Zagrożenia chemiczne w zakładach pracy

BHP a substancje chemiczne

Nie przy każdych czynnościach i nie w każdej firmie niebezpieczeństwo wypadku jest tak samo prawdopodobne.

Wiele zakładów pracy boryka się z przestrzeganiem zasad BHP oraz przepisów. Praca w biurze niesie za sobą inne zagrożenia jak praca na budowie. Statystyki pokazują że ani jednej ani drugiej nie można lekceważyć. Jedną z najbardziej niebezpiecznych prac jest praca, gdzie mamy styczność z chemią. W tej branży narażamy nasze drogi oddechowe, wzrok, skórę co może powodować powolną lecz fatalną w skutkach utratę zdrowia.

Ważne jest zatem aby wszystkie czynności z takimi substancjami jak np. kwas wykonywać w zabezpieczeniu bezpośrednim, czyli stosując ochronę dłoni, ochronę twarzy, okulary itp. Ważne jest tak samo jak bezpośrednia ochrona stanowisko pracy. Podstawą miejsc wykonywania czynności przy chemikaliach jest sprawny wyciąg, okresowo czyszczony i przeglądany przez wyspecjalizowane firmy.

Sprzęt, naczynia, próbówki, szczypce, powinny być sprawne, nie uszkodzone oraz w razie konieczności odpowiednio wymieniane.

Bezpieczeństwo przy pracy w laboratorium

Kolejnym niebezpieczeństwem w tym przypadku przy czynnościach laboratoryjnych jest poparzenie. Przy reakcjach chemicznych często efektem ubocznym jest wytwarzająca się wysoka temperatura. Do niektórych czynności używamy podgrzewaczy czy palników. W każdym z tych przypadków stosowana ochrona rąk powinna być oprócz chemicznej także termiczna.

Przy rozcieńczaniu czy mieszaniu niektórych odczynników może wystąpić rozbryzgiwanie substancji żrących. W tym miejscu oprócz stanowiska pracy, które powinno być wyposażone w osłony, niezbędna jest odpowiednia osłona twarzy. Ważny jest model takiej osłony, ponieważ mogą przy wykonywanych czynnościach ulatniać się różne gazy i pary. Często stosujemy oddzielnie okulary i oddzielnie maski. Ten sposób jest popularny ze względu na łatwość konfigurowania ochrony oczu i dróg oddechowych. Również możemy dopasować odpowiednie do filtry montowane w masce do występujących zagrożeń.

Do ochrony ciała czy ubrania służą odpowiednie fartuchy laboratoryjne lub kombinezony chemoodporne. W większości hurtowni BHP znajdziemy szeroki wybór tych artykułów.

Praca przy czynnikach chemicznych - czego unikać?

Może się zdarzyć pęknięcie lub przewrócenie naczynia z substancją żrącą. W tym miejscu ważna jest ochrona nóg. Na ogół miejsca do wykonywania czynności opisanych powyżej wyposażone są w specjalne podesty, pozwalające na swobodny odpływ cieczy. Nie zwalnia nas to jednak z używania profesjonalnego obuwia, przypisanego do danych niebezpieczeństw.

Kolejnym ważną rzeczą w danej branży, jest bezwzględny zakaz spożywania posiłków, żucia gumy, picia czy palenia papierosów.

Te przytoczone przykłady ostrożności to tylko znikomy procent tego co powinniśmy, a czego nie możemy przy pracy z odczynnikami chemicznymi wykonywać.

Należy przypomnieć, że osoby wykonujące wszystkie powyższe czynności powinny posiadać wiedzę specjalistyczną i bezwzględnie zapoznać się z instrukcją stanowiskową.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.