Podręczny sprzęt gaśniczy

Jak zachować się w razie pożaru?

Blisko 80% pożarów udaje się stłumić w zarodku, nim niewielkie rozgorzenie przerodzi się w prawdziwe nieszczęście.

W sytuacji zagrożenia pożarowego nie należy działać w panice natychmiast uciekając. Nie należy też uznawać, że uruchomienie gaśnicy to nie moje zadanie i powinni zająć się tym powołani do tego ludzie.
Z chwilą dostrzeżenia oznak pożaru, takich jak: dym, swąd, płomienie, trzask płonących materiałów niezwłocznie należy:

  • przerwać pracę,
  • odciąć dopływ prąd,
  • zaalarmować wszystkich pracowników oraz inne osoby przebywające w strefie prawdopodobnego zagrożenia, 
  • usunąć ze strefy bezpośredniego zagrożenia wszystkie materiały palne, mogące umożliwić rozprzestrzenianie się ognia,
  • zawiadomić Straż Pożarną,
  • przystąpić do gaszenia za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego.

Rodzaje sprzętu gaśniczego

Podręczny sprzęt gaśniczy przeznaczony jest do gaszenia pożarów w pierwszej fazie jego powstania. Niewielki ciężar takiego urządzenia oraz prostota w obsłudze, pozwala na jego użycie przez osoby nieposiadające fachowego przeszkolenia.
Do podręcznego sprzętu gaśniczego należą:


gaśnice przenośne – niewielkie cylindryczne zbiorniki stalowe wypełnione środkiem gaśniczym, wyrzucanym ze zbiornika za pomocą dwutlenku węgla lub sprężonego azotu. Gaśnica taka powinna ważyć do 20 kg., tak aby swobodnie mogła obsłużyć ją każda dorosła osoba. Na rynku dostępne są aktualnie gaśnice: proszkowe, śniegowe, pianowo/płynowe oraz wodne mgłowe;


gaśnice przewoźne - agregaty gaśnicze – to duże gaśnice lub zestaw kilku gaśnic zamontowanych na wózku z uchwytem do ręcznego ciągnięcia. Mają one zastosowanie przede wszystkim jako zabezpieczenie przemysłu chemicznego, petrochemicznego, stacji paliw, lakierni, malarni oraz wszędzie tam, gdzie z uwagi na gwałtowne rozprzestrzenianie się ognia niezbędne może być zastosowanie środków gaśniczych z dużą intensywnością;


hydronetki wodne – służą do gaszenia niewielkich ognisk pożarów ciał stałych pochodzenia organicznego (wypierane są już jednak przez znacznie nowocześniejszy sprzęt);


koce gaśnicze – służą do mechanicznego tłumienia niewielkich ognisk pożaru, zazwyczaj pożarów małych przedmiotów o zwartej budowie. Są to płachty z włókna szklanego pokrytego silikonem, o powierzchni ok. 1 – 2,5 m², które po narzuceniu na źródło ognia izolują materiały palne od napływu świeżego powietrza oraz zmniejszają stężenie tlenu tlenu w strefie spalania.


tłumice – służą głównie do gaszenia nieużytków rolnych i traw, ochrony łatwo palnego poszycia dachowego budynków gospodarczych i stodół.


sita kominowe – to metalowe sita mocowane na kwadratowej ramce, nakładane na koronę komina, dla zabezpieczenia przed wyrzuceniem z komina iskier palącej się sadzy.


bosak – to sprzęt burzący, wykorzystywany podczas gaszenia pożaru, za którego pomocą zostaje rozdzielona substancja palna na mniejsze fragmenty, łatwiejsze do ugaszenia.


beczki z wodą – zbiorniki do magazynowania wody przeciwpożarowej.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.