BEZPIECZEŃSTWO BHP

 

Hurtownia BEZPIECZEŃSTWO BHP działa kompleksowo w zakresie zaopatrzenia małych i dużych firm w art. BHP. Naszym celem jest profesjonalna obsługa przedsiębiorstw w art. t.j.: odzież ochronną, rękawice robocze, obuwie ochronne, ochronniki dróg oddechowych, ochronniki słuchu, oczu. Ze wzgędu na wymagania rynku oraz elastyczność w stosunku do przepisów BHP proponujemy szeroki asortyment towaru. Oprócz stałych pozycji w naszej hurtowni staramy się zwiększać asortyment oraz realizujemy zamówienia indywidualne. Oferowany przez nas towar pochodzi od producentów krajowych i zagranicznych. Dbamy aby towar w naszej firmie był najwyższej jakości, dostarczony przez firmę kurierską w jak najszybszym czasie.

 

Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież oraz buty robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach, jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu albo ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Asortymenty odzieży i obuwia roboczego, przewidywane okresy ich użytkowania należy dostosować do warunków pracy odpowiednich dla danego miejsca. Konieczna jest również ocena zagrożeń występujących w miejscu wykonywania pracy. Hurtownia Bezpieczeństwo BHP oferuje pełen asortyment. W naszej ofercie znajduje się: odzież robocza, buty robocze, ochrona dróg oddechowych (maski i półmaski), kaski, hełmy, rękawice robocze, sprzęt do pracy na wysokości, ochrona oczu i słuchu. Realizujemy dostawy maksymalnie w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia. Jeżeli potrzebujecie Państwo towaru pod indywidualne zamówienie, jesteśmy w stanie je zrealizować. Zaopatrujemy duże oraz małe firmy, warsztaty, gabinety lekarskie, sklepy i inne.

 

Duża część pracowników na myśl o okresowym szkoleniu BHP kreci nosem albo z zadowoleniem traktują je jako przerwę w pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy to zbiór przepisów i czynności mających na celu bezpieczne i efektywne wykonywanie pracy. Na ich podstawie zakład pracy dopasowuje  miejsce i czas jej wykonywania. Nad tym wszystkim czuwa Państwowa Inspekcja Pracy oraz częściowo kodeks pracy. Pracownik oraz pracodawca zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP. W trosce o obie strony powinny być przestrzegane: czas pracy, pracownik powinien być odpowiednio ubrany oraz posiadać odpowiedni sprzęt do wykonywania pracy oraz odpowiednie buty robocze. Odpowiedni ubiór i zabezpieczenia świadczą o pracowniku i pracodawcy są niejako wizytówką firmy. Dlatego dobór odpowiedniej ochrony jest sprawą pierwszoplanową przed przystąpieniem do pracy. Jako hurtownia BHP możemy zapewnić kompleksową ochronę, wyposażyć pracowników w sprzęt ochronny i roboczy. Dysponujemy ochroną: głowy, ciała, sprzedajemy odzież ochronną, roboczą, rękawice ochronne, robocze, ochronę słuchu, ochronę przed upadkiem, obuwie ochronne i robocze, ochronę dróg oddechowych itp.

 

Ubranie robocze używane przez pracowników możemy podzielić na: odzież ochronną i roboczą. Różnią się one znaczeniowo. Odzieżą ochronną jest ta, która zakrywa lub zastępuje garderobę osobistą i chroni pracownika przed zagrożeniami mechanicznymi, chemicznymi, termicznymi i przed czynnikami atmosferycznymi. Ubiór taki powinien być tak zaprojektowany i wykonany aby jego użytkownik mógł wykonywać czynności zawodowe mając zapewnioną ochronę przed jednym lub wieloma jednocześnie występującymi zagrożeniami. Natomiast odzież robocza przeznaczona może być do wykonywania prac, przy których występuje intensywne brudzenie substancjami nieszkodliwymi dla zdrowia, gdzie działają czynniki powodujące przyspieszone zniszczenie lub wymagana jest specjalna czystość wytworzonego produktu. W zależności od warunków pracy pracodawca powinien zapewnić zarówno odzież roboczą, rękawice robocze jak i środki ochrony indywidualnej (ochronne), niezbędne ze względu na rodzaj pracy i związane z nią zagrożenia. Pracownik nie może bowiem zostać dopuszczony do pracy. Kompleksowo wyposażony pracownik powinien posiadać odpowiednie buty robocze. 15.10.2015

 

Ochrona przed upadkiem na wysokości. Często słyszymy o wypadkach w miejscu pracy spowodowanych upadkiem z wysokości. Jest to skutek lekceważenia zagrożenia, brawury lub oszczędności na sprzęcie służącym do ochrony przed upadkiem. Pracownicy wykonujący pracę na wysokości powinni mieć zapewnioną odpowiednią ochronę przed upadkiem z wysokości. Na szczęście na dużych budowach coraz częściej stosuje się nowoczesne systemy i środki pozwalające na uniknięcie upadków z wysokości, które jednocześnie podnoszą efektywność pracy na budowie. Nasza firma Bezpieczeństwo BHP oferuje firmom pełen asortyment tego typu. Posiadamy w sprzedaży: kaski, hełmy, szelki bezpieczeństwa, liny, karabińczyki oraz całą resztę osprzętu. 23.10.2015

 

Prace przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych wymagają szczególnych metod oraz środków ochrony. Przestrzeganie przepisów i zasad bhp jest podstawowym obowiązkiem każdego pracownika. W szczególności pracownik obowiązany jest używać sprzętu takiego jak: - rękawice elektroizolacyjne - buty elektroizolacyjne - maty elektroizolacyjne - kask ochronny Praca powinna być wykonywana zgodnie z przepisami bhp i p. pożarowymi. 7.11.2015

 

Buty robocze przeznaczone są do ochrony nóg, stóp przed urazami mechanicznymi, chemicznymi, poparzeniem. W zależności od przeznaczenia wyposażone są w podnoski metalowe, stalowe wkładki lub wykonane są ze specjalnych materiałów. Ze względu na konstrukcje buty robocze dzielimy na: półbuty, trzewiki, buty do kolan, buty z przedłużoną cholewką. Natomiast pod względem przeznaczenia obuwie robocze dzielimy na chroniące przedczynnikami: chemicznymi, biologicznymi, mechanicznymi, termicznymi, atmosferycznymi, chroniące przed porażeniem prądem elektrycznym, do zastosowań w strefie zagrożenia wybuchem, oraz na obuwie antyelektrostatyczne.

Każda para obuwia powinna być oznakowana w czytelny sposób przez wytłoczenie lub ostemplowanie. Posiadać powinna instrukcję użytkowania, sposobu czyszczenia, własności ochronnych. Oznakowanie takie powinno posiadać: rozmiar, oznaczenie producenta, znak firmowy, datę produkcji (rok, miesiąc), kraj producenta, rodzaj normy (EN 345, EN 346, EN 347), oznakowanie odpowiednimi symbolami. 16.11.2015

Pracownik nie może być dopuszczony do pracy bez odzieży i obuwia roboczego, jeśli pracuje na stanowisku, na którym używanie odzieży jest niezbędne (art. 2379 par. 1 k.p.) i jeśli taka odzież zostanie mu przydzielona, obowiązkiem pracownika jest jej używać zgodnie z przeznaczeniem (art. 211 pkt. 4 k.p.). Dodatkowo pracodawca obowiązany jest o czyszczenie i konserwacje tak aby buty robocze oraz odzież ochronna były czyste i nieuszkodzone. Aktualnie obowiązujące przepisy prawa pracy nie przewidują norm określających, jakie rodzaje odzieży i obuwia roboczego, w jakiej ilości powinny być pracownikom na określonych stanowiskach przydzielone. Obecnie ustalenia co do rodzaju i ilości odzieży oraz przewidywalnego okresu jej użytkowania powinny zostać określone w przepisach wewnątrz zakładowych. Okres używalności powinien uwzględniać rodzaj i jakość materiału, z jakiego odzież i obuwie jest wykonana, a także sposób wykonywania pracy na danym stanowisku. 24.11.2015

 

Ochrona dróg oddechowych

W zakładach pracy, miejscach wykonywania robót czy magazynach występują różne zagrożenia. Jednym z nich jest zanieczyszczenie powietrza. Występujące zapylenie, opary, zapachy ,mogą być szkodliwe dla zdrowia czy nawet życia. Bardzo ważny jest odpowiedni dobór ochrony dróg oddechowych. W sprzedaży znajduje się szeroki asortyment sprzętu tego rodzaju. Pracodawca sam powinien ocenić zagrożenie i dobrać odpowiednie zabezpieczenia. Szeroka gama środków ochrony bezpośredniej pozwala na dobór do: pyłu, chemikaliów, fetoru, czy oparów. Dokładne określenie niebezpieczeństwa pozwoli dobrać maskę pełno lub pół twarzową, a do nich odpowiednie filtry i przedfiltry. 1.12.2015

 

Praca na wysokości

Czynności wykonywane powyżej 1,0 m nad powierzchnią zaliczane są do pracy na wysokości z wyłączeniem miejsca ogrodzonego dookoła 1,5 metrową ochroną pracownika. Prace na wysokości są szczególnie niebezpieczne, grożą kalectwem lub śmiercią. Dlatego roboty budowlane oraz inne wykonywane czynności prowadzone na wysokości powinny być wyjątkowo starannie zabezpieczane. Pomosty, kładki oraz wszelakie ciągi komunikacyjne powinny być zabezpieczone balustradami, krawężnikami i wypełnione tak aby uniemożliwić wypadek. Dodatkowo pracownik powinien być wyposażony w sprzęt ochrony bezpośredniej. Do takiego sprzętu zaliczamy szelki bezpieczeństwa, liny, karabińczyki, amortyzatory, oraz hełmy ochronne do prac wysokościowych. 16.12.2015

 

Ochrona oczu i twarzy

Wszędzie tam gdzie występuje zagrożenie dla oczu i twarzy powinny być stosowane środki ochrony bezpośredniej. Przepisy w tej dziedzinie traktują jednocześnie ochronę oczu oraz twarzy. Możemy pogrupować je następująco:

-osłony spawalnicze

-osłony twarzy

-gogle ochronne

-okulary ochronne.

W zależności od środowiska w jakim pracuje człowiek należy stosować odpowiednio dobrany sprzęt. Np. w miejscach o dużym natężeniu światła wystarczą przyciemnione okulary z odpowiednimi filtrami, ale już tam gdzie dochodzi konieczność szczelności powinniśmy zastosować gogle. W jeszcze innych warunkach należy zaopatrzyć się np. w przyłbice lub maskę z okularami. Dopasowanie ochrony oczu i twarzy powinno uwzględniać następujące zagrożenia:

-krople,bryzgi i pary niebezpiecznych cieczy

-uderzenia

-odpryski ciał stałych

-promieniowanie szkodliwe dla oczu (np. spawanie)

-pyły i gazy

-odpryski gorących metali

-łuk elektryczny prze pracach elekto-monterskich

-praca w słońcu.

Dobór powinien być staranny i indywidualny.

5.01.2016

 

Życzymy udanych zakupów.

Zapraszamy!