Optymalna ochrona słuchu w miejscu pracy

Praca w nadmiernym hałasie

Praca w hałasie, w przypadku niektórych zawodów to codzienność. Jeśli pracodawca zadba o odpowiednią ochronę słuchu, nie narazi tym samym pracownika na uszczerbek na zdrowiu. Pod pojęciem hałasu kryją się wszelkie niepożądane, uciążliwe oraz szkodliwe dźwięki, jakie oddziałują na narząd słuchu, a co za tym idzie ludzkie zdrowie. Narażanie narządu słuchu na długotrwałe działanie hałasu wywrzeć może negatywny wpływ na jakość słyszenia, ale również upośledzić może funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego. Praca w nadmiernym hałasie przyczynić może się do występowania bólów głowy, wzmożonej pobudliwości, osłabionego czasu reakcji, nerwic, nadciśnienia tętniczego oraz chorób wzroku.

Ogólne przepisy

Rozdział piąty rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia ochrony pracowników przed zagrożeniami, które związane są z narażeniem na hałas, a w szczególności zapewnienie:

» procesów technologicznych, które nie przyczyniają się do powstawania nadmiernego hałasu;
» maszyn i innych urządzeń technicznych powodujących jak najmniejszy hałas, nieprzekraczający akceptowalnych wartości;
» rozwiązań, które obniżą poziom hałasu w procesach pracy.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek zagwarantowania pracownikom bezpieczeństwa i ochrony ich zdrowia, w sytuacji związanej z wykonywaną pracą. Pracownik zaś zobowiązany jest do stosowania środków ochrony indywidualnej, dostarczonych przez pracodawcę.

Podział hałasu ze względu na szkodliwość dla zdrowia

Klasyfikacja natężenia wyraża się w decybelach (dB), a jej podział jest następujący:

  • poniżej 35 dB – taki poziom hałasu nie jest zagrożeniem dla zdrowia człowieka, jednakże może irytować i utrudniać pracę,
  • od 35 do 75 dB – hałas o natężeniu w tym przedziale negatywnie wpływa na ośrodkowy układ nerwowy, potęgując jednocześnie uczucie zmęczenia,
  • od 75 do 85 dB – taki poziom wyraźnie działa na zmniejszenie wydajności pracy i prowadzić może do trwałych uszkodzeń słuchu,
  • od 85 do 130 dB – to natężenie, które w dużym stopniu uszkadza narząd słuchu i może przyczyną rozwoju schorzeń innych układów, takich jak: nerwowy, czy krwionośnego. W takim hałasie nie można zrozumieć mowy,
  • powyżej 130 dB – poziom hałasu o takim natężeniu wywołuje drgania różnych narządów w ciele człowieka, prowadząc tym samym do ich poważnych uszkodzeń. Wywoływać może mdłości oraz zaburzenia błędnika.

Kiedy pracodawca zobowiązany jest chronić słuch pracowników?

Pracodawca ma obowiązek nakazać konkretnym pracownikom stosowanie indywidualnych środków ochrony słuchu, w sytuacji gdy natężenie hałasu wynosi 85 dB i więcej. Kiedy urządzenia pomiarowe wskazują natężenie 80 decybeli, pracodawca zobowiązany jest udostępnić swoim pracownikom środki ochrony, aczkolwiek nie może nakazać im ich używania – regulują to stosowne przepisy.

Środki ochrony słuchu

Nauszniki przeciwhałasowe składają się z dwóch czasz tłumiących, które obejmują małżowiny uszne i przylegają do głowy miękkimi poduszkami uszczelniającymi. Wypełnione są przeważnie pianką ze sztucznego tworzywa lub cieczą. Czasze tłumiące wypełnia zazwyczaj materiał pochłaniającym dźwięk. Czasze dociskane są za pomocą pałąka. Ruchome połączenie czasz ze sprężyną dociskową pozwala na regulowanie i dopasowanie nausznika do kształtu głowy. Nauszniki przeciwhałasowe występują także w wersji nahełmowej.

Wkładki przeciwhałasowe to ochronniki słuchu, które noszone są w zewnętrznym kanale słuchowym lub w małżowinie usznej. Przeznaczone są do szczelnego zamknięcia kanału słuchowego – dzielą się na jednorazowego i wielokrotnego użytku. Wkładki przeciwhałasowe kształtowane mogą być przez producenta bądź przez użytkownika lub formowane indywidualnie dla każdego użytkownika.


Środki ochrony słuchu dostosowane muszą być do użytkownika oraz konkretnej sytuacji. Żeby zapewnić bezpieczeństwo, efektywność i komfort muszą odpowiednio tłumić hałas.

Pełna oferta rozwiązań dostępna na stronie w zakładce  Ochrona słuchu.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.