Obciążenia podczas pracy w chłodni

Na organizm osoby zatrudnionej w niskiej temperaturze oddziałują dwa rodzaje zimnego środowiska. Są to działania ogólne oraz działania miejscowe. Przy działaniu ogólnym ochrona pracownika polega na zaopatrzeniu go w środki ochrony indywidualnej, jakie daje odzież ocieplana ochronna o wymaganej izolacyjności cieplnej. W przypadku działania miejscowego, chronić należy pojedyncze partie ciała, zwłaszcza te narażone na wychłodzenie w wyniku działania zimna.

Najważniejszym czynnikiem chroniącym osobę zatrudnioną w chłodniach bądź nieogrzewanych magazynach jest odzież ciepłochronna. Istnieje jednak szereg działań organizacyjnych, pozwalających na łatwiejsze funkcjonowanie w warunkach zimna.

Praca w chłodni i mroźni

Praca w pomieszczeniach związana z przetwórstwem spożywczym odbywa się przez cały rok. Latem jednak różnica temperatury między otoczeniem, a warunkami jakie panują w chłodniach, mroźniach czy pomieszczeniach, w których utrzymana musi być niska temperatura jest bardzo duża. Pracownik jest wówczas przystosowany do gorącego środowiska, a wtedy stres cieplny przez niego doświadczany zdecydowanie się zwiększa.

Gdy zimne środowisko oddziałuje na całe ciało, zdarzyć może się jego ogólne wychłodzenie. Możliwe jest działanie zimna na niektóre obszary ciała, choćby w przypadku zetknięcia rąk z zimną powierzchnią, albo wychłodzenie nieprzykrytych części ciała. Dotyczy to głównie wychłodzenia twarzy i rąk. Zdarzyć się może również wychłodzenie dróg oddechowych podczas intensywnego oddychania zimnym powietrzem.

Profesjonalne wyposażenie pracownika zatrudnionego w zimnym pomieszczeniu

Praca związana z przebywaniem w chłodni, mroźni czy innych pomieszczeniach, gdzie panuje zimno, wymaga przedsięwzięcia odpowiednich środków ochrony indywidualnej , przede wszystkim założenia specjalistycznej odzieży przystosowanej do wykonywania obowiązków zawodowych w takich pomieszczeniach. Pracownicy, którzy często przebywają w chłodniach bądź pracują przy przeładunku doskonale wiedzą, jak duże znaczenie ma odpowiednia odzież termiczna, spełniająca rygorystyczne wymogi BHP, dostępna na stronie bezpieczenstwo-bhp.pl. Odzież taka zabezpiecza przed odmrożeniami, jak również silnymi przeziębieniami, zapaleniem oskrzeli i płuc. Odzież ochronną dobiera się w zależności od tego, jak długo człowiek wykonuje daną pracę oraz od jej intensywności.

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie wykonującemu pracę w mroźni i chłodni specjalistycznej odzieży ochronnej, dostosowanej do pracy w niskich temperaturach. Zachowanie  wszystkich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy stanowi nadrzędne zadanie wszystkich przedsiębiorców. Odzież przeznaczona do prac w warunkach niskiej temperatury nie tylko powinna  chronić przed zimnem, ale również zapewniać komfort pracy.

Niewłaściwie dobrana odzież ciepłochronna np. posiadająca zbyt dużą izolacyjność w stosunku do wykonywanej pracy. Przy pracy o dużej intensywności spowodować może odczuwalność warunków zimnego środowiska jako ciepłe lub nawet gorące.
Zapewnienie pracownikowi odzieży ochronnej wykonanej według nowych standardów technologicznych w celu spełnienia wszystkich wymagań oraz gwarancję wygody, a jednocześnie dobre utrzymanie ciepła poprawi komfort termiczny podczas pracy w niskich temperaturach.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.