Ochrona głowy

Hełmy i kaski ochronne - budowa

Jednym z podstawowych elementów ochrony zdrowia i życia pracownika jest kask BHP, toteż wykorzystywany jest w wielu sektorach. Liczne stanowiska pracy w branżach takim jak: hutnictwo, górnictwo, budownictwo, energetyk, jak również magazyny wysokiego składowania, to miejsca gdzie głowa pracownika narażona jest na urazy. Hełmy ochronne stanowią indywidualne zabezpieczenie przed: uderzeniami przez spadające przedmioty, uderzeniami o przedmioty nieruchome niebezpieczne, ściskiem poprzecznym oraz przed odpryskami stopionego metalu, otwartym płomieniem, porażeniem prądem elektrycznym.
Hełmy ochronne służą ponadto jako bazowa konstrukcja dla innych środków ochrony indywidualnej, czyli ochronników słuchu, osłon oczu i twarzy oraz karku.
Mimo, że budowa hełmów zróżnicowana jest ze względu na ich używanie, to w każdym hełmie przemysłowym wyróżnia się jego podstawowe elementy:

 • skorupa – zewnętrzna część hełmu nadająca mu określony kształt,
 • więźba – zasadnicza wewnętrzna część hełmu, będąca w bezpośrednim kontakcie z głową użytkownika,
 • pas główny – w powiązaniu z więźbą stanowi stabilną opaskę głowy na wysokości czoła i podstawy czaszki,
 • pasek podbródkowy – element pomocniczy, zapobiegający spadaniu hełmu z głowy.

Typy hełmów ochronnych

W zależności od budowy oraz stopnia ochrony przemysłowe hełmy ochronne dzielą się następujące typy hełmów ochronnych:

 • przemysłowe hełmy lekkie zabezpieczające głowę pracownika w przypadku narażenia jej na uderzenia o twarde nieruchome przedmioty, mogące wywołać urazy skóry głowy,
 • przemysłowe hełmy ochronne zabezpieczające pracownika przed spadającymi przedmiotami, mogącymi uderzając w część ciemieniową głowy spowodować uszkodzenia czaszki, mózgu bądź kręgów szyi.
 • wysokoskuteczne hełmy ochronne zabezpieczające pracownika w sytuacji zagrożeń uderzenia przez elementy spadające, jak również uderzenia pozaciemieniową częścią głowy o przedmioty niebezpieczne na stanowisku pracy.


W ramach przestrzegania przepisów obowiązkiem służb BHP jest informowanie pracowników o podstawowych zasadach bezpiecznej pracy, ze szczególnym uwzględnieniem środków ochrony indywidualnej, bezpośrednio chroniących życie.
W przypadku kasków i hełmów ochronnych nawet odwiedzające obiekt osoby zobowiązane są do ich założenia.
Kolory hełmów ochronnych
I tak w odniesieniu do pracowników oraz osób przebywających na budowie przyjmuje się następujący podział kolorystyczny kasków ochronnych dostępnych na bezpieczenstwo-bhp.pl :

 • kask biały – kierownik budowy, kierownik robót, inspektor nadzoru budowlanego, inżynier ochrony środowiska oraz inni inżynierowie;
 • kask żółty – pracownicy fizyczni,;
 • kask niebieski – pracujący na wysokościach, operatorzy maszyn, elektrycy, energetycy;
 • kask zielony – inspektor BHP, pracownik BHP;
 • kask czarny – nadzór autorski: architekt, inspektor;
 • kask pomarańczowy – geodeta;
 • kask czerwony – goście i praktykanci.

Choć przyjęta ranga ma charakter zwyczajowy i na placu budowy najczęściej spotykany jest kask żółty i biały, powinna być ona zawarta w regulaminie dotyczącym danego placu. Pracownicy zaś poza wyposażeniem w odpowiednie do ich pracy kaski, powinni znać ich rangę. Wpłynie to na poprawną komunikację i bezpieczeństwo na placu budowy.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.