Szatnie, nie jedyne ale bardzo ważne pomieszczenie

Każdy pracodawca, szczególnie posiadający duży zakład produkcyjny, ma obowiązek zapewnienia swoim pracownikom pomieszczenia, w którym mogą zmienić odzież wierzchnią i przebrać się w ubrania robocze. Szatnia, bo o niej mowa jest miejscem powszechnym nie tylko w zakładach pracy, ale i w szkołach, czy internatach. Zdarza się jednak, że pracownicy lub uczniowie narzekają na pewne niedogodności, choćby brak ławek, wąskie przejścia, niewystarczająca ilość szafek.

Organizując szatnię pamiętać należy

Szatnie powinno urządzać się w pomieszczeniach osobnych, najlepiej gwarantujących dostęp światła dziennego oraz odpowiednią wentylację powietrza. W każdej szatni zorganizować trzeba odpowiednią ilość miejsc siedzących. Wysokość pomieszczenia przeznaczonego na szatnię (poza sutereną, piwnicą i poddaszem – tu 2,2m) wynosić musi 2,5 m, podłoga i ściany szatni wykonane muszą być z materiałów, które w łatwy sposób utrzymać można w czystości.

Przy zatrudnianiu pracowników biurowych, szatnia nie jest wymagana, mogą oni przechowywać swoją odzież w miejscu do tego wyznaczonym.

W zakładzie pracy, w którym planowane jest stworzenie zespołu szatni dla pracowników wykonujących prace powodujące znaczne zabrudzenie lub zmoczenie odzieży oraz dla pracowników, których odzież robocza spełniać musi szczególne wymagania higieniczno-sanitarne, wygospodarować należy również pomieszczenia wyposażone w urządzenia do sterylizacji, odpylania i suszenia odzieży oraz czyszczenia obuwia.

Szatnie dzielą się na:

Szatnie odzieży własnej pracowników – przeznaczony do przechowywania prywatnej odzieży pracowników, zwłaszcza gdy odzież ta nie powinna stykać się z odzieżą roboczą i środkami ochrony indywidualnej. W szatniach tych znajdować muszą się szafy przeznaczone do indywidualnego użytku każdego z pracowników. Równolegle należy zapewnić minimum 0,3 m2 wolnej powierzchni podłogi dla każdego z użytkowników pomieszczenia. Tego rodzaju szatnie powinny być oddzielne dla mężczyzn i dla kobiet, chyba że zatrudnionych jest mniej niż 5 pracowników na jednej zmianie, wtedy pomieszczenie może być dzielone przez zatrudnionych, przy czym należy zapewnić kabiny do przebierania się. Dodatkowo szatnia odzieży własnej pracowników należałoby wyposażyć w indywidualne, jednopoziomowe stojaki wieszakowe łącznie z siatkowymi półkami przeznaczonymi do obuwia oraz na nakrycia głowy. Należy pamiętać o odpowiedniej ilości miejsca do siedzenia.

Szatnie odzieży roboczej i ochronnej – służą do przechowywania odzieży roboczej i roboczego obuwia. Powinny być urządzone niezależnie od szatni odzieży własnej pracowników. Przeznaczone są dla pracowników wykonujących prace powodujące znaczne zabrudzenie odzieży, jej zamoczeniem, jak również dla pracowników, których ubranie robocze musi spełniać indywidualne wymagania higieniczno-sanitarne. Szatnie te wyposażone być powinny w szafy przeznaczone do osobistego użytku pracownika. Powinna mieć bezpośrednie połączenie z umywalnią, natryskami oraz z szatnią odzieży własnej pracowników.

Szatnie podstawowe - to najpopularniejszy rodzaj szatni przeznaczony do przechowywania odzieży własnej pracowników, odzieży roboczej, a także środków ochrony indywidualnej. Tworzone są w przypadku, kiedy stopień zabrudzenia odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej podczas wykonywania pracy jest na tyle niski, że nie istnieje ryzyko zabrudzenia odzieży własnej pracowników. Ten rodzaj szatni spełnia funkcje szatni odzieży własnej pracowników oraz szatni odzieży roboczej i ochronnej. Szatnie te powinny być wyposażone w 2 szafy socjalne dla każdego pracownika lub w 1 szafę podwójną, gdzie jedna część powinna być przeznaczona na odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej, druga na odzież własną pracowników.

Szatnie przepustowe – stosowane w zakładach o wysokich wymaganiach sanitarnych, składają się z trzech części: przeznaczonej na odzież własną, przeznaczonej na odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej oraz z przepustowego zespołu sanitarnego z natryskami, znajdujący się pomiędzy i łączącego obie te części. Szatnie te występują w zakładach pracy, w których pracownicy zatrudnieni są do prac związanych ze stosowaniem substancji trujących, zakaźnych, uczulających, drażniących, przy pracach pylących i powodujących intensywne zabrudzenie. Szatnie podstawowe składać powinny się z dwóch części połączonych ze sobą dzięki zespołowi sanitarnemu z natryskami. Jedna część szatni przeznaczona powinna być na odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej, druga część pełnić ma funkcję szatni na odzież własną pracowników i być wyposażona według wymagań technicznych regulujących ten typ szatni.

Zapraszamy na www.bezpieczenstwo-bhp.pl

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.