OKULARY KOREKCYJNE DLA PRACOWNIKA

Środki ochrony oczu a okulary korekcyjne

Istotny problem dla dość pokaźnej grupy pracowników stanowi potrzeba jednoczesnego stosowania okularów korekcyjnych i środków ochrony oczu. Najczęściej stosowanym, w takiej sytuacji rozwiązaniem są środki ochrony oczu, które maja na celu nie tylko zabezpieczenie, ale będą też korygowały wzrok. Jednak wysoki koszt tego typu ochron nie pozwala wszystkim pracodawcom na jego zastosowanie. Dlatego też, zalecane jest noszenie specjalnie zaprojektowanych modeli okularów ochronnych przystosowanych do nakładania na okulary korekcyjne.
Pozwala to na:

 • perfekcyjną ochronę oczu,
 • zabezpieczenie szybek okularów korekcyjnych przed ryzykiem uszkodzenia.

Dla osób stosujących okulary korekcyjne skuteczne rozwiązanie stanowić będą gogle ochronne przystosowane w większości modeli do zakładania wraz z okularami korekcyjnymi.

Co mówią przepisy?

Zgodnie z przepisami prawa (§ 10 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej – Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173) środki ochrony indywidualnej przeznaczone dla użytkowników wymagających korekcji wzroku powinny być dostosowane do ich noszenia wraz z okularami lub szkłami kontaktowymi.

Czym są środki ochrony indywidualnej?

Środki ochrony indywidualnej stanowią elementarne wyposażenie pracownika mające na celu ochronę zdrowie w trakcie pracy. Środki ochrony indywidualnej to:

Wykaz norm EN dla ŚOI oczu
PN-EN 166 – Wymagania
PN-EN 167 – Optyczne metody badań
PN-EN 168 – Nieoptyczne metody badań
PN-EN 169 – Filtry spawalnicze i filtry dla technik pokrewnych
PN-EN 170 – Filtry chroniące przed nadfioletem
PN-EN 171 – Filtry chroniące przed podczerwienią
PN-EN 172 – Filtry chroniące przed olśnieniem słonecznym, do zastosowań przemysłowych
PN-EN 175 – Środki ochrony oczu i twarzy stosowane podczas spawania i w procesach pokrewnych
PN-EN 207 – Filtry i ochrony oczu chroniące przed promieniowaniem laserowym
PN-EN 208 – Ochrony oczu do pracy przy justowaniu laserów
PN-EN 379 – Automatyczne filtry spawalnicze

WAŻNE! Rodzaje środków ochrony indywidualnej niezbędnych do stosowania w danej firmie i dla określonych stanowisk ustalany jest przez pracodawcę, po ówczesnej konsultacji z pracownikami lub przedstawicielami pracowników (Związki Zawodowe). Prawidłowy dobór ŚOI poprzedzać musi zebranie i przeanalizowanie informacji, które bezpośrednio związane są z zastosowaniem tych środków na ustalonych stanowiskach pracy.


OCHRONA OCZU PRZED MONITOREM


Długie godziny spędzane przed monitorem mają duży wpływ na narząd wzroku. Zdarza się, że pracownicy korzystający z komputera przez kilka godzin dziennie, doświadczają:

 • bólów głowy,
 • suchości oczu,
 • obniżenia ostrości widzenia.

Istnieją jednak sprawdzone sposoby chroniące oczy przed negatywnym oddziaływaniem monitora.
Skupianie wzroku na jedną odległość przez stosunkowo długi czas jest niezwykle nużące dla oczu. Przyczynia się do zmęczenie mięśni, na których spoczywa odpowiedzialność za właściwą krzywiznę soczewki ocznej. W trakcie pracy przy komputerze, dochodzi przeważnie do zmniejszenia częstości mrugania. Następstwem tego staje się uczucie suchości oczu, zaczerwienienie i pieczenie. Dlatego też, podczas długotrwałej pracy przy komputerze należy robić przerwy i przenosić wzrok na dalszą odległość. W sytuacji, w której wzrok wymaga korekcji najważniejsze jest, by była ona prawidłowo dobrana. Ważnym jest zatem dobór odpowiednich okularów korekcyjnych.

Jak chronić oczy w czasie pracy przy komputerze?

Oto kilak istotnych wskazówek:

 1. Ekran komputera ustawić należy 45-75 cm od swojej twarzy. Monitor powinien być nieznacznie niżej od poziomu oczu. Ustawienie takie sprawi, że podczas pracy przy komputerze szyja pracownika znajdowała się będzie w naturalnej pozycji, oczy zaś będą się mniej męczyć.
 2. Zmniejszyć należy jasność ekranu i zwiększyć kontrast między czernią i bielą. Wtedy unikniemy konieczności wytężania wzroku w czasie patrzenia w monitor.
 3. Konieczne jest regularne oczyszczanie monitora z kurzu, gdyż drobne jego cząsteczki unoszące się nad komputerem podrażniają oczy.
 4. Otoczenie komputera powinno być oświetlone w zbliżony sposób jak sam monitor. Dla oczu korzystna jest ograniczona dawka naturalnego światła słonecznego i brak powierzchni, która odbija światło. Można również zaciemnić lekko pokoju, zasłaniając okna roletą.
 5. Częste mruganie w naturalny sposób nawilżysz oczy, chronią je przed zmęczeniem i podrażnieniem.
 6. Osoby noszące już okulary, skonsultować muszą się z okulistą, celem doboru szkieł właściwych do pracy z komputerem.
 7. Co kilkanaście minut zrobić należy przerwę w patrzeniu się w monitor.

Czy pracownikowi należy się zwrot za okulary korekcyjne?

Pracownik, u którego w wyniku badań profilaktycznych lekarz (w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej) stwierdził pogorszenie widzenia w stopniu uzasadniającym zmianę szkieł korekcyjnych, może ubiegać się dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych, także między badaniami profilaktycznymi.
Obowiązek zapewnienia okularów
Pracodawca musi, w zależności od zaleceń lekarza zapewnić okulary korygujące wzrok każdemu zatrudnionemu, w sytuacji w której:

 • osoba ta użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, jaki obowiązującego w zakładzie pracy pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • wyniki badań okulistycznych zrealizowanych w ramach badań lekarskich, objętych profilaktyczną opieką zdrowotną wykażą konieczność ich stosowania w trakcie pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Zapewnienie okularów korygujących wzrok osobom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych oznacza dla pracodawcy koszt w każdym przypadku, gdy badania profilaktyczne wykażą, w zakresie badanych cech w porównaniu z badaniem poprzednim konieczność wykonywania pracy w nowych okularach korygujących wzrok.
Jakie są skutki niestosowania ochronników oczu?
Oczy to najdelikatniejszy organ, który łatwo uszkodzić. Ponieważ urazy wzroku stanowią wysoki odsetek wypadków przy pracy, niezwykle ważnym jest ochrona oczu poprzez stosowanie środków ochrony indywidualnej. Aby prawidłowo dobrać środki ochrony oczu, pod uwagę trzeba brać rodzaje urazów, jakim mogą ulec w trakcie wykonywania pracy. Odpowiednie ochrony oczu zapewnią pracownikowi bezpieczeństwo i komfort pracy. Urazy wzroku stanowią duży odsetek wypadków, jakim ulegają pracownicy i często prowadzą do wyeliminowania takiej osoby z życia zawodowego.
Jak dobrze dobrać ochronę oczu bhp?
Ochrona wzroku to podstawa, gogle ochronne czy okulary ochronne zabezpieczą wzrok podczas pracy, jednak należy je dobrać we właściwy sposób. Tylko wtedy zapewnią odpowiedni komfort i pozwolą na skuteczne wykonywanie przez pracownika powierzonych mu czynności.


Na www.bezpieczenstwo-bhp.pl znajduje się szeroka oferta środków ochrony indywidualnej oczu.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.