MŁODY BUDOWLANIEC Z ZASADAMI

Nawet dziecko dzisiaj wie, bezpieczeństwo ważne jest. Oczywiście dobre zasady i nawyki wpajać należy już od małego. Przedszkolak, gdy przechodzi przez ulicę podnosi rączkę. Grupa dzieci wyposażona jest w elementy odblaskowe, a nawet jednakowe fluorescencyjne kamizeli. W myśl przysłowia: „Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci” warto uczyć dzieci, jak ważna jest dbałość o bezpieczeństwo w życiu codziennym, w przedszkolu, szkole, na studiach,
a potem w pracy. Załączone do tematu zdjęcie pokazuje, że nawet podczas zabawy klockami, korzystać można ze środków ochrony indywidualnej.

Z jakich elementów ochrony skorzystało podczas zabawy dziecko?

Na zdjęciu widać dwa, bardzo ważne dla pracowników budowlanych elementy ochrony:

 • kask ochronny https://bezpieczenstwo-bhp.pl/10-kaski-ochronne odpowiednio dobrany stanowi o ochronie zdrowia i życia. Poprawia też komunikację i w dużym stopniu porządkuje sytuacje na placu budowy.
 • rękawice ochronne https://bezpieczenstwo-bhp.pl/2-rekawice-robocze-i-ochronne są chętnie i powszechnie stosowaną ochroną osobistą. Nie ma, w tym nic dziwnego, bowiem podczas wykonywania większości pracy ręce, a w szczególności dłonie i przedramiona użytkownika narażone są na działanie najrozmaitszych szkodliwych czynników.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DLA DZIECI

Wracając do bezpieczeństwa naszych najmłodszych, warto zapoznać się z kilkoma ważnymi zasadami bezpieczeństwa, przekazać je dzieciom i wpajać ich przestrzeganie:

 • wyposażenie dzieci w wiedzę oraz umiejętności, które pozwalają na rozpoznawanie niebezpieczeństw i przewidywanie ich skutków,
 • uczenie dzieci zachowań bezpiecznych w domu, przedszkolu i na placu zabaw,
 • ćwiczenie odpowiednich nawyków i odruchów w sytuacji zagrożenia,
 • modelowanie umiejętności bezpiecznego oraz kulturalnego zachowania się dziecka, w różnych okolicznościach i miejscach,
 • poznanie zasad bezpiecznego poruszania się pieszych po drogach,
 • przygotowanie dzieci do udzielenia pomocy bądź odpowiedniej reakcji, np. zadzwonienie na nr ratunkowy 112 w sytuacjach problemowych,
 • uświadomienie dzieciom, że każda osoba jest inna i ma własną odrębność,
 • przeciwdziałanie konfliktom w grupie,
 • uczenie dzieci zasad higien oraz wypracowywanie dobrych i trwałych nawyków higienicznych.

WAŻNE! Bardzo istotne jest zapoznawanie dzieci, już od najmłodszych lat ze sposobami radzenia sobie w trudnych sytuacjach, które zagrażają zdrowiu i życiu. Wzbudzanie w nich ostrożności i czujności w różnych zdarzeniach, także podczas zabawy.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.