Place budowy, ochrona i bezpieczeństwo pracowników

Zdjęcie pochodzi ze strony freepik.com

Zasady BHP na budowie - jak ich przestrzegać?

Place budów, podjazdy, tereny przyległe to miejsca gdzie osoby tam pracujące lub przebywające są szczególnie narażone na niebezpieczeństwo.

Każda osoba wykonująca prace na terenie budowy powinna zostać przeszkolona pod względem przepisów BHP. W zależności od wykonywanych czynności, takich jak: operator podnośnika, ruchomych rusztowań, elektryk, czy spawacz, pracownicy powinni posiadać odpowiednie uprawnienia oraz dopuszczenie do pracy przez lekarza.

Obowiązkiem pracodawcy jest wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej np.: rękawice robocze, Odzież robocza, obuwie robocze . Obowiązkiem wszystkich osób przebywających na placu jest posiadanie hełmu - ochrona głowy. Hełm ochronny /kask występuje w różnych kolorach, przyporządkowany funkcji przydzielonej na miejscu pracy. Miejsca niebezpieczne winny być zabezpieczone balustradami, przejścia poręczami, wykopy zabezpieczone w odpowiedni sposób. Maszyny i urządzenia znajdujące się na terenie budowy należy sprawdzić pod względem sprawności. Plac budowy to miejsce gdzie urządzenia elektryczne szczególnie narażone są na uszkodzenia, przecięcia kabli, woda. Wiąże się to z ryzykiem porażenia prądem. Nad przestrzeganiem przepisów BHP czuwa kierownik budowy lub majster. W przypadku gdzie pracuje kilka firm różnych podwykonawców niejednokrotnie koordynator BHP.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.