Rękawice ochronne i rękawice robocze

Profesjonalna ochrona rąk

Rękawice ochronne, obok rękawic roboczych są najpowszechniej i najchętniej stosowaną ochroną osobistą. Rękawice ochronne, obok rękawic roboczych są najpowszechniej i najchętniej stosowaną ochroną osobistą. Nic w tym dziwnego, albowiem podczas pracy w największym stopniu narażone na działanie najrozmaitszych szkodliwych czynników są ręce, a w szczególności dłonie i przedramiona użytkownika. Chronią zatem pracownika przed jednym bądź wieloma zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy. Rękawice ochronne stosować należy przy konkretnych pracach, przy których istnieje ryzyko zranienia lub przeniknięcia przez skórę substancji szkodliwych. Szczególne zagrożenie stanowi wysoka lub niska temperatura, nie bezpieczne substancje chemiczne, ogień, wilgoć, prąd elektryczny, zagrożenie mechaniczne, biologiczne itp.

Rodzaje i przeznaczenie rękawic ochronnych, ze względu na rodzaj zagrożeń

Zważywszy na rodzaj zagrożenia, rękawice ochronne podzielić można na:

  • rękawice zabezpieczające przed zagrożeniami mechanicznymi. Najczęściej urazami rąk są uszkodzenia mechaniczne, takie jak przecięcia, przekucia, otarcia. Zagrożenia tego typu występują zwłaszcza na stanowiskach pracy związanych z transportem oraz obróbką metali, szkła, tworzyw sztucznych, jak również w budownictwie oraz przemyśle spożywczym

         Więcej na: rękawice antyprzecięciowe

  • rękawice zabezpieczające przed zagrożeniami biologicznymi i chemicznymi. Stosowane podczas pracy z czynnikami chemicznymi rękawice ochronne odizolować mają rękę pracownika od bezpośredniego kontaktu z tego rodzaju czynnikami. Zazwyczaj są to rękawice: chemoodporne, chemiczne, przeciwchemiczne, kwasoodporne. 

         Więcej na: rękawice chemoochronne

  • rękawice elektroizolacyjne. To rękawice przeznaczone do ochrony życia człowieka przed porażeniem prądem elektrycznym. Wykonane są ze specjalnie dobranego materiału do produkcji tego typu rękawic ochronnych.

         Więcej na: rękawice elekrtoizolacyjne

  • rękawice chroniące przed wysoką temperaturą. Spełniać muszą właściwości termiczne. Materiał, z którego są wykonane powinien przekazywać ciepło powoli, tak aby zagwarantować odpowiednią ochronę przed promieniowaniem cieplnym, ciepłem kontaktowym oraz ciepłem konwekcyjnym.

         Więcej na: rękawice termoodporne

  • rękawice chroniące przed niską temperaturą. Nadmierne ochłodzenie rąk ma wpływ na zdolności manualne pracownika, a nawet na wystąpienie odmrożenia. Wykonywanie prac w niskiej temperaturze powietrza lub w kontakcie z zimnymi przedmiotami, wymaga stosowania rękawic zapewniających odpowiednią temperaturę skóry rąk.

         Więcej na: rękawice termoodporne

  • rękawice antywibracyjne. Przeznaczone są dla osób wykonujących prace przy urządzeniach drżących. Często wyposażone w dodatkowe zabezpieczenia, chroniące przed sprzętem, takim jak np. piła łańcuchowa.

         Więcej na: rękawice antywibracyjne

  • rękawice przeznaczone do użytkowania w atmosferze zagrożonej wybuchem. To rękawice antyelektrostatyczne przeznaczone do prac w środowisku zagrożonym wybuchem. Ich użytkowanie ma na celu zapobiegnięcie powstawania iskier, które doprowadzić mogą do powstawania pożaru i wybuchu.

        Więcej na: rękawice antyelektrostatyczne


Wszystkie rodzaje rękawic zgodne z odpowiednimi dla ich kategorii normami dostępne są na stronie rękawice robocze i ochronne.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.