Kombinezon ochronny 4532+ gwarantuje ochronę przed cząstkami suchymi i podstawową ochronę przed rozbryzgami ciekłych substancji chemicznych. Zapewnia ochronę chemiczną Typ CE 5 i 6. Jest miękki, lekki, niskopylący. Materiał typu SSMMS daje gwarancję przepływu powietrza, minimalizuje uczucie gorąca, zapewnia również swobodę ruchów. Zakres właściwości ochronnych zapewnią normy: EN 1149-5, EN 1073-2, EN 13034, EN 13982-1
 • Kombinezon ochronny lekki TYCHEM® C DuPont sprawdzi się w kontakcie ze środkami chemicznymi. Dedykowany dla przemysłu chemicznego, do usuwania materiałów niebezpiecznych, utylizacji śmieci, pracy z azbestem. Zapewnia ochronę przed cząstkami radioaktywnymi, zagrożeniami biologicznymi oraz włóknami, krwią, wirusami i bakteriami. Zakres właściwości ochronnych zapewnią normy: EN14605, EN13982-1, EN13034, EN1149-1, EN1073-2, EN14126.

Zasady prawidłowego zakładania i zdejmowania kombinezonu

Ażeby zapewnić pracownikowi prawidłową ochronę przed czynnikami infekcyjnymi kombinezon stosowany powinien być wraz z innymi środkami ochrony indywidualnej, takimi jak:

Dla zapewnienia właściwego bezpieczeństwa osoby użytkującej kombinezon ochronny ważne jest odpowiednie jego zakładanie oraz kolejność sekwencji jego zdejmowania.
Przed założeniem kombinezonu należy sprawdzić, czy jego rozmiar jest prawidłowo dobrany do sylwetki. Zakładanie środków ochrony indywidualnej rozpocząć należy od ochraniaczy na obuwie i kombinezonu. W pierwszej kolejności zapiąć trzeba zamek bez zakładania kaptura, który należy założyć dopiero po założeniu, jeśli są stosowane, środków ochrony dróg oddechowych i okularów ochronnych. Po włożeniu kaptura przymocować trzeba taśmę kryjącą zamek do kombinezonu. Rękawice założone powinny być na rękawy kombinezonu.
Przed przystąpieniem do zdejmowania kombinezonu sprawdzić trzeba, czy nie doszło do jego uszkodzenia. Zaraz potem zdjąć rękawice zewnętrzne i osłonę twarzy. Po każdym kontakcie z powierzchnią prawdopodobnie zainfekowaną przeprowadzić należy dezynfekcję rękawic/dłoni. Zdejmowanie kombinezonu należy rozpocząć od zdjęcia kaptura. Zdejmując kombinezon powinno chwytać się za jego wierzchnią część i zwrócić szczególną uwagę, aby wierzchnia część kombinezonu nie dotknęła ani ciała, ani ubrania pod spodem. Zdjęty kombinezon i inne środki ochrony indywidualnej zwinąć należy i odłożyć do wcześniej przygotowanego do tego celu worka na odpady zakaźne.

WAŻNE! Nie wszystkie kombinezony, produkowane zgodnie z normami zapewniają jednakową ochronę. Stopień ich nieprzepuszczalności dla cząstek i substancji, jak również trwałość i wygoda noszenia różnią się w zależności od modelu.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.