Rękawice do zadań specjalnych – ochrona zimą

Środki ochrony indywidualnej to urządzenia lub wyposażenie, którego przeznaczeniem jest noszenie. Środki ochrony indywidualnej to urządzenia lub wyposażenie, którego przeznaczeniem jest noszenie lub trzymanie przez pracownika celem ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń, mogącymi mieć wpływ na jego zdrowie lub bezpieczeństwo pracy.

Głównymi środkami ochrony indywidualnej mającymi osłaniać kończyny górne są rękawice ochronne i rękawice robocze. Dłonie pracownika są niezwykle często narażone na działanie czynników szkodliwych mogących wystąpić w trakcie wykonywania pracy. Aby rękawice dobrze spełniały swoje funkcje, dopasowane powinny być do dłoni. Co więcej muszą zapewniać wygodę podczas użytkowania. Wybierając rękawice, tak jak i inne środki ochrony indywidualnej, ich dobór zatwierdzony powinien być przez inspektora BHP.

Rękawice chroniące przed zimnem

Wykonywanie prac w warunkach ekspozycji na działanie niskiej temperatury powietrza, a także podczas kontaktu z zimnymi przedmiotami wymaga bezwzględnego stosowania rękawic chroniących przed zimnem. Ma to na celu zagwarantowanie właściwej temperatury skóry rąk. Nadmierne ochłodzenie rąk ma wpływ na zdolności manualne pracownika, a w ekstremalnych przypadkach może skutkować wystąpieniem groźnego w skutkach odmrożenia.

Optymalna temperatura, która pozwala na prawidłowe funkcjonowanie kończyn górnych waha się w granicach od 32 ÷ 36°C.

Zwłaszcza zimową porą dłonie pracowników, którzy swą pracę wykonują na dworze narażone są na urazy, czy też odmrożenia. Z tej właśnie przyczyny w okresie zimowym należy wyposażyć takich pracowników w zaawansowane rękawice robocze. Dzisiejsza technologia gwarantuje mnóstwo możliwości, takich jak oddychające membrany, antypoślizgowe wzmocnienia lub przewodzące powierzchnie. Wystarczy zatem należycie dobrać rękawice, by podjąć pracę przy każdej pogodzie.

Solidna ochrona

Dłonie to niewątpliwie najważniejsze narzędzie pracy każdego fachowca. Jednocześnie zauważyć trzeba, że są one najbardziej narażone na urazy, kontuzje oraz inne uszkodzenia. W celu skutecznego zabezpieczenia nie tylko samych dłoni, ale całych rąk przed urazami należy osłaniać je rękawicami oraz innymi stosownymi osłonami właściwymi dla rodzaju i warunków pracy.

Podczas produkcji rękawic ochronnych wykorzystywane są niezawodne technologie i praktyczne rozwiązania, antypoślizgowe wzmocnienia, obicia chroniące przed uderzeniami, które pozwalają zachować zręczność, pewny chwyt i optymalne bezpieczeństwo w pracy. Rękawice te chronione są niezbędnymi normami.

Rękawice ochronne chroniące przed zimnem

W celu zapobiegania wychładzaniu rąk stosowane powinny być rękawice charakteryzujące się odpowiednim poziomem izolacyjności cieplnej. Wymagania, jakie powinny spełniać rękawice chroniące przed zimnem określa norma EN 511.  Norma ta charakteryzuje wymagania i metody badania rękawic, które stanowią ochronę przed konwekcją i przewodzeniem zimna do -50 °C. Zimno związane może być zarówno z warunkami klimatycznymi, jak i działalnością przemysłową. Norma ta informuje o zachowaniu rękawicy poprzez podanie trzech parametrów:

  • odporność na zimno konwekcyjne – odporność na straty ciepła na drodze konwekcji. Poziom jakości od 0 do 4.
  • odporność na zimno stykowe - odporność na straty ciepła podczas kontaktu z zimnym przedmiotem. Poziom jakości od 0 do 4.
  • przenikalność wody – wymaganie dotyczące odporności na przenikanie wody. Poziom jakości 0 lub 1.

Innowacyjność

Innowacyjne materiały, jak chociażby wodoszczelne i oddychające membrany, czy ergonomiczny krój zapewniają komfort i wygodę użytkowania. Rękawice do pracy w zimie, w warunkach otwartej przestrzeni wyposażone są dodatkowo w fluorescencyjne elementy, zapewniające widoczność w trudnych warunkach atmosferycznych.

Na www.bezpieczenstwo-bhp.pl w prawym górnym rogu w zakładce "WIEDZA ABC – BHP" pod hasłem: "Normy rękawic roboczych i ochronnych" znajdują się szczegóły dotyczące podziału i norm rękawic, w zakładce Rękawice robocze i ochronne bogata oferta produktu.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.