Najczęstsze wypadki w miejscu pracy

Jakie wypadki najczęściej spotykają pracowników?

Wypadek może mieć miejsce w każdym zakładzie pracy, jednakże pracodawca jest zobligowany przepisami prawa do zapewnienia zatrudnionym osobom środków bezpieczeństwa, które zminimalizują ryzyko pogorszenia stanu zdrowia. Jakie wpadki zdarzają się najczęściej i jak się przed nimi zabezpieczać?

Najczęstsze wypadki w miejscu pracy:

 • poślizgnięcia, potknięcia i upadki – miejsce i rodzaj wykonywanej pracy nie ma znaczenia, gdyż takie sytuacje zdarzają się zarówno w biurach, jak i sklepach czy halach produkcyjnych i fabrykach. Dotyczą pracowników fizycznych oraz umysłowych. Kończą się one najczęściej na siniakach albo złamaniach, chociaż w historii miały miejsce także sytuacje, kiedy potknięcia zakończyły się śmiercią (głowa uderzyła w ostry albo twardy przedmiot). Niebezpieczne upadki dotyczą pracowników, którzy wykonują swoje obowiązki na wysokości, gdyż ryzyko poważnego uszkodzenia ciała automatycznie wzrasta. Należy podkreślić, że zatrudnione osoby powinny zostać przeszkolone z zakresu udzielania pierwszej pomocy, 
 • narażenie na hałas – hałas w miejscu pracy jest nie tylko uciążliwy, ale może przyczynić się do chorób zawodowych, dyskomfortu i wypadków. Hurtownia bhp zapewnia przydatne ochronne nauszniki, które warto mieć dla pracowników, 
 • uderzenia przez spadające przedmioty — te wypadki zdarzają się przede wszystkim w magazynach oraz sklepach, jednakże zdarzenia te mają miejsce głównie w branży budowlanej. Z tego względu kaski ochronne odgrywają bardzo istotną rolę i pozwalają zabezpieczyć przed pogorszeniem stanu zdrowia i innymi konsekwencjami, 
 • RSI, czyli urazy, które występują ze względu na chroniczne przeciążenia mięśni i ścięgien. Można się z nimi spotkać, kiedy jedna praca odbywa się długotrwale i dotyczy zarówno pracy fizycznej, jak i pracy biurowej, czyli stacjonarnej. Doskonałym przykładem jest tutaj pisanie na klawiaturze, gdzie ryzyko przeciążenia mięśni i ścięgien jest naprawdę wysokie. Jedynym skutecznym sposobem, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia, są kilkuminutowe przerwy po każdej godzinie pracy wykonywanej z komputerem, 
 • rany cięte i szarpane – jeżeli zatrudnione osoby wykorzystują w pracy piły elektryczne, nożyce czy gilotyny i inne niebezpieczne narzędzia, czy przedmioty szansa wystąpienia szkody automatycznie wzrasta. Rany to bardzo często wynik niewłaściwego szkolenia, zastosowania nieadekwatnej procedury bezpieczeństwa i brak właściwego zabezpieczenia — rękawice ochronne zapewniają jakże potrzebne zabezpieczenie i pozwalają ochronić dłonie przed różnorodnymi zagrożeniami, a do tego ograniczyć maksymalnie ryzyko kontuzji, 
 • toksyczne opary – podczas wdychania niebezpiecznych związków wzrasta ryzyko wystąpienia trwałych uszczerbków na zdrowiu, a także wypadków przy pracy. Odpowiednie wyposażenie ochronne, do którego można zaliczyć okulary ochronne, kombinezon i maskę są wymagane w takich przypadkach. Nie można się bez nich obejść. Bardzo istotną rolę odgrywa także dodanie do przeprowadzanego kursu bhp i pierwszej pomocy informacji związanych z toksycznymi chemikaliami. W taki sposób zwiększona zostaje świadomość zatrudnionych osób i co za tym idzie – można ograniczyć ryzyko związane z ich występowaniem i wyrządzeniem szkód, pogorszeniem zdrowia i innymi konsekwencjami z tym związanymi. 

Jakie ukryte zagrożenia występują w pracy biurowej?

Czy praca biurowa wiąże się z zagrożeniami? Zdecydowana większość osób odpowie negatywnie, jednakże zagrożenia występują, aczkolwiek wypadki zazwyczaj nie są poważne i nie zagrażają życiu pracowników, chociaż z oczywistych względów mogą występować odstępstwa od tej zasady. 

W pracy biurowej występują głównie dwa rodzaje wypadków i wynikających z nich urazów:

 • wypadki spowodowane pechowymi czynnikami losowymi i zwykłą nieuwagą, jak chociażby złamanie krzesła, poślizgnięcie się na mokrej podłodze, uderzenie w biurko albo inny mebel oraz urazy, itd.; skutkiem ubocznym wymienionych zdarzeń są najczęściej niegroźne skaleczenia lub opcjonalnie poważne urazy, 
 • urazy o charakterze przewlekłym, które wynikają zazwyczaj z siedzącego stylu życia i pracy oraz braku ruchu. Jest to równoznaczne z ograniczoną mobilnością mięśni i stawów, co w praktyce może przyczynić się do problemów z kręgosłupem i zwiększyć ryzyko wystąpienia kontuzji mięśniowych. Ryzyko wzrasta w chwili wykonywania powtarzalnych czynności, co oznacza np. schylanie się. 

Praca biurowa jest na pewno bezpieczniejsza, ale nie jest wolna od urazów i trzeba mieć tego świadomość. Oznacza to, że pracownicy biurowi powinni zdecydowanie zadbać o stan swojego ciała, aby w ten sposób zrekompensować negatywne skutki wielogodzinnej pracy, która odbywa się w pozycji siedzącej. 

Wypadki i urazy spowodowane użyciem maszyn

Ryzyko wzrasta podczas wykonywania pracy fizycznej jak, chociażby podczas pracy wykonywanej w zakładach produkcyjnych. Z tego względu dobrze dobrana odzież robocza, jak i odpowiednie szkolenia z zakresu bhp i wymagane środki zabezpieczające stosowane przez pracodawcę odgrywają kluczową rolę w trakcie pracy z wykorzystaniem maszyn. 

Jako ciekawostkę należy dodać, że w zakładach produkcyjnych zdecydowana większość problemów ze zdrowiem i wypadków wynika z nieprzestrzegania przepisów BHP, co w praktyce oznacza niewłaściwą obsługę maszyn, brak odzieży i akcesoriów ochronnych, a także pozostałe naruszenia związane z obowiązującymi zasadami bhp. 

Skutki uboczne wypadków mogą być bardzo zróżnicowane. W praktyce mogą to być niegroźne rozcięcia skóry, stłuczenia albo inne zbliżone urazy. 

Urazy kości, poważne rozcięcia z dużym krwawieniem występują rzadziej, ale nie oznacza to, że można je całkowicie wykluczyć. 

Najgorsze wypadki z wykorzystaniem maszyn mogą mieć bardzo poważne konsekwencje. Mowa o:

 • wciągnięciu kończyny do wnętrza maszyny, 
 • porażenie prądem, 
 • wybuch, 
 • inne niebezpieczne sytuacje. 

Wymienione wypadki mogą przyczynić się do trwałego inwalidztwa, a nawet śmierci. W związku z tym należy uczynić wszystko, żeby się przed nimi zabezpieczyć. 

Aby zabezpieczyć się przed wypadkami, nie wystarczą rękawice robocze i buty robocze, mimo iż odgrywają one bardzo istotną rolę. Ważna jest także wiedza, szkolenia i postępowanie zgodnie z przepisami. 

Jako ciekawostkę warto wiedzieć, że wśród najbardziej ryzykownych zawodów wymieniono rybaków i myśliwych, drwali oraz pracowników, którzy zajmują się remontami i konserwacją dachów. Dla rybaków i myśliwych czynniki ryzyka są związane głównie z działaniem sił natury. Z kolei dla drwali chodzi głównie o używane przez nich narzędzia, czyli ciężką maszynerię oraz piły. Dla ostatnich wymienionych pracowników ryzyko wypadków wynika głównie z pracy na wysokości. 

Odszkodowanie za wypadek w miejscu pracy

Nawet jeżeli wykonywany zawód nie mieści się w kategorii najbardziej ryzykownych, nie oznacza to, że wypadki nie występują. Statystyka wskazuje jednoznacznie, że przedstawiciele wymienionych profesji są na nie najbardziej narażeni. Ryzyko wypadku występuje jednak zawsze i nie można go całkowicie wykluczyć. Kiedy w miejscu pracy wystąpią takie zdarzenia, można uzyskać jednorazowe odszkodowanie za doznany uszczerbek zdrowotny. Za wypłatę odszkodowania odpowiada ZUS i wynosi 20% średniego wynagrodzenia za każdy 1% trwałego uszczerbku. Aby uzyskać odszkodowanie, informacja o wypadku musi trafić do pracodawcy, konieczne jest także przygotowanie wymaganej dokumentacji. Dokumenty następnie trafiają do ZUS-u razem z wnioskiem o przyznanie środków. 

Pracownik może otrzymać również świadczenie od pracodawcy, co ma miejsce z reguły, jeżeli zatrudniona osoba wykonywała pracę związaną z podwyższonym ryzykiem. Większość pracodawców z tego sektora ma wykupione dodatkowe polisy OC, które są bardzo przydatne podczas ewentualnych wypadków.