Pierwsza pomoc

Zasady udzielania pierwszej pomocy

Każdy powinien posiadać umiejętność ratowania osób znajdujących się w stanie zagrożenia życia i zdrowia. Nie tylko ze względu na przepisy. Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego polega na nagłym lub możliwym do przewidzenia w krótkim czasie pogorszeniu się stanu zdrowia, które może prowadzić do poważnego zakłócenia funkcji organizmu bądź uszkodzenia ciała lub utraty życia i wymaga podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.

Polskie prawo (Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Kodeks Karny) nakłada na świadka zdarzenia obowiązek powiadomienia o nagłym zagrożeniu zdrowotnym pogotowia ratunkowego lub innych służb ratowniczych (straż pożarna, policja), a także udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu.

Ratowanie jest sytuacją stresującą, zatem stosować należy proste schematy, pomagające działać nawet w bardzo nietypowych warunkach. Czynności ratownicze powinny przebiegać następująco:

  • ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia
  • ocena stanu poszkodowanego,
  • wezwanie pomocy,
  • dalsze udzielenie pierwszej pomocy.

Przede wszystkim - zadbaj o bezpieczeństwo

Przed przystąpieniem do udzielania pierwszej pomocy zadbać należy o bezpieczeństwo. Nie można dopuścić do sytuacji, gdzie ratujący sam doznać może urazów i stać się kolejnym poszkodowanym.

Najważniejszą zasadą w ratownictwie jest dbałość o bezpieczeństwo. Przed przystąpieniem do udzielania pierwszej pomocy należy pamiętać o zastosowaniu w miarę możliwości środków ochrony osobistej (rękawiczki jednorazowe) oraz o zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. W przypadku zbyt dużego zagrożenia należy odejść od miejsca zdarzenia na bezpieczną odległość i powiadomić odpowiednie służby.

Po ocenie bezpieczeństwa można przystąpić do kolejnego etapu udzielania pierwszej pomocy, którym jest ocena stanu poszkodowanego. Należy zebrać podstawowe informacje o rannym, zaczynając od kontaktu słownego. Jeżeli poszkodowany nie reaguje, należy sprawdzić, czy odpowiada na kontakt dotykowy. W przypadku braku reakcji uznajemy taką osobę za nieprzytomną. W tej sytuacji przyda się na pewno pomoc innej osoby, należy więc prosić kogoś o telefoniczne wezwanie pogotowia. Jeżeli nie ma nikogo w pobliżu trzeba głośno wołać o pomoc.

W celu udrożnienia dróg oddechowych należy położyć jedną rękę na czole poszkodowanego, a drugą rękę na częściach kostnych brody i odchylić głowę poszkodowanego do tyłu, tak żeby broda była najwyższym punktem twarzy. Przy udrożnionych drogach oddechowych należy sprawdzić oddech poszkodowanego pochylając się nad nim tak, by wyczuć ruch wydychanego powietrza z ust poszkodowanego na swoim policzku, usłyszeć szmer wydechowy, jednocześnie obserwując ruchy klatki piersiowej. Oddech kontrolować trzeba przez 10 sekund, kierując się zasadą: widzę, słyszę, czuję.

W ofercie naszego sklepu znajdą Państwo apteczki, wraz z wyposażeniem - podstawowy element zaopatrzenia każdego budynku publicznego.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.