Środki ochrony indywidualnej – BHP na wysokości

Obowiązki pracodawcy przy pracach na wysokości

Roboty na wysokości zaliczane są do prac szczególnie niebezpiecznych. Do obowiązków wszystkich pracodawców, będących przedsiębiorcami budowlanymi, którzy realizują prace szczególnie niebezpieczne, należy ustalenie i aktualizacja wykazu takich prac, a szczególnie:

 • zapewnienie bezpośredniego nadzoru osób posiadających odpowiednie uprawnienia,  odpowiedzialnych za nadzorowanie tych prace;
 • zagwarantowanie asekuracji pracownikom, którzy wykonują prace szczególnie niebezpieczne, przez innych pracowników, nie wykonujących bezpośrednio tych prac;
 • wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej, które muszą być dobrane do charakteru wykonywanej pracy i mogących wystąpić zagrożeń;
 • przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się danymi środkami ochrony indywidualnej;
 • wprowadzenie urządzeń ochronnych, takich jak: osłony miejsc niebezpiecznych, oznakowanie stref  niebezpiecznych – otwory okienne bez stolarki budowlanej, otwory w stropach czy sufitach;
 • przeprowadzenie szkoleń w zakresie bhp.

System ochrony indywidualnej przy pracy na wysokości

Pracownicy, którzy wykonują pracę na wysokości, zapewnioną powinni mieć odpowiednią ochronę przed upadkiem z wysokości. Wymagania w  zakresie prac na wysokości określają stosowne rozporządzenia. Prawo budowlane, także nakłada na uczestników procesu budowlanego określone obowiązki, polegające na zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy.

Przy wykonywaniu prac na wysokości stosować należy poniższe środki ochrony indywidualnej:

 1. hełm ochronny podczas między innymi:
 • - prac budowlanych, szczególnie na rusztowaniach oraz w ich sąsiedztwie,
 • - przy rozbiórkach obiektów budowlanych,
 • - przy wznoszeniu i demontażu szalowania,
 • - pracach instalacyjnych i montażowych,
 • - pracach na: mostach, masztach, konstrukcjach stalowych, wieżach, czy stalowych konstrukcjach hydraulicznych.

       2. środki ochrony przed upadkiem z wysokości podczas:

 • instalacji elementów prefabrykowanych,
 • pracach w kabinach wysokich dźwigów,
 • pracach na masztach, słupach,
 • pracach w wysoko umieszczonych kabinach urządzeń magazynowych,
 • pracach wykonywanych na wieżach wiertniczych, masztach, czworonogach i trójnogach,
 • pracach w kanałach ściekowych i szybach.

Rodzaje środków ochrony przed upadkiem z wysokości

Środki indywidualne, których zadaniem jest ochrona przed upadkiem z wysokości składają się z następujących grup środków:

 • uprzęże – szelki bezpieczeństwa,
 • podsystemy łącząco-amortyzujące,
 • punkty zakotwienia.

Uprzężeszelki bezpieczeństwa przeznaczone do prac na wysokości składają się z taśm oraz klamer regulacyjnych. Niedopuszczalne jest stosowanie innych uprzęży. Szelki wyposażone są w jeden lub dwa punkty służące do przypięcia systemu amortyzującego. Szelki mogą być dodatkowo wyposażone w pas służący do pracy w podparciu oraz punkt do pracy technikami linowymi.

Podsystemy łącząco-amortyzujące: zatrzaśniki, linki bezpieczeństwa, amortyzatory, liny z urządzeniami samozaciskowymi, urządzenia samohamowne.

Punkty zakotwienia – muszą być odpowiednio wytrzymałe, służą one do zamocowania w nich systemów łącząco-amortyzujących. Ich zadaniem jest zapewnienie asekuracji na miejscu pracy i podczas dojścia do tego miejsca.

Prace szczególnie niebezpieczne

Prace na wysokości są pracami szczególnie niebezpiecznymi. Pracodawca określić musi, gdzie w jego przedsiębiorstwie prace takie występują oraz rozważyć jakie zabezpieczenia zastosować, żeby zapewnić swoim pracownikom bezpieczeństwo na maksymalnym poziomie. Prace na wysokości poprzedzać musi instruktaż i przebiegać muszą one pod bezpośrednim nadzorem osoby upoważnionej przez pracodawcę.

Więcej znajdą Państwo w zakładce Sprzęt chroniący przed upadkiem znajduje się tam bogata oferta produktów.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.