Rodzaje gaśnic i ich oznakowanie

W zależności od różnych czynników każdy pożar może się od siebie różnić i wymagać od nas innego skutecznego działania. Głównym elementem jest wybór odpowiedniej gaśnicy,  dokonywany na podstawie klasy pożaru, który ma miejsce.

Oznaczenia literowe gaśnic

Dla gaśnic wykorzystywanych w Europie wyróżnia się następujące oznaczenia literowe:

Litera A – gaśnica o takim oznaczeniu służy do gaszenia pożarów ciał stałych, m.in. drewna, gumy czy papier;
Litera B – gaśnica przeznaczona do gaszenia pożarów ciał stałych i cieszy, które podczas pożaru zaczynają się topić, np. smoła, benzyna, polietylen;
Litera C – gaśnica z tym oznaczeniem stosowana jest do gaszenia pożarów gazów m.in. metanu, propanu, acetylenu;
Litera D – gaśnica z tym oznaczeniem przeznaczona jest do pożaru metalu np. sodu, magnezu;
Litera E – oznaczenie stosowane do gaszenia urządzeń podłączonych do prądu oraz okolicy, w której znajdują się takie urządzenia.
Litera F – służy do gaszenia pożarów dla środków gotujących, takich jak wszelkiego rodzaju oleje, czy zwierzęcy tłuszcz.

Dziś znaleźć można  na rynku urządzenia, które umożliwiają gaszenie różnego rodzaju pożarów za pomocą jednej gaśnicy. Takim właśnie przykładem są gaśnice o oznaczeniu ABC, które znajdować się powinny na wyposażeniu każdego samochodu.

Rodzaje gaśnic i ich zastosowanie

  • ze względu na rodzaj wykorzystanego środka gaśniczego

Gaśnice proszkowe są jednymi z najpopularniejszych. Wśród ich zalet wymienić należy doskonałą skuteczność działania. Za jej pomocą ugasić można największą powierzchnię, oczywiście względem pojemności gaśnicy. To właśnie ten rodzaj gaśnicy jest wykorzystywany do gaszenia pożarów z grup A, B, C.

Mają jednak jedną wadę, jaką są zabrudzenia pozostałe po gaszeniu pożaru. Zastosowany wewnątrz proszek oblepia miejsce pożaru, odcinając dopływ tlenu.

Gaśnice wodne wyposażone są w środek gaśniczy na bazie wody. Producenci gaśnic wodnych stosują następujące ich określeni: gaśnica wodna, gaśnica pianowa, gaśnica płynowa oraz gaśnica na mgłę wodną. Gaśnicę taką możemy wykorzystać można w przypadku pożarów z grup A i B, ale też w przypadku pożaru typu F. Nie każda gaśnica na bazie wody stosowana może być do sprzętów elektrycznych bądź w przypadku ujemnych temperatur.

Wspomnianą powyżej gaśnicą na mgłę wodną znalazła szerokie zastosowanie w obiektach użyteczności publicznej gdyż jest jedyną, która pozwala na gaszenie ludzi objętych ogniem bez wyrządzania dodatkowych szkód dla osoby poszkodowanej. Skuteczność jej jest potwierdzona badaniami CNBOP.

Gaśnice śniegowe wewnątrz, których znajduje się dwutlenek węgla, wyrzucany pod ciśnieniem w miejscu pożaru. Ten rodzaj gaśnicy jest wykorzystywany w przypadku pożarów substancji z grupy B. Gaśnicy tej nie możemy wykorzystywać do gaszenia osób.

  • ze względu na sposób magazynowania czynnika roboczego

pod stałym ciśnieniem – X
z dodatkowym zbiornikiem (zawierającym gaz napędowy) – Z

Warto pamiętać, że gaśnice dobierać należy pod kątem zastosowania jej dla poszczególnych pomieszczeń. Należy też pamiętać o wyborze odpowiedniego wypełnienia środkiem gaśniczym, jak i samej wielkości urządzenia.

Polecamy gaśnice dostępne na Gaśnice

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.