ZABEZPIECZENIE PRACOWNIKÓW PRZED SMOGIEM

Świadczeniu pracy na wolnej powierzchni, coraz częściej zagraża smog, będący zjawiskiem zanieczyszczania powietrza na skutek działalności człowieka oraz niesprzyjających zjawisk naturalnych, polegających na znacznym zamgleniu i bezwietrznej pogodzie. Smog definiowany jest jako zjawisko atmosferyczne, polegające na jednoczesnym występowaniu wysokiego stężenia zanieczyszczeń powietrza w postaci dymu, gazów i innych związków chemicznych oraz pary wodnej. Jesienią i zimą, a zatem już teraz zanieczyszczenie powietrza jest najwyższe. Wtedy to stężenie szkodliwych substancji zawieszonych w powietrzu znacząco przekracza normatywne wartości we wszystkich miastach.

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca ma obowiązek chronić zdrowie i życie pracowników. Powinien, w związku z tym uwzględnić w ocenie ryzyka wszystkie zagrożenia występujące na poszczególnych stanowiskach pracy, również te związane z możliwością wystąpienia zjawiska smogu.

Na osoby pracujące na zewnątrz bardzo często czyha zła jakość powietrza. Rolą pracodawcy jest uwzględnienie w ocenie ryzyka zawodowego zagrożeń na stanowisku pracy. Minimalną ochronę pracowników stanowić powinny dobrze dopasowane półmaski filtrujące.

Zawarte w smogu cząstki istotnie ograniczają funkcje obronne dróg oddechowych, narażając tym samym organizm na infekcje. Powikłaniem takich infekcji są choroby płuc, zwiększone obciążenie dla serca oraz ryzyko wystąpienia alergii.

Pracownicy szczególnie narażeni na smog

Na działanie szkodliwych zanieczyszczeń w szczególności narażeni są pracownicy, których świadczenie pracy odbywa się na otwartym powietrzu. Oddychanie silnie zanieczyszczonym powietrzem, przyczynia się do dużego zagrożenia dla osób wykonujących prace na zewnątrz. Spośród nich wymienić można przede wszystkim pracowników budowlanych, konserwatorów, osoby odpowiedzialne za utrzymanie czystości i za zieleń miejską, ochroniarzy, kurierów rowerowych, a także funkcjonariuszy służb mundurowych.

Dzisiejsze technologie umożliwiają pracodawcy ich szerokie wykorzystanie, a co za tym idzie ochronę zdrowia i życia. Obowiązek ochrony pracownika jaki spoczywa na pracodawcy, niezależny jest jednak od tego, gdzie wykonuje on swoją pracę. Obowiązkiem pracodawcy jest ochrona zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Musi też zidentyfikować zagrożenia i ryzyka zawodowe na poszczególnych stanowiskach pracy. Jeśli jednak praca świadczona przez pracownika jest pracą wykonywaną na otwartej przestrzeni, zasadnym jest, by w ocenie ryzyka uwzględnić zagrożenia związane z możliwością występowaniem zjawiska smogu.

Stosowne zabezpieczenia

W momencie gdy nasilenie smogu jest duże, a przerwanie prac jest niemożliwe, oprócz odzieży i obuwia ochronnego pracodawca ma obowiązek wyposażyć podwładnych w półmaski filtrujące. I choć nie zapewniają one całkowitego odcięcia od zanieczyszczeń, z pewnością redukują ich przedostawanie się do układu oddechowego.

Żeby półmaska filtrująca była odpowiednio dobrana i spełniała swoje funkcje warto zwrócić uwagę na jej parametry:

Filtracja – jej skuteczność jest podstawą zapewnienia ochrony przed zanieczyszczeniami stałymi występującymi w powietrzu. Aby tą skuteczność zapewnić włóknina filtracyjna osłaniać powinna całą twarz, a półmaska ściśle do niej przylegać.

Dopasowanie – decyduje o tym, jaka ilość zanieczyszczeń z wdychanego powietrza zatrzymanych zostanie na filtracyjnej włókninie, a ile wchłoniętych zostanie do dróg oddechowych w wyniku złego dopasowania.

Odpowiedni dobór sprzętu ochrony dróg oddechowych jest niezwykle istotny. Musi on nie tylko zapewniać należytą ochronę podczas wykonywanej pracy, ale być wygodny i gwarantować komfort użytkownikowi przez cały czas pracy w warunkach szkodliwych .

Korzyści płynące z ochrony pracowników przed smogiem

Podstawową korzyścią płynącą z podjęcia działań ochronnych przed działaniem smogu jest ochrona zdrowia pracowników. Przyczynia się to do lepszej wydajności i efektywności pracy. Ponadto odpowiedzialny pracodawca, dbający o swoich pracowników jest dobrze postrzegany zarówno przez personel, jak również przez osoby z zewnątrz.

Na naszej stronie znaleźć można bogatą ofertę ODZIEŻY I OBUWIA OCHRONNEGO oraz PÓŁMASEK FILTRUJĄCYCH.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.