Pracy na wysokości – odpowiednie zabezpieczenie pracownika

Prace na wysokości zaliczane są do prac szczególnie niebezpiecznych. Do pracy na wysokości nie są zaliczane prace na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, w sytuacji gdy powierzchnia ta:

 1. osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m ścianami pełnymi bądź ścianami z oknami oszklonymi,
 2. wyposażona jest w inne stałe konstrukcje, jak również urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości.

Obowiązki pracodawcy

Prace na wysokości zaliczane są do prac szczególnie niebezpiecznych. Wszyscy pracodawcy realizujący prace szczególnie niebezpieczne, mają obowiązek ustalić i na bieżąco aktualizować wykaz prac występujących w jego zakładzie pracy, a zwłaszcza:

 • zapewnić bezpośredni nadzór wyznaczonych osób nad tymi pracami. Osobami takimi, mogą być na przykład kierownicy budowy lub określonych robót, posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie:

- zagwarantować asekurację pracownikom wykonującym prace szczególnie niebezpieczne przez innych pracowników, którzy nie są bezpośrednimi ich wykonawcami,
- zaopatrzyć pracowników w środki ochrony indywidualnej dobrane do rodzaju wykonywanej pracy oraz mogących się uaktywnić zagrożeń, na przykład sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości oraz przeszkolić zatrudnionych w zakresie posługiwania się tymi środkami,  
- wprowadzić urządzenia ochronne – osłony, bariery miejsc niebezpiecznych, oznakowanie stref i miejsc niebezpiecznych, takich jak otwory w stropach, sufitach, otwory okienne bez stolarki budowlanej;

 • przeprowadzić instruktaż pracowników, uwzględniający przede wszystkim:

- imienny podział pracy,
- kolejność wykonywania zadań,
- wymagania związane z przepisami bhp przy poszczególnych czynnościach.

Środki ochrony indywidualnej

Pamiętać trzeba, że środki ochrony indywidualnej to środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń. Stosowane powinny być, wówczas gdy nie da się uniknąć sytuacji, w których wykonywanie wielu czynności możliwe jest jedynie przy ich użyciu, tak jak choćby podczas demontażu ochron zbiorowych.

Każdy pracownik wyposażony musi zostać przez pracodawcę w środki ochrony indywidualnej, zabezpieczające go przed upadkiem z wysokości. Pracownika poinformować należy, jak posługiwać przydzielonymi mu środkami. Środki te należą się pracownikowi nieodpłatnie.
Podczas prac na wysokości pracownicy otrzymują przede wszystkim:

 • hełmy ochronne
 • sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości

Sprzęt stanowiący ochronę przed upadkiem musi zostać dostosowany do rodzaju wykonywanej pracy. Poza tym musi być on bezwzględnie sprawny i posiadać wszelkie atesty bezpieczeństwa.

Do sprzętu chroniącego pracowników przed upadkiem w czasie wykonywania pracy na wysokościach, zaliczają się między innymi:

 • szelki bezpieczeństwa
 • uprzęże
 • pasy biodrowe
 • amortyzatory
 • linki bezpieczeństwa
 • urządzenia samohamowne
 • inne środki chroniące przed upadkiem z wysokości.

Środki ochrony zbiorowej

Środki ochrony zbiorowej zabezpieczają jednocześnie kilku lub nawet kilkunastu pracowników. Stosowane mogą być wszędzie tam, gdzie ważna jest swoboda ruchów i nie ma możliwości zastosowania środków ochrony indywidualnej np. uprzęże lub inne tego typu zabezpieczenia.

Środki ochrony zbiorowej powinny być stosowane zawsze, kiedy prace wykonywane są na poziomie powyżej 1 metra nad poziomem podłogi lub ziemi. Do środków ochrony zbiorowej zalicza się:

 • poręcze
 • siatki
 • balustrady
 • balustrady z krawężnikiem a także rusztowania
 • siatki bezpieczeństwa i siatki ochronne.


Na naszej stronie w zakładce Sprzęt chroniący przed upadkiem znajduje się bogata oferta produktów.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.