Wymagania kwalifikacyjne służby BHP

Zawód specjalisty czy inspektora BHP najczęściej kojarzony jest z pracą biurową, przygotowaniem poprzez szkolenie wstępne przyjmowanego do pracy kandydata, a następnie szkoleniami okresowymi. Osoby zainteresowane tym zawodem często jednak nie zdają sobie sprawy z rzeczywistego zakresu obowiązków pracowników BHP. Wymagania w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy określone zostały przez ustawodawcę.

Jak zostać specjalistą BHP?

Ustawodawca określa, że specjalistą BHP musi być osoba, która ukończyła studia podyplomowe czy też posiada wykształcenie kierunkowe przynajmniej policealne bądź wyższe o specjalności w zakresie BHP. Poza tym odbyła co najmniej roczny staż kierunkowy. Ogólnie mówiąc, kandydat taki oprócz spełnienia wymagań kwalifikacyjnych określonych w przepisach, posiadać powinien także szczególną wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie.
Wykształcenie jest wymogiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawnych. Zgodnie z  rozporządzeniem z dnia 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w § 4, ścieżka kariery pracownika służby BHP jest pięciostopniowa. Może on pracować jako: główny specjalista, starszy specjalista, specjalista, starszy inspektor, inspektor. Praca na tych stanowiskach zależy zarówno od posiadanego wykształcenia, jak i stażu pracy.

Studia podyplomowe w zakresie BHP przygotowywać powinny absolwentów do wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, a ich zakres uwzględniać powinien zagadnienia  przygotowujące i uprawniające do wykonywania zawodu. Chętni do podjęcia pracy w służbach BHP odpowiednie wykształcenie zdobyć mogą w szkołach policealnych, wyższych uczelniach, na studiach podyplomowych, a także na studiach inżynierskich przygotowujących do pracy w służbach BHP, nadając swoim absolwentom tytuły inżynierów w zakresie BHP.

Służba BHP, a staż pracy

Staż pracy w służbie BHP, to okres zatrudnienia w ramach umowy o pracy w wyodrębnionej komórce organizacyjnej danej firmy, bez znaczenia na wymiar etatu. Osobom wykonującym zadania służby BHP na podstawie umowy zlecenia, okres ten nie wliczany jest do stażu pracy.
Zgodnie z § 4 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, pracownikami służby BHP mogą być osoby, które spełniają następujące wymagania kwalifikacyjne:

  1. inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy;
  2. starszym inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca  zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie BHP lub osoba posiadająca wyższe wykształcenie w zakresie BHP albo studia podyplomowe w tym zakresie;
  3. specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba, która posiada wyższe wykształcenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie BHP;
  4. starszym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy , jak również osoba posiadająca studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie BHP;
  5. głównym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również co najmniej 5-letni staż pracy w służbie BHP.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.