POŻAR – NIEBEZPIECZEŃSTWO, KTÓRE CZĘSTO NADCHODZI ZIMĄ

Zima – okres szczególnego zagrożenia pożarowego

Wraz z nadejściem chłodniejszej aury w całym kraju zaczyna się sezon grzewczy, by podczas gdy na zewnątrz szaleje wiatr i jest mroźno w domu i w miejscu pracy było ciepło i przyjemnie. Przebywając w cieple, zapominamy często o zagrożeniu, które przybiera na sile zwłaszcza zimą, czyli o pożarach.

Sezon zimowego ogrzewania mieszkań, domów jedno i wielorodzinnych to, co roku okres zwiększonej ilości pożarów. W zimie ogień przychodzi od wewnątrz pomieszczeń. Bardzo często pożary wybuchają w mieszkaniach budynków wielorodzinnych, domach jednorodzinnych oraz budynkach gospodarstw indywidualnych i drobnych zakładach wytwórczych. Pożar często pociąga za sobą dużą liczbę ofiar śmiertelnych.

Najczęstsze przyczyny powstawania pożarów w okresie zimowym

 • nieostrożne obchodzenie się z ogniem otwartym, w tym palenie papierosów,
 • niewłaściwe i nieostrożne użytkowanie urządzeń grzewczych,
 • pozostawienie otwartego ognia bez nadzoru,
 • pozostawienie bez dozoru włączonych urządzeń elektrycznych nieprzystosowanych do pracy całodobowej,
 • niefachowe przeróbki i brak konserwacji instalacji i urządzeń elektrycznych,
 • elektryczność statyczna – brak instalacji uziemiających,
 • nieprawidłowa eksploatacja urządzeń elektrotermicznych,
 • nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych,
 • nieostrożność w trakcie prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych – spawanie, cięcie, zgrzewanie, podgrzewanie materiałów,
 • wady lub niewłaściwe użytkowanie urządzeń elektrycznych – przeciążenia, zwarcia, łuk elektryczny,

Dodatkowo w okresie świątecznym, gdy domy przystrojone są świątecznymi ozdobami i światełkami, zdarza się, że pojedyncze żarówki w starych lampkach choinkowych przestają działać, a pozostałe świecą jaśniej, ale także bardziej się nagrzewają, a temperatura poszczególnych żarówek wzrastała nawet do 200°C, a to stanowi już poważne zagrożenie pożarowe. Ze względu na starzenie się plastiku, sznury lampek, w których użyto niedopuszczalnej obecnie izolacji, stanowią również ryzyko porażenia prądem.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego

Powyższe przyczyny powstawania pożarów, od lat się powtarzają, dlatego należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa pożarowego, jakie powinny być zachowane podczas dogrzewania pomieszczeń. Kilka najważniejszych zasad:

 • nie stosujemy bezpieczników o większej mocy niż wskazane,
 • używamy tylko tyle odbiorników prądu elektrycznego, na ile obliczono moc instalacji elektrycznej,
 • nie wykonujemy prowizorycznych podłączeń elektrycznych i nie przerabiamy stałych instalacji i przedłużaczy elektrycznych,
 • nie ustawiamy elektrycznych urządzeń grzewczych bezpośrednio na podłożu palnym, a także oraz w pobliżu materiałów łatwo zapalnych,
 • nie zatykamy przewodów wentylacyjnych,
 • nie ogrzewamy pomieszczeń kuchnią gazową,
 • nie ustawimy gazowych urządzeń grzewczych w pobliżu materiałów łatwo zapalnych,
 • butle gazowe przechowujemy w przystosowanych do tego pomieszczeniach.


Co robić, gdy pojawi się pożar w obiekcie

 • W pierwszej kolejności ewakuujemy się na zewnątrz, do strefy bezpiecznej. Identyfikując miejsce, w którym się pali musimy wiedzieć, którędy bezpiecznie wyjść. Najprostszą metodą jest gołą dłonią delikatnie dotknąć przed wyjściem drzwi. Jeśli są gorące nie otwieramy, tam jest ogień!
 • Gdy możemy już bezpiecznie wyjść na korytarz, trzeba powiadomić o zagrożeniu sąsiadów. Ewakuując się, stukamy zatem i dzwonimy do wszystkich drzwi, krzycząc pali się!
 • Ewakuujmy się spokojnie, ale szybko i jak najdalej od budynku, który się pali.
 • Starajmy się przemieszczać, jak najniżej ziemi, zwłaszcza gdy zadymienie jest duże.

Pożar w budynku mieszkalnym powstać może w pomieszczeniach mieszkalnych, piwnicach, na poddaszach, pionach instalacji elektrycznych oraz innych instalacji ocieplanych materiałem palnym. W przypadku zauważenia pożaru niezwłocznie należy zaalarmować osoby przebywające w strefie zagrożenia oraz wezwać straż pożarną.

GAŚNICE i nie tylko dostępne na naszej stronie w zakładce GAŚNICE BHP .

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.