Stres w miejscu pracy

Wpływ stresu na zdrowie pracownika

Presja czasu, realizacja nowych coraz to bardziej skomplikowanych zadań. Problemy decyzyjne, nastawienie na rywalizację celem osiągnięcia sukcesu. Duże zyski. Zarobki nieadekwatne w stosunku do włożonego wysiłku. To tylko niektóre z wielu bodźców będących powodem wzmożonego stresu w miejscu pracy.

Ze względu na bezpieczeństwo pracy problem stresu pracowników jest niezwykle istotny. Zdarza się, iż pracownik narażony na przeciążenie mechanizmów adaptacyjnych działa w nieadekwatny sposób. Osoby będące pod wpływem stresu potrafią popełniać błędy nawet w rutynowych czynnościach, czym spowodować mogą zawodowe zagrożenie. Duże znaczenie ma również sama higiena pracy, pojmowana jako psychiczny komfort człowieka w miejscu jego zatrudnienia.

Reakcja stresowa jest przygotowaniem człowieka do reakcji na zagrożenie. Z tego powodu w czasie stresu:

  • wszystkie układy wewnętrzne człowieka są aktywne;
  • następuje przyspieszanie akcji serca, pogłębianie i przyspieszanie oddechu, zwiększanie napięcia mięśni, wzrost ciśnienia krwi, zmniejszanie wrażliwości na ból, przyspieszanie procesów przemiany materii, wzrost wydolności i siły fizycznej;
  • uwaga osoby koncentruje się na zagrożeniu, w związku z czym odczuwa lęk, niepokój, czasem nawet złość, gniew lub strach;
  • osoba jest pobudzona, niecierpliwa, w stanie silnego napięcia.

Jak radzić sobie ze stresem w miejscu pracy?

Na sytuacje stresogenne wpływ ma również nierzetelne przygotowanie potencjalnego pracownika do wykonywania powierzonych obowiązków. Obowiązkiem pracodawcy zatrudniającego nowego pracownika jest zapewnienie wstępnego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w jej trakcie zaś szkoleń okresowych. Istotną rolę odgrywają również szkolenia stanowiskowe, przygotowujące do obsługi maszyn bądź urządzeń. Rolą przełożonego jest zapoznanie pracownika z jego stanowiskiem pracy.

Idąc o krok dalej, pamiętać należy, iż wiele zawodów wymaga odpowiedniej ochrony indywidualnej pracownika, poprzez zapewnienie odzieży roboczej i ochronnej oraz innych środków zabezpieczających przed zagrożeniem.

Zdarza się, iż pracownik przyjmowany na okres próbny (np. z powodu oszczędności) nie zostaje wyposażony w niezbędną do wykonywania powierzonych czynności odzież, obuwie i inne akcesoria. Jest to idealny przykład doprowadzenia zatrudnionego do stresu. Stresu związanego z zagrożeniem. Aby uniknąć takich sytuacji pamiętać należy o wyposażeniu pracownika, od samego początku jego pracy w niezbędne środki ochrony indywidualnej zapoznając się z naszą ofertą na bezpieczenstwo-bhp.pl

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.