Zabezpieczenie imprezy na świeżym powietrzu

Wielkimi krokami zbliża się powitanie Nowego Roku 2018. Wiele samorządów w całym kraju organizuje z tej okazji zabawy na świeżym powietrzu. Imprezy te odbywają się w centrach miast, na placach i miejskich rynkach. Za bezpieczeństwo imprezy masowej odpowiedzialność ponosi organizator. Ma on obowiązek zagwarantować odpowiednią ilość ochroniarzy przy wsparciu policji, straży miejskiej, straży pożarnej oraz pogotowia.

Bezpieczeństwo imprezy masowej opiera się na spełnieniu wymogów przez organizatora imprezy. Wymogi te dotyczą:

  • bezpieczeństwa obecnych na imprezie osób w trakcie jej trwania,
  • ochrony porządku publicznego,
  • zabezpieczenia pod względem medycznym,
  • zabezpieczenia stanu technicznego obiektów budowlanych,
  • zabezpieczenie instalacji i urządzeń technicznych, w tym przeciwpożarowych i sanitarnych.

Teren umożliwiający przeprowadzenie imprezy masowej musi być wydzielony i odpowiednio oznakowany. Obowiązkiem organizatora imprezy na otwartej przestrzeni jest zabezpieczenie warunków higieniczno-sanitarnych, odpowiadających wymaganiom prawnym oraz mających infrastrukturę, która zapewni bezpieczne przeprowadzenie imprezy.

W przypadku imprez masowych miejsca niebezpieczne dla uczestników, bądź miejsca nie będące do ich dyspozycji oznaczone powinny być taśmą ostrzegawczą. Takie działanie szczególnie ważne jest podczas imprez odbywających się na otwartej przestrzeni, gdzie ze względu na ukształtowanie terenu oraz otoczenie zwiększa się zagrożenie. Sylwestrowa noc na otwartej przestrzeni wymaga szczególnego zabezpieczenia. Taśmy ostrzegawcze podczas tego typu imprezy wytyczać mogą komunikacyjne szlaki  oraz miejsca, gdzie znajdują się istotne dla bezpieczeństwa zgromadzonych punkty.

Odpowiedzialność służb zabezpieczających imprezę

Służby zabezpieczające imprezę realizują ogół skoordynowanych przedsięwzięć, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz porządku publicznego podczas imprezy masowej. Jedną z  kompetencji służb, mającą wymiar prewencyjny, jest odmowa wstępu na imprezę masową.

Odpowiedzialność uczestników

Obowiązki i odpowiedzialność leżą zarówno po stronie  organizatorów wydarzenia, jak i jego uczestników, którzy zobowiązani są do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu pozostałych uczestników oraz przestrzegania regulaminu imprezy.
Podczas sylwestrowej nocy na otwartej przestrzeni, nie chodzi tylko o posiadanie alkoholu bądź bycie pod jego widocznym wpływem. Tej sylwestrowej nocy ogromne zagrożenie stanowią petardy, a właściwie nieumiejętne obchodzenie się z nimi.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Dzięki należytemu przygotowaniu wszystkich szczegółów przez organizatora, służby porządkowe i informacyjne, jak i uczestników imprezy, możliwe jest zapewnienie optymalnego poziomu bezpieczeństwa wszystkim. Wszakże wiadomo – bezpieczeństwo to podstawa, zwłaszcza podczas dużych wydarzeń.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.