Zastosowanie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości

Praca na wysokości, to praca szczególnie niebezpieczna. Do takich prac zalicza się wszystkie prace wykonywane na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Praca wykonywana na wysokości stanowi duże zagrożenie i ryzyko wypadków. Wypadek taki skutkować może ciężkim uszkodzeniem ciała, a nawet śmierć pokrzywdzonego. Planując prace na wysokości, szczególną uwagę zwrócić należy na zabezpieczenia pracowników przed upadkiem oraz na ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Co warto wiedzieć na początek – zagadnienia ogólne

Przepisy prawa polskiego oraz prawa europejskiego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zobowiązują pracodawców, którzy zatrudniają pracowników wykonujących prace na wysokości do zapewnienia im właściwych środków chroniących przed upadkiem z wysokości.

W okolicznościach, w których niemożliwa jest organizacja pracy, tak aby pracownicy znajdowali się poza obszarem zagrożenia upadkiem z wysokości, dokonać trzeba wyboru odpowiedniego sprzętu zapewniającego bezpieczne warunki pracy.

Zawsze pamiętać należy, o stosowaniu zasady pierwszeństwa sprzętu ochrony zbiorowej, takiego jak rusztowania, siatki, podnośniki, windy itp, nad środkami ochrony osobistej, takimi jak indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości.

Zasady doboru sprzętu

Zasady doboru sprzętu asekuracyjnego, zabezpieczającego przed spadaniem określa norma
EN363 „Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości - Systemy powstrzymywania spadania”.
System powstrzymywania spadania musi zawierać trzy podstawowe składniki:

  • punktu kotwiczącego (elementu zaczepowego) - definiowanego w ramach normy EN795,
  • podzespołu łącząco-amoryzującego - opisywanego w ramach norm EN355, EN362 oraz EN354,
  • szelek bezpieczeństwa, do których odnoszą się normy EN361 oraz EN358.

Punkt kotwiczący

Zadaniem punktu kotwiczącego jest zaczepienie podzespołu łącząco-amortyzującego do systemu nośnego. Punkty kotwiczące mogą być stałe, np. systemy poziome z liną stalową, słupki kotwiczące oraz przenośne, czyli statywy bezpieczeństwa, włókiennicze poziome liny kotwiczące , zaczepy linkowe, zaczepy taśmowe, belki zaczepowe.

Podzespół łącząco-amortyzujący

Podzespół łącząco-amortyzujący łączy klamrę zaczepową szelek bezpieczeństwa, z punktem kotwiczącym. W sytuacji, w której nastąpi do spadanie podzespół łącząco-amortyzujący musi zatrzymać upadek oraz złagodzić siłę powstającą w czasie wyhamowania upadku.

Szelki bezpieczeństwa

Szelki bezpieczeństwa stanowią element systemu ochrony, w który ubrany jest użytkownik. Podstawowym ich zadaniem jest utrzymanie ciała człowieka w trakcie spadania i bezpieczne rozłożenie sił dynamicznych, które towarzyszą powstrzymywaniu spadania. Do tego, po zatrzymaniu konstrukcja szelek powinna umożliwić bezpieczne i w miarę wygodne oczekiwanie na nadejście pomocy.

Ażeby uniknąć zagrożenia zniszczenia sprzętu w wyniku kontaktu z wysoką temperaturą, poszczególne elementy muszą być odporne na czynniki gorące. Sprzęt chroniący przed upadkiem trzeba poddawać regularnej kontroli, zgodnie z wytycznymi producenta.

Bezpieczne korzystania ze sprzętu ochrony osobistej przed upadkiem z wysokości

Użycie indywidualnego systemu powstrzymywania spadania jest rozwiązaniem używanym, gdy inne środki nie mogą być użyte. System nie jest zabezpieczeniem eliminującym upadek, ale zabezpieczeniem stanowiącym wyeliminowanie skutków, czyli bezpieczne zatrzymanie spadającego człowieka oraz złagodzenie następstw nagłej utraty prędkości.

Właściwy wybór

Wybór odpowiedniego indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, jak również jego prawidłowa konfiguracja uzależnione muszą być od warunków stanowiska pracy oraz charakteru wykonywanych czynności. Niezwykle istotnym jest przeprowadzanie specjalistycznych szkoleń przeznaczonych dla poszczególnych grup zawodowych.


Na naszej stronie w zakładce SPRZĘT CHRONIĄCY PRZED UPADKAMI można znaleźć bogatą ofertę produktów.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.