Organizacja pracy na wysokości

Gdyby ze względu na rodzaj lub warunki wykonywania prac na wysokości zamontowanie balustrad było niemożliwe, stosować należy inne skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości, adekwatne do rodzaju i warunków wykonywania pracy.
W sytuacji takiej pracownicy zapewniony muszą mieć odpowiedni rodzaj sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, taki jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji lub szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym dostępne na bezpieczenstwo-bhp.pl. Niezbędnym zabezpieczeniem w pracach na wysokości są również hełmy ochronne dostępne na bezpieczenstwo-bhp.pl

Kto może pracować na wysokościach?

Do wykonywania pracy na wysokości dopuszczeni  mogą być wyłącznie pracownicy, którzy:

  • posiadają aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości, a skierowanie na badania wysokościowe zawierać powinno wyraźną adnotację o pracy powyżej lub poniżej 3 m,
  • odbyli szkolenie w zakresie bhp oraz instruktaż stanowiskowy w zakresie prac na wysokości  z uwzględnieniem zagrożeń występujących na stanowisku pracy,
  • wyposażeni są w środki ochrony indywidualnej oraz posiadają umiejętność posługiwania się nimi,
  • zapoznani zostali z oceną ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą.

Praca na wysokości

Praca na wysokości zawiera w sobie między innymi pracę na rusztowaniach, konstrukcjach budowlanych, stropach, kominach, drabinach bądź innych podwyższeniach, znajdujących się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem terenu lub poziomem podłogi.
Pracą na wysokości nie jest praca na powierzchni, bez względu na wysokość, na jakiej się znajduje, jeśli powierzchnia ta jest osłonięta ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi czy też wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości.

Z uwagi na duży stopień zagrożenia zdrowia i życia pracowników podczas wykonywania prac na wysokości zachowane muszą być wyjątkowe środki ostrożności.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.