Komfort w ekstremalnych warunkach

Jak zapewnić wygodę w ekstremalnych warunkach pracy?

Praca w ciężkich i szkodliwych warunkach ma niekorzystny wpływ na zdrowie oraz samopoczucie zatrudnionych osób. Pracodawca powinien dopełnić wszelkich starań, aby zapewnić pracownikom maksymalny komfort i dodatkowe wsparcie. Co w praktyce zapewni wyższy poziom komfortu zatrudnionym osobom?

Praca w niesprzyjających warunkach — kiedy występuje?

Praca w niesprzyjających warunkach ma miejsce ze względu na występujące czynniki szkodliwe, uciążliwe albo niebezpieczne. Można je rozróżnić na fizyczne, chemiczne oraz biologiczne. W celu zapewnienia zatrudnionym osobom maksymalnego komfortu i bezpieczeństwa bardzo istotne jest przestrzeganie zasad BHP. Dobrze dobrana odzież robocza także odgrywa bardzo istotną rolę – zapewnienie zatrudnionym osobom ubrań i obuwia jest obowiązkiem pracodawcy. 

Odzież ochronna a praca w niesprzyjających warunkach

Podstawowym zadaniem odzieży ochronnej jest zabezpieczenie albo zastąpienie odzieży osobistej pracownika i ochrona przed szkodliwymi czynnikami. Odzież ochronna dzieli się na kilka kategorii, w których uwzględniany jest zakres czynników szkodliwych, przed którymi chronią i zagwarantowany jest obszar chroniony. 

Pierwsza kategoria to odzież zabezpieczająca przed czynnikami chemicznymi, biologicznymi, mechanicznymi, termicznymi, atmosferycznymi oraz wodą. Dodatkowo odpowiedni strój zabezpiecza przed promieniowaniem elektromagnetycznym i porażeniem prądem. 

W drugiej kategorii występuje odzież, której podstawowym celem jest zabezpieczenie tułowia, głowy, obuwie i ochraniacze na poszczególne partie ciała, jak kaski ochronne i okulary ochronne. Do produkcji ubrań wykorzystane zostają odpowiednie materiały, które muszą spełniać wymogi i normy. Bardzo ważne są ich właściwości użytkowe, co oznacza:

  • trwałość, 
  • właściwości higieniczne, 
  • odczuwana wygoda. 

Kiedy wszystkie wymogi zostaną spełnione, wiąże się to z bezpieczeństwem zatrudnionej osoby, a także odczuwaną podczas pracy wygodą, mimo niekorzystnych warunków. 

Niska temperatura a komfort zatrudnionych osób

Praca w niskiej temperaturze jest niekomfortowa i wiele osób mierzy się z nią przez cały rok, a nie tylko od listopada do lutego czy marca (w przypadku osób, które pracują na zewnątrz). Jedynym rozwiązaniem w prezentowanej sytuacji jest zapewnienie zatrudnionym osobom ocieplanej odzieży ochronnej, co oznacza ocieplane kurtki, spodnie, ogrodniczki, czapki, a także buty robocze przeznaczone do pracy w ujemnych temperaturach albo podczas złych warunków pogodowych. Wygoda i ciepło w niskich temperaturach wymaga zastosowania najwyższej jakości tkaniny z membrany i ociepliny. Istotną rolę odgrywa także ergonomiczny krój i nowoczesny design odzieży. 

Ocieplana odzież robocza może wykazywać dodatkowe właściwości:

  • antystatyczne, 
  • kwasoodporne, 
  • zabezpieczające przed działanie pola elektrycznego, 
  • wysoka widzialność. 

Zastosowany materiał powinien być wytrzymały, odporny na przecieranie, zabrudzenia, wpływ substancji chemicznych i chroniący przed niskimi temperaturami. 

Oprócz wymienionych strojów warto pomyśleć także o dodatkach, które są przydatne w niskich temperaturach – rękawice roboczerękawice ochronne sprawdzą się doskonale. Wybrane obuwie powinno odpowiednio izolować przed zimnem, chociażby poprzez dobrze dobraną podeszwę, która ogranicza ślizganie się po posadzce. Kiedy uwzględnione zostanie miejsce i warunki pracy można zastosować dodatkowo wkładkę antyprzebiciową.

Kiedy pracodawca wyposaży zatrudnioną osobę w wymaganą odzież ochronną zimową, ogranicza ryzyko zachorowań wśród zatrudnionych osób, a przez to także absencję w pracy. Zastosowany krój i wybrany materiały mają wpływ na samopoczucie i wydajność. Zgodnie z przepisami bhp nabywana przez pracodawcę odzież oraz środki ochrony indywidualnej mają zabezpieczać zatrudnione osoby przed urazami i gwarantować komfort pracy. 

Przepisy bhp a trudne warunki atmosferyczne

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy obliguje pracodawcę do zagwarantowania wymaganej temperatury w pomieszczeniach pracy. Minimalna temperatura to 14 stopni C, z zastrzeżeniem sytuacji, kiedy zapewnienie wskazanej temperatury jest fizycznie niemożliwe. Jeżeli zatrudnione osoby wykonują pracę biurową, minimalna akceptowalna temperatura wynosi 18 stopni C. 

Warto mieć na uwadze, że ustawodawca wyznaczył maksymalną temperaturę dla młodocianych pracowników, którzy wykonują swoje obowiązki w pomieszczeniach biurowych i wynosi ona 30 stopni C. Oczywiście nie oznacza to, że temperatura w miejscu pracy nie jest istotna. 

Przyjęło się, że temperatura w pomieszczeniach biurowych nie może być wyższa niż 30 stopni C, a kiedy pracownicy wykonują ciężką pracę fizyczną maksymalna temperatura to 28 stopni C. Niniejsza temperatura nakłada na pracodawcę obowiązek dostarczania zatrudnionym osobom zimnych napojów. 

Z kolei, gdy temperatura na zewnątrz spada poniżej 10 stopni C, obowiązkiem pracodawcy jest zagwarantowanie wspomnianej odzieży ochronnej posiłków regeneracyjnych i ciepłych napoi. Wymagane jest także pomieszczenie dedykowane do ogrzania się. Jeżeli na zewnątrz panuje gęsta mgła, opady deszczu, śniegu gołoledzi, burze albo przy wietrze, którego prędkość przekracza 10 m/s pracownicy nie mogą zajmować się montażem eksploatacją oraz demontażem rusztowań i ruchomych podestów roboczych. Po wymienionych zjawiskach atmosferycznych występuje obowiązek kontroli konstrukcji.

Przepisy prawa pracy obligują pracodawcę do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków. Gdy pracodawca nie dopełni tego obowiązku, a warunki zagrażają życiu bądź zdrowiu zatrudnionych osób, pracownikowi przysługuje prawo odmowy wykonywania pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, pod warunkiem że zawiadomił przełożonego. Za nieprzestrzeganie przepisów BHP, na pracodawcę może zostać nałożona kara grzywny do maksymalnie 30 tys. zł. 

Jeżeli pracownik przez dłuższy okres pracuje w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, może to przyczynić się do powstania chorób zawodowych i co za tym idzie — wypadku przy pracy. Poprzez obowiązujące przepisy z zakresu bhp, następuje także minimalizacja ryzyka, a czasem nawet jego całkowite wyeliminowanie. 

Należy wyraźnie podkreślić, że odzież robocza odgrywa bardzo istotną rolę, a nawet jest wymagana przepisami. Hurtownia BHP zapewnia szeroki wybór strojów i akcesoriów oraz obuwia, dopasowanych do potrzeb pracowników.