Prąd elektryczny

Bezpieczna praca z prądem elektrycznym

Wszechobecność prądu elektrycznego ułatwia nam życie oraz dostarcza wiele korzyści.

Niewłaściwe obchodzenie się z urządzeniami elektrycznymi niesie za sobą wiele zagrożeń, takich jak porażenie prądem, spowodowanie wybuchu lub pożaru. Większość wypadków spowodowana jest przez wadliwe konstrukcje sprzętu elektrycznego, niewłaściwe podłączenia czy prowizorki. Do tego typu prac, pracownik powinien posiadać odpowiednią wiedzę, aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy oraz kierunkowe uprawnienia w danej grupie ,,E” , ,,D” lub ,,E'' +,,D'' . Wypadek powstały na wskutek nieprzestrzegania przepisów BHP, porażenie prądem ma bardzo duży wpływ na ludzki organizm. Prąd płynący przez człowieka może wywołać wiele zmian fizycznych, chemicznych w organizmie człowieka. Poprzez zakłócenie układu nerwowego może wystąpić migotanie komór serca, duszności, a nawet skurcze mięśni. W najgorszym przypadku występuje zgon poprzez zakłócenie pracy serca. Inne wypadki to poparzenie poprzez luk elektryczny, spowodowanie iskrzącą instalacją wybuchu, pożaru lub uszkodzenie sprzętu elektrycznego. Postępowanie w przypadku porażenia prądem to przede wszystkim odłączenie napięcia z obwodu, następnie odciągnięcie poszkodowanego i natychmiastowe udzielenie pierwszej pomocy.

Pamiętać należy zatem, że prąd to genialny wynalazek, który w dużej mierze wyręcza człowieka ale i stwarza poważne zagrożenie.

W naszej ofercie znajdują się wysokiej jakości rękawice elektroizolacyjne, przystosowane do pracy z prądem elektrycznym.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.