Odśnieżanie dachów – szczególnie niebezpieczna praca

Odśnieżanie dachów - jak się zabezpieczyć?

Nadmierna ilość śniegu lub lodu na dachach prowadzić może do naruszenia bezpieczeństwa konstrukcji budynku, a w konsekwencji bezpieczeństwa jego użytkowania. Koniecznym jest więc odśnieżanie dachów, ciągów komunikacyjnych i usuwanie zwisających sopli.

Teoretycznie do zadań związanych z odśnieżaniem można skierować pracownika nieposiadającego specjalnych kwalifikacji. Nie mniej jednak zabronione jest dopuszczenie do takich prac osoby, która:

  • nie posiada aktualnego szkolenia w dziedzinie bhp, którego program obejmował zagadnienia dotyczące bhp przy odśnieżaniu obiektów,
  • nie posiada ważnego i aktualnego badania lekarskiego stwierdzającego zdolność do wykonywania pracy przy odśnieżaniu, w tym specjalistycznego badania lekarskiego do wykonywania prac na wysokości
  • nie została zapoznana z oceną ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą
  • kobiet ciężarnych przy pracach na wysokości - poza stałymi galeriami, pomostami, podestami i innymi stałymi podwyższeniami, posiadającymi pełne zabezpieczenie przed upadkiem oraz wymagającej wchodzenia i schodzenia po drabinach i klamrach
  • młodocianych (osób, które ukończyły 16 lat, a nie przekroczyły 18 lat) przy pracach na wysokości powyżej 3 m, grożących upadkiem z wysokości, w tym w szczególności narażających na zmienny mikroklimat, prowadzonych na zewnątrz budynku.

Na co uważać podczas odśnieżania dachów?

Najpoważniejszym zagrożeniem, na które narażony jest pracownik skierowany do odśnieżania dachu jest upadek z wysokości.

W przypadku odśnieżania dachów pracownik powinien zostać zaopatrzony w:

  • szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji amortyzatorem lub urządzeniem samohamownym, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na słupach, masztach itp.),
  • hełm ochronny,
  • obuwie zabezpieczające przed poślizgiem,
  • odzież ochronną odpowiednią do warunków klimatycznych.

Do pracodawcy należy zorganizowanie pracy w taki sposób, aby zabezpieczyć pracowników przed upadkiem, m.in. z powodu załamania się dachu. Przed rozpoczęciem odśnieżania teren prac musi zostać odgrodzony, a strefy niebezpieczne, w których może dojść do obsunięcia się śniegu, lodu lub zrzucenia narzędzi, oznakowane.

Warto pamiętać, że osoby wykonujące prace na zewnątrz powinno się, nawet jeśli nie normują tego przepisy wyposażyć w odzież bhp o podwyższonej widoczności, jak choćby kamizelki odblaskowe. Pracownicy widoczni dla siebie oraz dla innych osób to zdecydowane ograniczenie możliwości wystąpienia niektórych zagrożeń.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.