OBUWIE ROBOCZE – TYPY I RODZAJE STOSOWANYCH ZABEZPIECZEŃ

Obuwie robocze zabezpieczyć musi pracodawca.
To on odpowiada za wyposażenie pracownika we właściwą odzież roboczą, obuwie robocze i inne robocze akcesoria dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy.

Od czego uzależnione jest zapewnienie pracownikowi odzieży roboczej?

Zatrudnienie pracownika zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia odzieży i obuwia roboczego, dostosowanego do wykonywanych przez niego obowiązków. Zapewnienie pracownikowi odzieży roboczej uzależnione jest od:

 • specyfiki pracy,
 • warunków zewnętrznych,
 • wymogów wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Odzież robocza, jak również ochronna wydawana powinna być bezpośrednio przez pracodawcę. Dotyczy to głównie sytuacji, w których odzież własna pracownika w czasie obsługi urządzeń i maszyn ulec może zabrudzeniu, skażeniu chemicznymi i biologicznymi czynnikami lub mechanicznemu zniszczeniu. W przedstawionych sytuacjach pracownik nie powinien (nawet na chwilę) przystąpić do pracy we własnej odzieży. Do jej wykonywania służy specjalnie zaprojektowane i przeznaczone obuwie robocze, odzież robocza i inne akcesoria bhp, np. ochrony oczu i twarzy

Bezpieczne obuwie robocze ma różne właściwości w zależności od charakteru wykonywanej pracy podczas wykonywania, której ma za zadanie ochronę stóp pracownika.

Na jakie kategorie podzielić można obuwie robocze?

Obuwie robocze dzielimy na trzy kategorie:

 • obuwie zawodowe
 • obuwie ochronne
 • obuwie bezpieczne.

Czym różni się obuwie ochronne od obuwia roboczego?

Zadaniem obuwia ochronnego jest zabezpieczenie stóp przed czynnikami mogącymi powodować:

 • uszkodzenia mechaniczne,
 • działania zimna,
 • oparzenia oraz działaniem ciepła,
 • działania wody,
 • czynnikami chemicznymi.

Obuwie, które nie posiada cech ochronnych, aczkolwiek znajduje zastosowanie w przedsiębiorstwie w związku z wymaganiami technologicznymi, higienicznymi, sanitarnymi lub koniecznością ochrony obuwia pracowników przed zabrudzeniem i zniszczeniem, nie stanowi tak jak obuwie ochronne środka ochrony indywidualnej. Jest to po prostu obuwie robocze.

Podział obuwia roboczego

Ze względu na rodzaje zabezpieczeń

Obuwie robocze podzielić można mając na uwadze różne parametry określające dany typ obuwia:

 • obuwie bezpieczne (S – „safety”), to buty które posiadają cechy ochronne wraz z ochroną palców stopy za pomocą podnosków o wytrzymałości uderzeniu z energią 200J.

Wymagania odnoszące się do obuwia bezpiecznego określa PN-EN ISO 20345.

 • obuwie ochronne (P – „protective"), które posiada cechy ochronne powiązane z zabezpieczeniem palców stopy za pomocą podnosków o wytrzymałości na uderzenia z energią 100J.

Wymagania obejmujące obuwia ochronnego określa PN-EN ISO 20346.

 • obuwie zawodowe (O – „occupational") dedykowane do codziennego użytkowania, wszędzie tam gdzie nie występuje konieczność ochrony palców stopy za pomocą podnosków. Tego typu obuwiem są np. tak zwane „chodaki”, po które bardzo często sięgają pracownicy aptek, gabinetów kosmetycznych, przychodni i szpitali.

Wymagania stawiane dla obuwia zawodowego określa PN-EN ISO 20347.

WAŻNE! Pracodawca nie może pozwolić pracownikowi na podjęcie pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego koniecznych do stosowania na danym stanowisku pracy (zgodnie z ustaloną tabelą norm asygnowania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego).

Ze względu na typ konstrukcji buta, obuwie robocze dzieli się na:

Typ „A” – obuwie typu sandały
Typ „B” – trzewiki
Typ „C” – buty do połowy łydki
Typ „D” – buty do kolana
Typ „E” – obuwie powyżej wysokości kolana.
Wybór konkretnego typu obuwia dokonać zależy biorąc pod uwagę charakter wykonywanej pracy oraz warunków i rodzaju zagrożeń.

Ze względu na rodzaj czynników szkodliwych i niebezpiecznych występujących w warunkach pracy obuwie robocze dzieli się na:

 • obuwie chroniące przed czynnikami biologicznymi
 • obuwie chroniące przed czynnikami mechanicznymi
 • obuwie chroniące przed czynnikami chemicznymi
 • obuwie chroniące przed porażeniem prądem elektrycznym
 • obuwie chroniące przed czynnikami termicznymi
 • obuwie chroniące przed czynnikami atmosferycznymi
 • obuwie antystatyczne stanowiące ochronę przed powstawaniem i przeskakiwaniem ładunków elektrostatycznych
 • obuwie do stosowania w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Obuwie robocze bezpieczne dzieli się na trzy klasy:

 • Klasa I to obuwie wykonane ze skóry lub innych materiałów, z wyłączeniem obuwia cało-tworzywowego oraz cało-gumowego
 • Klasa II to obuwie:

- cało-tworzywowe (formowane wtryskowo)
- cało-gumowe (wulkanizowane)

 • Hybrydowe, czyli obuwie mieszane. Stopa obuwia cało-gumowa lub cało-tworzywowa, z górna część cholewki wykonana ze skóry bądź innych materiałów.

Pod uwagę wziąć należy fakt, że każda z powyższych klas charakteryzuje się dodatkowo różnymi parametrami i właściwościami konstrukcyjnymi butów. Jest to zależne od normy/norm przypisanych do danego obuwia zgodnie, z którymi zostało obuwie to wykonane, a które warunkują jego przeznaczenie i rodzaj pracy, w których może być wykorzystywane.

Charakterystyka obuwia roboczego bezpiecznego

Zadaniem obuwia roboczego, a zwłaszcza obuwia bezpiecznego jest prawidłowa ochrona stóp pracownika, a co za tym idzie jego życia i zdrowia. Aby ochrona była właściwa obuwie robocze charakteryzować musi wiele innowacyjnych zastosowań technologicznych. Obuwie takie powinno posiadać elementy zapewniające ochronę przed czynnikami niebezpiecznymi, mogącymi wystąpić w warunkach pracy. Pamiętać należy, że często występuje więcej niż jeden niebezpieczny czynnik.
Dlatego obuwie bezpieczne posiadać powinno kombinację kilku ochronnych elementów.
Obuwie bezpieczne wyposażone jest w:

 • antypoślizgową poliuretanową podeszwę odporną na działanie olejów, rozpuszczalników oraz węglowodorów,
 • polimerowy bądź też stalowy podnosek zapewniający odporność do 200J,
 • antyprzebiciową wkładkę wykonaną z włókna kompozytowego złożonego z kilku warstw, dodatkowo pokrytego warstwą ceramiki
 • lub
 • wkładkę stalową o wysokiej elastyczności.

Wkładki charakteryzować powinien specjalnie wyprofilowany anatomiczny kształt dopasowujący je do stopy użytkownika oraz żelowe elementy, które zapewnią komfort użytkowania. Pozwoli to zapobiec zmęczeniu stóp, nawet podczas długiego czasu pracy.

Obuwie bezpieczne cechują również:

 • właściwości antyelektrostatyczne, gwarantujące odizolowanie od podłoża oraz zniwelowanie zagrożenia przeskoku ładunku elektrostatycznego,
 • absorpcja energii w niezwykle narażonej na urazy części piętowej,
 • duża odporność na zginanie stopy w części przedniej, co oznacza że z racji na trudne warunki pracy i dużą eksploatację obuwie bezpieczne produkowane powinno być ze skór naturalnych.


Gdzie stosowane powinno być obuwie bezpieczne?

Z racji, że obuwie bezpieczne stosowane jest we wszystkich pracach, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia warunków niebezpiecznych dla zdrowia i życia człowieka, głównym zadaniem butów jest ochrona stóp i nóg, jak również całego organizmu przed czynnikami, mogące dostać się do ciała z podłoża. Nawet w warunkach pracy, w których występuje jedynie zagrożenia mechaniczne, np. praca w magazynach istnieje ryzyko spuszczenia na stopy przedmiotu niebezpiecznego wymaga bezwzględnego stosowania obuwia bezpiecznego.
WAŻNE! Obuwie bezpieczne zgodne jest z kilkoma europejskimi normami. Jest to uzależnione od różnych warunków pracy i zagrożeń różnymi czynnikami niebezpiecznymi.

Korzystając z oferty obuwia roboczego dostępnej na www.bezpieczenstwo-bhp.pl nasi Klienci mają pewność, że nabędą wysokiej jakości buty wyprodukowane z wysokiej jakości materiałów, zgodne z obowiązującymi normami.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.