Rękawice chemoodporne – zastosowanie

Rękawice ochronne znajdują zastosowanie w wielu zakładach pracy, jak również przy pracach codziennych w gospodarstwie domowym. Rękawice ochronne stosować należy przy konkretnych pracach, przy których istnieje ryzyko zranienia lub przeniknięcia przez skórę substancji szkodliwych. Szczególne zagrożenie stanowi wysoka lub niska temperatura, niebezpieczne substancje chemiczne, ogień, wilgoć, prąd elektryczny, zagrożenie mechaniczne, biologiczne itp.

Chemoodporne, czyli jakie?

Wśród rękawic ochronnych i roboczych, znaczące miejsce mają rękawice chemoodporne.
Rękawice chemoodporne są przeznaczone dla osób wykonujących pracę narażającą na groźne i silne czynniki chemiczne. Muszą mieć one zatem zapewnioną dostateczną ochronę. Pracodawcy zatrudniający takie osoby mają obowiązek zapewnienia im specjalnych rękawic ochronnych – chemoodpornych.
Rękawice ochronne stosowane w trakcie wykonywania pracy z użyciem czynników chemicznych, mają na celu odizolowanie rąk pracownika od bezpośredniego z nimi kontaktu. Rękawice chroniące przed zagrożeniami chemicznymi i bakteriologicznymi definiuje norma EN 374. Wszystkie rękawiczki chemoodporne muszą spełniać normę EN-374 prostą lub złożoną, wtedy piktogramy informujące komunikują jakie substancje chemiczne zostały użyte do przeprowadzenia procedur testowych.
Kontakt pracownika z substancjami chemicznymi i mikroorganizmami niesie ze sobą ryzyko nieodwracalnych szkód zdrowotnych. Z tego względu rękawice chemoodporne zakwalifikowane są do kategorii III (wysokie ryzyko) sprzętu ochrony osobistej zgodnie z Dyrektywą 89/686/EWG.

Dobór rękawic chroniących przed zagrożeniami chemicznymi

Przy wyborze rękawic chroniących przed czynnikami chemicznymi należy przede wszystkim uwzględnić rodzaj i stężenie substancji chemicznej. Rękawice takie powinny być zaopatrzone w informację nadaną przez producenta o czasie przebicia rękawicy przez konkretny związek chemiczny. Informacja ta określi czas ochronny rękawicy, to znaczy jak długo może być noszona rękawica od momentu jej kontaminacji.

Pod uwagę trzeba wziąć także sposób kontaktu z czynnikiem chemicznym. Gdy rękawica chroni przed ewentualnym ochlapaniem wystarczy, że zapewnia poziom 1 ochrony (>10 min.) Trzeba mieć jednak świadomość, że po kontakcie z chemikaliami należy ją do 10 minut wymienić na nową. W sytuacji, gdy praca polega na ciągłym kontakcie i zanurzeniu w czynniku chemicznym czas ochronnego działania rękawic musi być odpowiednio dłuższy, co pozwoli na uniknięcie ciągłej ich zmiany. Pamiętajmy, że czas ochronnego działania rękawicy zaczyna być odliczany od momentu pierwszego zetknięcia powierzchni rękawicy ze szkodliwą substancją i biegnie niezależnie od tego czy wykonujemy pracę w tej rękawicy czy została ona zdjęta.

Przy doborze rękawic chemoodpornych należy dodatkowo wziąć pod uwagę poniższe czynniki:

 • manualność rękawicy
 • stopień pęcznienia materiału rękawicy
 • konieczność chwytania gładkich i śliskich elementów
 • rodzaj materiału
 • stopień ochrony przed czynnikami mechanicznymi

Znajomość zagadnienia

Przy doborze rękawic chemoodpornych potrzebna jest znajomość asortymentu oraz dokładna analiza i dobór w odniesieniu do stanowiska pracy. Główną funkcją tego typu rękawic ochronnych jest odizolowanie ręki pracownika od czynników chemicznych i zapobiegnięcie bezpośredniemu kontaktowi z niebezpiecznymi substancjami.

Gdzie stosować rękawice chemoodporne?

Środowiska, w których dłonie narażone są na szkodliwe czynniki biologiczne i chemiczne zawsze stosować należy ściśle dopasowane rękawice chemoodporne. Ich zadaniem jest ochrona dłoni poprzez wysoki poziom izolacji. Odpowiedzialnie dobrane rękawice pozwolą na bezpieczne i sprawne wykonanie powierzonych zadań. Niebezpieczeństwo uszkodzenia dłoni pojawić może się podczas wielu prac, szczególnie jednak w:

 • przemyśle chemicznym
 • przemyśle maszynowym
 • przemyśle stalowym
 • pracach porządkowych
 • petrochemii
 • transporcie i przeładunku
 • logistyce
 • budownictwie

Rękawice chemoodporne dopasowane muszą być specjalnie do środowiska pracy.

Na stronie bezpieczenstwo-bhp.pl w zakładce WIEDZA ABC – BHP pod hasłem: Normy rękawic roboczych i ochronnych znajdują się szczegóły dotyczące podziału i norm rękawic, w zakładce RĘKAWICE ROBOCZE I OCHRONNE bogata oferta produktu.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.