Smog to także problem pracodawcy

Zanieczyszczenie powietrza smogiem - ryzyko dla zdrowia

Na osoby pracujące na zewnątrz bardzo często czyha zła jakość powietrza. Rolą pracodawcy jest uwzględnienie w ocenie ryzyka zawodowego zagrożeń na stanowisku pracy. Minimalną ochronę pracowników stanowić powinny dobrze dopasowane półmaski filtrujące.

Powszechnym zjawiskiem jest niestety zanieczyszczenie powietrza. Tworzą je wszystkie substancje obecne w atmosferze, mające szkodliwy wpływ na zdrowie.  Zawarte w smogu cząstki istotnie ograniczają funkcje obronne dróg oddechowych, narażając tym samym organizm na infekcje. Powikłaniem takich infekcji są choroby płuc, zwiększone obciążenie dla serca oraz ryzyko wystąpienia alergii.

Na działanie szkodliwych zanieczyszczeń w szczególności narażeni są pracownicy, których świadczenie pracy odbywa się na otwartym powietrzu. Oddychanie silnie zanieczyszczonym sprawia zagrożenie dla osób pracujących na „świeżym powietrzu". Dzisiejsze technologie umożliwiają pracodawcy ich szerokie wykorzystanie, a co za tym idzie ochronę zdrowia i życia.

Obowiązek ochrony pracownika jaki spoczywa na pracodawcy, niezależny jest jednak od tego, gdzie wykonuje on swoją pracę. Obowiązkiem pracodawcy jest ochrona zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Musi też zidentyfikować zagrożenia i ryzyka zawodowe na poszczególnych stanowiskach pracy. Jeśli jednak praca świadczona przez pracownika jest pracą wykonywaną na otwartej przestrzeni, zasadnym jest, by w ocenie ryzyka uwzględnić zagrożenia związane z możliwością występowaniem zjawiska smogu. W momencie gdy nasilenie smogu jest duże, a niemożliwym jest przerwanie prac oprócz odzieży i obuwia ochronnego pracodawca wyposażyć powinien podwładnych w półmaski filtrujące dostępne na Ochrona dróg oddechowych. I choć nie zapewniają one całkowitego odcięcia od zanieczyszczeń, z pewnością redukują ich przedostawanie się do układu oddechowego.

Jak radzić sobie z zanieczyszczeniem smogiem?

Zatem, aby półmaska filtrująca była odpowiednio dobrana i spełniała swoje funkcje warto zwrócić uwagę na jej parametry:

  • Filtracja – jej skuteczność jest podstawą zapewnienia ochrony przed zanieczyszczeniami stałymi występującymi w powietrzu.  Aby tą skuteczność zapewnić włóknina filtracyjna osłaniać powinna całą twarz, a półmaska ściśle  do niej przylegać.
  • Dopasowanie – decyduje o tym, jaka ilość zanieczyszczeń z wdychanego powietrza zatrzymanych zostanie na filtracyjnej włókninie, a ile wchłoniętych zostanie do dróg oddechowych w wyniku złego dopasowania.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.