Zakładowa apteczka pierwszej pomocy – istotne uwagi

Wskazówki BHP dla pracodawcy

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy.

Każdy pracodawca ma obowiązek wyposażyć firmę w odpowiednią liczbę apteczek pierwszej pomocy. Rozmieszczając apteczki na terenie zakładu pracy, uwzględnić należy rodzaj, jak również nasilenie mogących mieć miejsce zagrożeń. W przedsiębiorstwach, gdzie zatrudnienie odbywa się w wyższym stopniu zagrożenia i niebezpiecznych procesach apteczek powinno być więcej.

Zaś w miejscach, gdzie występuje większe ryzyko wypadku lub wykonywane czynności związane są z wydzielaniem się par, gazów, pyłów, czyli substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na działanie toksyczne, zapewnić należy punkty pierwszej pomocy.

Apteczka przemysłowa

Zakładowa apteczka to zestaw środków przewidzianych na udzielenie pomocy w wyniku wypadku w firmie wytwórczej, zakładzie przemysłowym, fabryce, biurze, itp. Apteczka występuje w kształcie odpornej na uderzenia walizki zaopatrzonej w uszczelkę, dzięki której nie powinien dostać się do środka żaden płyn. To sprzęt, który w prosty, bezpieczny i szybki sposób można przenieść do poszkodowanego. Zakładowa apteczka służy do przechowywania środków oraz materiałów niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy. Oznakowana białym krzyżem na zielonym polu apteczka mieścić powinna tylko niezbędne środki, w niewielkich ilościach, służące do ratowania oraz opis zawartości. Ponieważ najczęściej korzystają z niej osoby nieposiadające wiedzy medycznej powinna być prosta w użyciu, tak aby potrafiły one sprawnie odszukać potrzebne środki i materiały. Przepisy polskie nie regulują co powinno znaleźć się w apteczce pierwszej pomocy i jakie powinno być jej usytuowanie. Nakładają jednak obowiązek na pracodawcę, aby zapewnić pracownikom apteczkę. Przy kompletowaniu zawartości apteczki pierwszej pomocy najistotniejsze są potrzeby, które w przypadku zakładu pracy wynikają z charakteru i specyfiki firmy.

Najpotrzebniejsze środki stanowiące podstawowe wyposażenie apteczki to: jednorazowe i wytrzymałe rękawiczki, bandaże o różnych wielkościach, różnej wielkości jałowe gaziki, plastry, opaski, chusta trójkątna, agrafki, nożyczki, koc termiczny, instrukcja udzielania pierwszej pomocy, aparat do sztucznego oddychania. Apteczka nie powinna zawierać waty, leków i środków dezynfekcyjnych. Umieszczanie farmaceutyków w ogólnodostępnej apteczce zakładowej stwarza zagrożenie nadużyć, zatruć lub wstrząsu anafilaktycznego. Apteczka powinna być stale kontrolowana oraz uzupełniana o zużyte elementy.

Rozmieszczenie

Rozmieszczając apteczki pierwszej pomocy kierować trzeba się rodzajem i nasileniem istniejących zagrożeń. Ilość, usytuowanie i wyposażenie apteczek powinny być ustalone w porozumieniu z lekarzem pełniącym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń.

Zarówno w punktach pierwszej pomocy jak i przy apteczkach, w widocznych miejscach, powinny być umieszczone instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy.

Czy istnieje uniwersalne wyposażenie apteczki?

W tej kwestii nie istnieje rozwiązanie idealne. Warto polegać na gotowych normach i na nich opierać budowę własnego zestawu. Głównym zaleceniem niech będzie analiza zagrożeń, powstających wypadków i rzeczywistego zużycia środków, na podstawie której należy odpowiednio modyfikować i uzupełniać jej wyposażenie.

Typowe składy apteczki dla popularnej normy Din 13 to:

  • DIN 13157 - określana również jako norma przemysłowa. Określa rodzaj oraz ilość opatrunków i akcesoriów niezbędnych dla udzielenia pierwszej pomocy na terenie biura, budowy, zakładu pracy, szkoły, obiektu sportowego, itp.,
  • DIN 13169 - to w zasadzie rozbudowana norma 13157, a praktycznie jej zdublowany skład. Przeznaczona jest do zabezpieczenia większej ilości osób.
  • DIN 13167 - norma stosowana najczęściej do wyposażenia jednośladów,
  • DIN 13164 - norma określająca skład podstawowej apteczki samochodowej.

Apteczki oraz środki do ich wyposażenia dostępne są na naszej stronie w zakładce  APTECZKI

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.