OCHRONA PRZED KORONAWIRUSEM I INNYMI CZYNNIKAMI BIOLOGICZNYMI – NORMA PN EN 14126

O koronawirusie COVID-19

W związku z pojawieniem się koronawirusa, szybkim rozprzestrzenianiem się i rosnącą liczbą zarażonych warto zapoznać się z poradami dotyczącymi odpowiedniej odzieży ochronnej.

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Objawy zakażenia obejmują gorączkę, kaszel, duszności, ból mięśni, zmęczenie. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, w tym stosowanie w uzasadnionych przypadkach odzieży chroniącej przed czynnikami biologicznymi.

Ochrona przed koronawirusem

Odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi powinna spełniać wymagania przedstawione w normie PN EN 14126. Zgodnie z tą normą materiał odzieży chroniącej przed czynnikami biologicznymi stanowić powinien barierę dla całego ciała lub jego części, przed bezpośrednim kontaktem z czynnikami infekcyjnymi. Z racji na różnorodność mikroorganizmów, w normie nie zdefiniowano kryteriów oceny na podstawie typu mikroorganizmu oraz na podstawie grup ryzyka. Definiując kryteria skupiono się na metodach badań, które pozwoliły ocenić odporność materiału w zależności od medium zawierającego mikroorganizmy np. ciecz, aerozol lub cząstki stałe. Dlatego materiał odzieży chroniącej przed czynnikami zakaźnymi/infekcyjnymi powinna charakteryzować jego barierowość w stosunku do czynnika infekcyjnego podczas:
▪ działania skażonej cieczy pod ciśnieniem hydrostatycznym,
▪ działania skażonych ciekłych aerozoli,
▪ mechanicznego kontaktu ze skażonymi cieczami,
▪ działania skażonych cząstek stałych.
Poza właściwościami barierowymi w stosunku do czynników infekcyjnych materiał odzieży chroniącej przed czynnikami biologicznymi powinien wykazywać właściwa odporność mechaniczna w zakresie rozdzierania, ścierania, zginania. Wszystkie właściwości materiałów przedstawione są w normie PN EN 14126 w postaci klas tak, jak w większości norm europejskich.

Pełna ochrona przed koronawirusem

Pełną ochronę przed kontaktem z czynnikami infekcyjnymi zapewnić mogą jedynie materiały barierowe, czyli folie i materiały powleczone warstwą tworzywa sztucznego lub laminowane z folią. Mogą to być:

  • materiały długotrwałego użytku,
  • materiały krótkotrwałego użytku,

które spełniają wymagania normy PN EN 14126 w zakresie właściwości ochronnych, różniące się odpornością mechaniczną, jak również czasem użytkowania.
W trosce o wysoki stopień ochrony w trakcie wykonywania czynności zawodowych powstały kombinezony ochronne dostępne na  www.bezpieczenstwo-bhp.pl Kombinezony ochronne zaliczane są do odzieży, która osłania bądź zastępuje ubranie osobiste, a ich głównym celem jest zabezpieczenie przed czynnikami chemicznymi, biologicznymi, mechanicznymi, termicznymi, elektromagnetycznym i porażeniem prądem. Dzięki całościowej konstrukcji kombinezony często wygrywają z inną odzieżą ochronną, a to ze względu na brak dodatkowych elementów mogących zsunąć się czy spaść podczas wykonywania pracy. Polecane są osobom wykonującym prace szczególnie niebezpieczne.

Kombinezony ochronne na koronawirusa

Ten typ odzieży ochronnej stanowi wysokozaawansowaną ochronę przed zagrożeniami chemicznymi. Kombinezony ochronne certyfikowane są jako środek ochrony indywidualnej kategorii III, o poziomie ochrony typu 3/4/5/6. Oznacza to, że są odpowiednie do ochrony przed natryskiem i strumieniem ciekłych substancji chemicznych stanowią ochronę na zarażenie Koronawirus w Polsce.
Dodatkowymi atutami większości kombinezonów ochronnych są powiększony suwak oraz pętelki na palce, podwójny, sztormowy system zapinania z wewnętrznymi osłonami obejmującymi podbródek, elastyczne mankiety z pętelkami na kciuki zapewniają bezpieczeństwo przy pracach, które wymagają uniesienia rąk do góry, elastyczny pas i nogawki zapewniają wygodę i swobodę ruchu.  
Kombinezony ochronne zapewniają bezkompromisową wygodę użytkowania przy zachowaniu wysokiego poziomu ochrony. Muszą jednak spełniać określone dla odzieży ochronnej typy i normy,  w tym normę PN EN 14126 – ochrona przed zagrożeniami biologicznymi i infekcjami.

Stosowanie środków ochrony indywidualnej stanowi jeden z elementów kontroli zakażeń w przypadku osób odpowiedzialnych za leczenie, pielęgnację, przewożenie, implementowanie środków zapobiegawczych i odkażanie, nie tylko w związku z bezpieczeństwem tych osób, ale również ludzi w ich otoczeniu. Kombinezony ochronne przed zagrożeniami biologicznymi oferowane na  kombinezony ochronne NORMA PN EN 14126 zapewniają specjalne wymagania dotyczące materiałów używanych do produkcji odzieży zabezpieczającej przed czynnikami zakaźnymi. Zasięg koronawirusa COVID-19 w Polsce może rozprzestrzeniać się.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.