Komórka BHP w przedsiębiorstwie

Zdjęcie pochodzi ze strony freepik.com

Istotna rola BHP w miejscu pracy

Każda firma, nawet kilkuosobowa powinna stosować się do wymogów BHP. Pracodawca powinien dbać o pracowników i stwarzając im odpowiednie warunki pracy.

Przedsiębiorca zatrudniający ponad 100 osób ma obowiązek stworzyć służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, która spełnia funkcje doradczą i kontrolną. Pracownicy zaś mogą a wręcz powinni wymagać od osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie szczególnej wiedzy w dziedzinie ochrony i przepisów. Zadaniem osoby odpowiedzialnej jest nie tylko upominanie, karanie za niewywiązywanie się z umowy o pracę, lecz ułatwienie pracy i dbanie o komfort i bezpieczeństwo na terenie zakładu, w trakcie wykonywania czynności służbowych.

Inspektor BHP może wstrzymać prace stwarzającą zagrożenie dla pracownika, nakazać zatrzymania niesprawnej maszyny, odsunięcia od pracy pracownika który stwarza zagrożenie dla siebie i innych, a w szczególnych przypadkach wnioskować o ukaranie takiego pracownika. Jednak to nie cały zakres zadań osoby pełniącej funkcję na takim stanowisku.

Komórka pełniący rolę kontrolną powinna przede wszystkim dbać o osobę wykonującą prace. W zakresie obowiązków leży ustalenie czasu pracy w tym przerw, zapewnienie odzieży roboczej oraz całego wyposażenia zgodnie z przepisami BHP w skład którego wchodzą w zależności od wykonywanych czynności między innymi: buty robocze, rękawice ochronne, kaski i wiele innych artykułów bhp. Ważnym zadaniem takiej osoby jest analiza stanowiska pracy i występujących zagrożeń. Ma za zadanie określić np. jakie rękawice ochronne są potrzebne w pracy na stanowisku gdzie występują właściwe substancje chemiczne, lub czy potrzebna jest ochrona dróg oddechowych, a jeżeli tak, to jaka?. Przy tak szerokiej gamie artykułów oraz sprzętu bhp dostępnych na rynku, nie ma problemów żeby doskonale zabezpieczyć pracownika i ułatwić mu wykonywanie powierzonych obowiązków.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.