Oznakowanie CE

Oznakowanie CE - czym jest?

Znak CE powinny mieć tylko te wyroby, w przypadku których istnieją fundamentalne wymagania określone w przepisach. Oznakowanie CE stanowi dowód na odpowiedzialność producenta za zgodność własnego wyrobu z postanowieniami zawartymi w odpowiednich dyrektywach UE. Znak ten oznacza, że wyrób realizuje kluczowe wymagania, jak również inne stosowne przepisy. Został objęty odpowiednimi postępowaniami oceny zgodności. Państwa członkowskie nie mają możliwości blokowania wprowadzania do obrotu tudzież oddawania do użytku wyrobów posiadających symbol CE. Istnieją jednak ustępstwa mogące wstrzymać wyjście wyrobu do obrotu, a to w przypadku jego niezgodności z odpowiednimi przepisami. Dyrektywy przewidujące umieszczenie znaku CE uwzględniają w większości zasady nowego i integralnego podejścia. W umotywowanych przypadkach dyrektywa nowego podejścia zastąpić może oznakowanie CE innym.

Jako że wszystkie wyroby objęte dyrektywami nowego podejścia oznakowane są symbolem CE, warto podkreślić, że nie jest on handlowym świadectwem jakości, jak również nie potwierdza pochodzenia towaru z Unii Europejskiej.

Oznakowanie CE potwierdzeniem zgodności z zasadniczymi wymaganiami

Wyrób nie ma prawa być oznakowany symbolem CE, w przypadku gdy nie jest objęty dyrektywą narzucającą konieczność umieszczenia takiego oznaczenia. Powinność umieszczenia oznakowania CE odnosić się do wszystkich wyrobów, objętych dyrektywami przewidującymi to oznakowanie  jeszcze przed wprowadzeniem na rynek Unii, także tych wprowadzanych do użytku na tym rynku po raz pierwszy.
Dyrektywy nowego podejścia dotyczą ponad dwudziestu grup produktów – są to między innymi urządzenia elektryczne, urządzenia medyczne, urządzenia ciśnieniowe, zabawki, środki ochrony indywidualnej, materiały budowlane, maszyny i windy. Oznakowanie CE powinny posiadać jedynie te wyroby, dla których istnieją kluczowe wymagania określone w przepisach.

Dyrektywy nowego podejścia nie stawiają wymogów, by siedziba producenta znajdowała się na obszarze Wspólnoty. Odpowiedzialność wytwórcy, którego siedziba znajduje się poza obszarem Wspólnoty, jest taka sama, jak producenta z siedzibą w jednym z państw członkowskich.
Oznakowania CE nie można umieszczać na wyrobie, jeżeli procedura oceny zgodności nie została zakończona. Postępowanie takie służy zapewnieniu zgodności wyrobu z postanowieniami odpowiednich dyrektyw. Zazwyczaj oznakowanie umieszczone zostaje na wyrobie w końcowej fazie produkcji. Naniesienia oznakowania CE na dołączonej do wyrobu tabliczce znamionowej jest możliwe dopiero po końcowej kontroli. Pozwala to pozostać w zgodzie z postawionymi wymaganiem.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.