Szkodliwe substancje w miejscu pracy – sposoby ochrony

Wpływ szkodliwych substancji na zdrowie

Występujące w naturze bądź wytwarzane w procesie produkcyjnym substancje niebezpieczne stanowią jeden z najgroźniejszych czynników wpływających na zdrowie pracowników. Obecność takich substancji w miejscu pracy nakłada na pracodawcę obowiązek podjęcia działań ograniczających ich wpływ.

Niebezpieczne substancje są jednymi z wiodących w środowisku pracy czynników szkodliwych dla zdrowia. Występujące na stanowiskach pracy - w procesie produkcji, przetwarzania oraz stosowania czynniki szkodliwe są źródłem zanieczyszczenia powietrza i stanowią zagrożenie dla pracowników.

Podstawową rolę w zabezpieczeniu pracowników przed zawodowym narażaniem ich na wchłanianie substancji stanowią środki ochrony osobistej.

Wchłanianie szkodliwych substancji

Wchłanianie szkodliwych substancji nastąpić może na różne sposoby. Oto kilka z nich wraz z opisami jakie sposoby ochrony należy zastosować:

przez drogi oddechowe – to najczęstszy sposób przenikania do organizmu substancji w postaci par, gazów, dymów, aerozoli i pyłów. Szybkość wchłaniania w drogach oddechowych zależna jest od właściwości fizykochemicznych substancji. W tej kategorii pracodawca zapewnić musi artykuły ochrony dróg oddechowych dostępne na bezpieczenstwo-bhp.pl maski, półmaski, filtry, pochłaniacze, filtropochłaniacze odpowiednie do różnego typu zagrożeń i dopasowane w zależności od otoczenia pracy,

przez skórę – dotyczy substancji dobrze rozpuszczalnych w wodzie oraz rozpuszczalnych w tłuszczach. Uszkodzenia skóry, podwyższona temperatura, jak również wilgotność zwiększają ryzyko wchłaniania substancji przez skórę. Tu najlepiej sprawdzi się odzież robocza i ochronna dostępna na bezpieczenstwo-bhp.pl, której szerokie zastosowanie zabezpiecza i chroni przed: różnego rodzaju urazami ciała, skaleczeniami, zabrudzeniem, wilgocią, bakteriami, itp.,

przez przewód pokarmowy – substancje chemiczne najczęściej dostają się przez usta do żołądka drogą pośrednią, a więc głównie z powodu zaniedbań higienicznych. Mogą również dostać się do organizmu w wyniku przypadkowego spożycia. Tu także należy zastosować odpowiednie środki ochrony osobistej.


Reakcja organizmu na działanie szkodliwych substancji zależy od ich właściwości fizykochemicznych, drogi wchłaniania, dawki i okresu narażenia, jak również od takich cech i indywidualnych predyspozycji organizmu. Dlatego tak istotne są sposoby ochrony przed niekorzystnymi negatywnymi konsekwencjami działania szkodliwych substancji.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.