Place budowy, ochrona i bezpieczeństwo pracowników

Zasady BHP na budowie - jak ich przestrzegać?

Każda osoba wykonująca prace na terenie budowy powinna zostać przeszkolona pod względem przepisów BHP. W zależności od wykonywanych czynności, takich jak: operator podnośnika, ruchomych rusztowań, elektryk, czy spawacz, pracownicy powinni posiadać odpowiednie uprawnienia oraz dopuszczenie do pracy przez lekarza. Obowiązkiem pracodawcy jest wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej np.: rękawice robocze, odzież robocza, obuwie robocze. Obowiązkiem wszystkich osób przebywających na placu jest posiadanie hełmu - ochrona głowy. Hełm ochronny (kask) występuje w różnych kolorach, przyporządkowany funkcji przydzielonej na miejscu pracy. Miejsca niebezpieczne winny być zabezpieczone balustradami, przejścia poręczami, wykopy zabezpieczone w odpowiedni sposób. Maszyny i urządzenia znajdujące się na terenie budowy należy sprawdzić pod względem sprawności. Plac budowy to miejsce gdzie urządzenia elektryczne szczególnie narażone są na uszkodzenia, przecięcia kabli, woda. Wiąże się to z ryzykiem porażenia prądem. Nad przestrzeganiem przepisów BHP czuwa kierownik budowy lub majster. W przypadku gdzie pracuje kilka firm różnych podwykonawców niejednokrotnie koordynator BHP.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.