Maski i półmaski do różnego rodzaju zagrożeń

W sytuacji, gdzie z uwagi  na charakter wykonywanej pracy nie ma możliwości zastosowanie systemów wentylacyjnych, do obowiązków pracodawcy należy zadbanie o odpowiednie środki ochrony górnych dróg oddechowych. Zanieczyszczone przez gazy, pyły, opary powietrze, jak również inne substancje chemiczne bądź niedobór tlenu w powietrzu, powoduje konieczność korzystania przez pracowników z dających bezpieczeństwo i komfort pracy środków ochrony dróg oddechowych.

Indywidualne środki ochrony dróg oddechowych

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy jest bardzo złożoną dziedziną, obejmującą zagadnienia prawne, organizacyjne, higieniczno-sanitarne, techniczne, psychologiczne oraz etyczne. Stanowi o ochronie przy pracy, w tym o ochronie związanej z ochroną dróg oddechowych w wielu specjalizacjach.
Środki ochronny dróg oddechowych należą do trzech kategorii środków ochrony indywidualnej, to znaczy kategorii chroniącej przed największymi zagrożeniami życia.

Wdychane przez pracownika powietrze musi być zdatne do oddychania, oznacza to więc, iż powinny być spełnione trzy podstawowe warunki:

  • stężenie poszczególnych substancji w powietrzu nie może przekraczać akceptowalnych norm,
  • temperatura wdychanego powietrza odpowiadać musi dopuszczalnej normie, w której pracownik wykonywać może pracę,
  • zawartość tlenu we wdychanym powietrzu przekraczać musi 17% jego składu.

1. Środki należące do grupy ochrony dróg oddechowych możemy podzielić na trzy podstawowe grupy:
Środki izolujące to specjalistyczny sprzęt – jego zadaniem jest odizolowanie od powietrza, które zawiera szkodliwe czynniki lub od powietrza pozbawionego dostatecznej ilości tlenu, umożliwia dopływ powietrza ze źródła niezależnego. Izolacyjny sprzęt podzielić można na dwie kategorie:


-  sprzęt autonomiczny – butle, aparaty regeneracyjne
-  sprzęt stacjonarny – aparaty wężowe powietrza sprężonego. Sprzęt izolacyjny chroni przed zanieczyszczeniami o wysokim stężeniu, zanieczyszczeniami niezidentyfikowanymi, także biologicznymi oraz niedoborem tlenu.

2. Środki oczyszczające to sprzęt mający za zadanie oczyszczenie powietrza. Wyposażony jest w specjalne pochłaniacze, filtry oraz filtro-pochłaniacze, które po zamontowaniu do odpowiednich masek i półmasek ochronnych oraz do kapturów i hełmów chronią przed  czynnikami biologicznymi i czynnikami chemicznymi, do których należą różnego rodzaju pyły, gazy, mgły oraz dymy.


3. Środki ucieczkowe, czyli sprzęt przeznaczony do ewakuacji ze strefy zagrożenia. Sprzęt ten wykorzystywany jest tylko w nagłych przypadkach, gdy powinno się jak najszybciej opuścić strefę, w której panuje skażone powietrze.

Rodzaje środków ochrony dróg oddechowych

Ochronę dróg oddechowych zapewnić można stosując:

  •   jednozmianowe półmaski filtrujące – zasłaniają nos i usta. Dostępne z zaworem wydechowym lub bez. Półmaska składa się głównie z materiału filtracyjnego.
  •   półmaski – zakrywają podbródek, usta i nos. Wdychane powietrze przechodzi przez jeden lub więcej filtrów.
  •   maski pełne tzw. cało-twarzowe – obejmują podbródek, usta, nos i oczy.
  •   system z wymuszonym przepływem powietrza – wdychane powietrze przechodzi przez wentylator z jednego lub kilku filtrów do kasku, osłony na twarz, kaptura, maski całotwarzowej lub półmaski.
  •   aparaty wężowe powietrza sprężonego – sprzęt ochrony układu oddechowego jest zaopatrywany w świeże powietrze ze sprężarki lub butli ze sprężonym powietrzem. Dostępne są maski całotwarzowe, półmaski, kaski, kaptury i szczelne osłony twarzy, które można podłączyć do instalacji sprężonego powietrza.

Dobór i odpowiednie stosowanie sprzętu ochrony układu oddechowego

Niezwykle ważnym i odpowiedzialnym zadaniem stojącym przed pracodawcą jest dobranie oraz odpowiednie użytkowanie przez pracownika sprzętu przeznaczonego do ochrony układu oddechowego. Przed doborem odpowiedniego sprzętu zidentyfikować trzeba zagrożenie, to znaczy rozpoznać zanieczyszczenie powietrza z jakim będziemy mięli styczność oraz ustalić jego wpływ na organizm człowieka.

Ochrona dróg oddechowych dostępna na bezpieczenstwo-bhp.pl

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.